Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 19.06.2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Gemlik ilçesi, Gençali mahallesi, Kumsaz Mevkii, 1473 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 19.06.2014/579 27.06.2014-31.07.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 149 ada, 9 parsele ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 19.06.2014/601 27.06.2014 31.07.2014 Saim Leloğlu
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi 2216 ada 12 parsel, 2220 ada 3 parsel ve 2221 ada 6 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 19.06.2014/582 27.06.2014 31.07.2014 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 147 ada, 47 parselin Besihane Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı Değişikliği 19.06.2014/587 27.06.2014 31.07.2014 Turgut YALKI
Mustafakemalpaşa İlçesi, 199 ada 96 parselin “İlköğretim Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Mustafakemalpaşa Nazım İmar Planı Değişikliği 19.06.2014/586 27.06.2014-31.07.2014 Mustafakemalpaşa Belediyesi
Osmangazi İlçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, 7817 Ada, 2 Parsel, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi, 7096 Ada, 82 ve 88 Parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Ovaakça 19.06.2014/575 27.06.2014-31.07.2014 Saim Leloğlu
Gemlik İlçesi, Bursa-Gemlik Yolu Kurşunlu Girişi kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 19.06.2014/585 27.06.2014-31.07.2014 Saim Leloğlu
Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Gemlik İlçesi, Kurşunlu Köyü sınırlarında (Bursa-Gemlik) Ayr. İl Yolu Güzergahı düzenlemelerine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 19.06.2014/584 27.06.2014-31.07.2014 Saim Leloğlu
Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Gemlik İlçesi, Kurşunlu Köyü sınırlarında (Bursa-Gemlik) Ayr. İl Yolu Güzergahı düzenlemelerine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 19.06.2014/584 27.06.2014-31.07.2014 Saim Leloğlu
Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi, 5036 Ada, 5037 Ada, 5038 Ada, 5039 Ada, 5040 Ada, 5041 Ada, 5108 Ada, 5109 Ada’da "250 kişi/ha Yoğunluklu Öneri Konut Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanı, Spor Tesis Alanı ‘na" alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 19.06.2014/600 27.06.2014-31.07.2014 Yusuf Bayka
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi 4430/1, 4432/1, 4434/1 ve 4434/2 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.03.2014/279 sayılı kararı ile onaylı NİP değişikliği askı itirazı hakkında 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 19.06.2014/583 27.06.2014 31.07.2014 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi, 2 parselin Belediye Hizmet Alanına (Taziye Evi) alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 19.06.2014/593 27.06.2014-31.07.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 3131 ada, 1 parselin Spor Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 19.06.2014/592 27.06.2014-31.07.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 3131 ada, 1 parselin Spor Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 19.06.2014/592 27.06.2014-31.07.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Kaynak Koruma Alanlarının imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 15.05.2014/462 27.06.2014-31.07.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Kaynak Koruma Alanlarının imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 15.05.2014/462 27.06.2014-31.07.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü