Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 12.10.2018 - 13.10.2018 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Mustafakemalpaşa İlçesi, Züferbey Mahallesi’nde yaklaşık 6,68 hektarlık Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 23.10.2018/2609 04.12.2018-04.01.2019 H.Şibay TUĞSAVUL
Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4306 ada 1 ve 19 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği 19.03.2015/595 04.12.2018-04.01.2019 Şehir Planlama Şube Müd.