Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 20.09.2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Kestel İlçesi, Serme 811 parsele ait 1/5000 Ölçekli NİP değ. 20.09.2012/925 01.10.2012/01.11.2012 Gülay BOZKURT
Kestel İlçesi, Burhaniye Köyü Su Deposu ve Koruma Alanı 1/1000 Ölçekli UİP. 20.09.2012/926 01.10.2012/01.11.2012 Şehir planlama Şube Müd.
Nilüfer İlçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, 2322 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 20.09.2012/934 01.10.2012/01.11.2012 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4567 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 20.09.2012/935 01.10.2012/01.11.2012 Saim Leloğlu
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1287 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 20.09.2012/936 01.10.2012/01.11.2012 Turgut Yalkı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2012/112883 sayılı talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4885 ada, 52-…-69 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.09.2012/943 01.10.2012/01.11.2012 Şehir planlama Şube Müd.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2012/111427 sayılı talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1299 ada, 1 parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 20.09.2012/945 01.10.2012/01.11.2012 Şehir planlama Şube Müd.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2012/111427 sayılı talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1299 ada, 1 parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.09.2012/944 01.10.2012/01.11.2012 Şehir planlama Şube Müd.
Gemlik İlçesi, Küçükkumla 2316 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Kumla Nazım İmar Planı Değişikliği 20.09.2012/929 01.10.2012/01.11.2012 Gülay Bozkurt
Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi,453 ada, 13 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 20.09.2012/928 01.10.2012/01.11.2012 Şehir planlama Şube Müd.
Gemlik İlçesi, Umurbey ve Gemlik Kadastrosu muhtelif parsellerde karayolu koruma kuşağı ve ileri atık su arıtma tesisine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı değişikliği 20.09.2012/932 01.10.2012/01.11.2012 Şehir planlama Şube Müd.
Gemlik İlçesinde sanayi ve depolama alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı plan notu ilavesi 20.09.2012/930 01.10.2012/01.11.2012 Şehir planlama Şube Müd.
Gemlik İlçesi, Trafo alanlarına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 20.09.2012/927 01.10.2012/01.11.2012 Gülay Bozkurt
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 323 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 20.09.2012/939 01.10.2012/01.11.2012 Saim LELOĞLU
BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 28.09.2011 tarih ve 9318 sayılı talebi doğrultusunda hazırlanan Osmangazi İlçesi, Selçukgazi Köyü, H22a18b3a ve H22a18b3b Paftalar, 727 Parsel’in “Su Deposu ve Koruma Alanı”na alınması ve “ Uygulamada Kadastral Sınırlar Esastır.” plan notunun eklenmesi şeklinde hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Selçukgazi Köyü Ortak İçmesuyu Deposu Uygulama İmar Planı 20.09.2012/922 01.10.2012/01.11.2012 Şehir Planlama Şube Müd.
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 2411 Parsel’in “Turizm Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi(Nilüferköy) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 20.09.2012/986 01.10.2012/01.11.2012 Esin Mıhçıoğlu
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, 3659 ada, 5, 6 ve 7 parsellerin “Özel Sağlı Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 20.09.2012/917 01.10.2012/01.11.2012 Esin Mıhçıoğlu
Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın 06.06.2012 tarih ve 316441 sayılı talebi doğrultusunda, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşarköy ve Ovaakça Mahalleleri, H22a22a ve H22a22b Paftalarda “Teknik Altyapı Alanı” ve “Ağaçlandırılacak Alan” Düzenlenmesine ilişkin, 1/25000 Ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi İlave Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Ovaakça İlave Nazım İmar Planı 20.09.2012/920 01.10.2012/01.11.2012 Şehir Planlama Şube Müd.
1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmına ilişkin Nazım İmar Planı Revizyonu 20.09.2012/942 01.10.2012/01.11.2012 Gülay Bozkurt
Mudanya İlçesi, Güzelyalı, H21b19b pafta, 215 ada, 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.09.2012/940 01.10.2012/01.11.2012 Atakan Ayvaz
Mudanya İlçesi, H21b19b pafta, Göynüklü 616 sayılı parsel ve Güzelyalı 21 sayılı parsellerin Su Deposu ve Koruma Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri 20.09.2012/941 01.10.2012/01.11.2012 Şehir Planlama Şube Müd.
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsellerin ticaret alanına alınması ile ilgili 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 20.09.2012/914 01.10.2012/01.11.2012 Şehir Planlama Şube Müd.
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsellerin ticaret alanına alınması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 20.09.2012/915 01.10.2012/01.11.2012 Şehir Planlama Şube Müd.
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsellerin ticaret alanına alınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 20.09.2012/916 01.10.2012/01.11.2012 Şehir Planlama Şube Müd.
Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada, 7 parseli kapsayan alanda Bursa 2. İdare Mahkemesinin 2012/222 Esas nolu yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 20.09.2012/912 01.10.2012/01.11.2012 Şehir Planlama Şube Müd.
Osmangazi İlçesi, (eski Hamitler Köyü) yeni Yunuseli Mahallesi, H22b05b2a pafta, 4939 ada, 7 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 20.09.2012/913 01.10.2012/01.11.2012 Saim LELOĞLU
Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1344 Ada, 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12 Parseller ile ilgili “Tali İş Merkezi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği 20.09.2012/924 01.10.2012/01.11.2012 Saim LELOĞLU
Bursa Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 10.09.1999 tarih ve 7380 sayılı kararı doğrultusunda “Kentsel Sit Alanı”nın “Kentsel Arkeolojik Sit Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı değişikliği 20.09.2012/950 01.10.2012/01.11.2012 Şehir Planlama Şube Müd.