Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.05.2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
BKVKBK’nun 30.01.2014/2854 sayılı kararı doğrultusunda “1. Derece arkeolojik sit alanı” olarak belirlenen Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, Tahtalı Köyü, 155 ada 44 ve 47 parseller ile bu parsellerin yakın çevresi için (eski 1694, 1683 ve 2495 parseller) 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan değişikliği 15.05.2014/443 05.06.2014-07.07.2014 Şehir Planlama Şb. Md.
BKVKBK’nun 30.01.2014/2853 sayılı kararı doğrultusunda Nilüfer İlçesi Tahtalı Köyü sınırları içerisinde “Erintaş Tepesi Kale ve Gözetleme Kulesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırlarının belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan değişikliği 15.05.2014/444 05.06.2014-07.07.2014 Şehir Planlama Şb. Md.
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi 4613 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 15.05.2014/447 05.06.2014-07.07.2014 Turgut YALKI
Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 14.11.2013 tarihli kararı doğrultusunda Nilüfer İlçesi Doğanköy Mahallesi 21 nolu parsel ve eski 981 parselde (yeni 1019, 1020, 1021, 1022 parseller)1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 15.05.2014/439 05.06.2014-07.07.2014 Şehir Planlama Şb. Md.
Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 14.11.2013 tarihli kararı doğrultusunda Nilüfer İlçesi Doğanköy Mahallesi 21 nolu parsel ve eski 981 parselde (yeni 1019, 1020, 1021, 1022 parseller)1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 15.05.2014/439 05.06.2014-07.07.2014 Şehir Planlama Şb. Md.
Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5344 ada 1 parsel kuzeyi ve 5402 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği 15.05.2014/441 05.06.2014-07.07.2014 Şehir Planlama Şb. Md.
Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 426 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım Değişikliği 15.05.2014/450 05.06.2014-07.07.2014 Şehir Planlama Şb. Md.
Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 426 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım Değişikliği 15.05.2014/450 05.06.2014-07.07.2014 Şehir Planlama Şb. Md.
Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 25.12.2013 tarihli kararı doğrultusunda Nilüfer İlçesi Başköy – Büyükbalıklı Mahallelerinde muhtelif parselleri kapsayan alanda 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği 15.05.2014/436 05.06.2014-07.07.2014 Turgut YALKI
Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Hisar 1 Su Deposu Ve Koruma Alanı 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği 15.05.2014/453 05.06.2014-07.07.2014 Şehir Planlama Şb. Md.
Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3338 ada 3 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonuna alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliği 15.05.2014/449 05.06.2014-07.07.2014 Turgut YALKI
Gemlik İlçesi, Bursa-Gemlik Yolu Serbest Bölge Girişi kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 15.05.2014/456 05.06.2014-07.07.2014 Şehir Planlama Şb. Md.