Bursa İmar Plan Degisiklikleri

İL GENEL MECLİSİ’NİN 07.09.2012 TARİHİ İLE ONAYLANAN BURSA 2020 YILI 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin “6.2.4.1. Tarımsal Niteliği Korunacak Özel Mahsul Alanları” ilişkin plan hükmü değişikliği 21.06.2012/ 659 05.03.2013-05.04.2013 Şehir Planlama Şb. Md.