Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 21.06.2012 VE 26.06.2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Kestel İlçesi, 378 ada 1 nolu parselde Su Deposu ve Koruma Alanı 1/1000 ölçekli UİP değ. 21.06.2012/612 02.07.2012- 02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 1563 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 21.06.2012/634 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 974-975-976-977-980-981 adalara ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 21.06.2012/636 02.07.2012-02.08.2012 Turgut Yalkı
Gürsu Dışkaya 1. Ve 2. Etap Toplu Konut Alanları ile Dudaklı, Barakfakih içmesuyu isale ve terfi hatlarına ait su depolarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri 21.06.2012/662 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, H22a21c2a pafta, 4369 ada, 9 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 21.06.2012/628 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, H22a21c2a pafta, 4369 ada, 9 parsel ile ilgili 1/25.000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 21.06.2012/628 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-7521-6400-6587-6588 nolu adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 21.06.2012/622 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-7521-6400-6587-6588 nolu adalara ilişkin 1/25.000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 21.06.2012/622 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4506 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İlave İmar Planı 26.06.2012/707 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 3500 ada, 96-99-100-101-102-103 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 21.06.2012/651 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1960 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.06.2012/650 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4763 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 21.06.2012/640 02.07.2012-02.08.2012 Sema MERTOL
Mudanya İlçesi, Çağrışan Kavşak düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.06.2012/658 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Nilüfer İlçesi, Başköy Köyü, 578 parsele ilişkin 1/25.000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Plan Değişikliği 21.06.2012/641 02.07.2012-02.08.2012 Gülay BOZKURT
Kestel İlçesi, BHRS 3. Aşama (Kestel) Hattı İlave Güzergahı, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 21.06.2012/632 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Kestel İlçesi, BHRS 3. Aşama (Kestel) Hattı İlave Güzergahı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 21.06.2012/632 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, H21b24b Pafta, 96-97-101-374-406-407 Parseller’e ilişkin Osmangazi Belediyesi Mudanya Planlama Bölgesi(Nilüferköy) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 21.06.2012/619 02.07.2012-02.08.2012 Gülay BOZKURT
Osmangazi İlçesi, Avdancık Mahallesi, Demirtaş Karakol Boğazı Mevkii, H22a23b Pafta, 1719 Parsel’e ilişkin 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı 21.06.2012/615 02.07.2012-02.08.2012 Osmangazi Belediyesi
Gemlik İlçesi, Kurşunlu, Şükrükaya mahallesi, 266 ada, 3 parselin Dini Tesis alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği 21.06.2012/646 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Gemlik İlçesi, Kurşunlu, Şükrükaya mahallesi, 2219 parselin Dini Tesis alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği 21.06.2012/647 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Gemlik İlçesi, Hisar mahallesi, 195 ada, 21,23,24 parsellerde ve Orhaniye Mahallesi, 356 ada, 88,89,4 parsellerin Su Deposu ve Koruma Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 26.06.2012/705 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Gemlik İlçesi, Hisar mahallesi, 195 ada, 21,23,24 parsellerde ve Orhaniye Mahallesi, 356 ada, 88,89,4 parsellerin Su Deposu ve Koruma Alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik Uygulama İmar Planı değişikliği 26.06.2012/706 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Gemlik İlçesi, Hisar mahallesi, 193 ada, 8 parselin Su Deposu ve Koruma Alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik Uygulama İmar Planı değişikliği 21.06.2012/643 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 4624 ada 36 parselin Resmi Kurum Alanı’ndan Belediye Hizmet Alanı’na (Sosyal ve Kültürel Tesisler ile Spor Tesisleri) alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Fidyekızık Esenevler Uygulama İmar Planın değişikliği 21.06.2012/657 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4412 ada 111 parsele ilişkin 1/25.000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı Değişiklikleri 21.06.2012/656 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 24.06.2011 tarih ve 2008/285 E. 2011/804 K. sayılı Kararı doğrultusunda Soğuk Hava Depolarına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişiklikleri 21.06.2012/655 02.07.2012-02.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Gürsu Dışkaya 1. ve 2. Etap Toplu Konut Alanları bağlantı yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.06.2012/663 01.08.2012 02.09.2012 Şehir Planlama Şb. Md.