Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 31.05.2018 VE 13.06.2017 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 13.06.2018/1655 02.07.2018-02.08.2018 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 13.06.2018/1656 02.07.2018-02.08.2018 Saim LELOĞLU
Osmangazi ilçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619 ada ve muhtelif parsellerin plan değişikliği öncesi “300 kişi/ha yoğunluklu konut alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölç. Nazım İmar Planı Değişikliği 13.06.2018/1638 02.07.2018-02.08.2018 Dilek ALTAN TÜRKMEN
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2173 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 13.06.2018/1643 02.07.2018-02.08.2018 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi,Yaylacık Mahallesi 101 ada 12 sayılı parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanına” ve 101 ada 13 sayılı parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 13.06.2018/1639 02.07.2018-02.08.2018 Tahir YILMAZELİ
Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 126 ada 1 parsel ve 528 ada 89 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı Değişikliği 13.06.2018/1661 02.07.2018-02.08.2018 Saim TEMEL
Osmangazi ilçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3199 ada, 3-128-129-130-242-264-265-266 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 31.05.2018/1548 02.07.2018-02.08.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi ilçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 26 sayılı parsel ve Panayır Mahallesi’nde 5 adet parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 31.05.2018/1549 02.07.2018-02.08.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1862 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 13.06.2018_1646 02.07.2018-02.08.2018 Saim LELOĞLU