Bursa İmar Plan Degisiklikleri

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA 31.07.2012 TARİHİNDE ONAYLANAN BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ, ULUDAĞ MİLLİ PARKI 2. GELİŞİM BÖLGESİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI İLANI

Aşağıda belirtilen plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Uludağ Milli Parkı 2. Gelişim Bölgesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı İlanı 31.07.2012 31.08.2012 01.10.2012