Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 16.10.2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi 6362 ada 86 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 16.10.2014/1143 31.10.2014-01.12.2014 Gülay Bozkurt
Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi 819 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 16.10.2014/1074 31.10.2014-01.12.2014 Şehir Planlama Şb.Müd.
Bursa kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.07.2014/3437 sayılı kararı doğrultusunda Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 6686 parsel S.M.Ö. olarak tescilli Su Değirmenine ilişkin 1/1000 Ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı Değişikliği 16.10.2014/1065 31.10.2014-01.12.2014 Şehir Planlama Şb.Müd.
Samanlı Bağlantı Yolu Koruma Bandı (Kamulaştırma Alanı) revizyonuna ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği 16.10.2014/1062 31.10.2014-01.12.2014 Saim LELOĞLU
Bursa 1. İdare Mahkemesinin 30.04.2014 tarihli (E:2012/1009, K:2014/542) kararı doğrultusunda, Armutköy Mahallesi, Dikilitaş Mevkii, 4369 Ada, 9 Parsel'in, "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan"a alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği 16.10.2014/1079 31.10.2014-01.12.2014 Şehir Planlama Şb.Müd.
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3905 ada, 1 parsel ile 3906 ada, 1, 2, 3, 7, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Ölçekli Stadyum Caddesi Koruma Amaçlı İmar Planı 16.10.2014/1081 31.10.2014-01.12.2014 Şehir Planlama Şb.Müd.
Kestel Kalesi ve Koruma Alanı sınırı 1/5000 Ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği 16.10.2014/1086 31.10.2014-01.12.2014 Şehir Planlama Şb.Müd.
Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi ve Kale Mah. Fevzi Çakmak Cad. cepheli konut alanlarının Tali iş merkezi olmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 16.10.2014/1087 31.10.2014-01.12.2014 Sayim TEMEL
Etüd Proje Şube Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; onaylı planda Otopark Alanında kalan Altınşehir Mahallesi 4297 ada 6 parsel doğusunun "Temel Eğitim Okulu ve Anaokulu Alanı"na, Park Alanında kalan 4073 ada 3 parselin "Park ve Zeminaltı Otopark Alanı"na alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Me-İş Uygulama İmar Planı değişikliği 16.10.2014/1071 31.10.2014-01.12.2014 Şehir Planlama Şb.Müd.
Özlüce Mahallesi 4415 ada 5 ve 6 parselin “Özel Eğitim Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 16.10.2014/1073 31.10.2014-01.12.2014 Sayim TEMEL
İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 535 Ada, 12 Parsel’in Parklar ve Dinlenme Alanları’na, 1355 Ada, 2 parselin bitişiğinde yer alan tescil harici alanın da Yönetim Merkezleri Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği 16.10.2014/1068 31.10.2014-01.12.2014 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 208 Ada, 1 Parsel’in Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Cerrah Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği 16.10.2014/1067 31.10.2014-01.12.2014 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6579 Ada, 1 Parsel’de Yol Alanları’nın düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği 16.10.2014/1063 31.10.2014-01.12.2014 Saim LELOĞLU
Mustafakemalpaşa İlçesi Fevzidede Mahallesi 173 ada 404 parselde “Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu” belirlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Değişiklikleri 16.10.2014/1064 31.10.2014-01.12.2014 Şehir Planlama Şb.Müd.