Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 19.06.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi 4075 ada 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Me-İş Mevzii İmar Planı Değişikliği 19.06.2013/718 04.07.2013/05.08.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1365 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 19.06.2013/720 04.07.2013/05.08.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4415 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 19.06.2013/719 04.07.2013/05.08.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3502 Ada, 1 Parsel, 3503 Ada, 1-2-3-37-38-39-41 Parseller’in Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklikleri 19.06.2013/737 04.07.2013/05.08.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik İlçesi Gencali Mahallesi Kumsaz Mevkii 40m lik yol düzenlemesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 19.06.2013/717 04.07.2013/05.08.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 913 ada, 1 parselin Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 19.06.2013/711 04.07.2013/05.08.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 11.02.2012 tarihli iptal kararı doğrultusunda hazırlanan Doğu Bölgesi Genişleme alanı 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 19.06.2013/708 04.07.2013/05.08.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 756 ada, 390 parselin Spor Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gemlik İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği 19.06.2013/710 04.07.2013/05.08.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5602 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Görükle Nazım İmar Planı Değişikliği 19.06.2013/725 04.07.2013/05.08.2013 Saim Leloğlu
Kestel 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Askı İtirazı. (Yeni Mahalle 441 ada 31 parselin sağlık tesis alanına alınmasına ilişkin plan değ. ) 19.06.2013/726 04.07.2013/05.08.2013 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4822 ada 2 parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 19.06.2013/729 04.07.2013/05.08.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi 555 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 19.06.2013/730 04.07.2013/05.08.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi 2697 ada; 16-17-18-24-25-26-27-28-29-63-64, 2682 ada; 1-2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, 2683 ada;2-3-4-5 parsellerde anaokulu, kreş, çocuk merkezi amaçlı “Sosyal Tesis Alanı” ve kadın sosyal yaşam merkezi amaçlı “B.H.A” ve “Yeşil Alan” planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Plan Değişikliği 19.06.2013/716 04.07.2013/05.08.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7833 Ada, 2 Parsel ile 7832 Ada, 1 Parsel arasında kalan tescil harici alanın, 1/25000 Ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “Kentsel Sosyal Donatı Alanları”na, 1/5000 Ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı’nda “Mesleki Teknik Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin plan değişiklikleri 19.06.2013/714 04.07.2013/05.08.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü