Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 24.05.2017 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 67-71-1211-1214 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 24.05.2017/1546 01.06.2017-30.06.2017 Turgut YALKI