Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 09.03.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
BHRS 3. Aşama Yapım Elektrik ve Mekanik İşleri kapsamında Yıldırım ve Kestel İlçelerinde muhtelif Trafo Alanları oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Kestel Belediyesi Revizyon İmar Planı değişiklikleri 21.03.2013/366 02.04.2013-02.05.2013 Şehir Planlama Şube Müd
Fethiye Viyadüğü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine karşı açılan davaya ait Bursa 1. İdare Mahkemesinin 2012/1386 E. ve 25.12.2012 tarihli “dava konusu işlemin iptali” ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.03.2013/365 02.04.2013-02.05.2013 Şehir Planlama Şube Müd
Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi tescil harici alanda, İnönü Caddesi-Uluyol Hal Kavşağı güney-batı kurbu içerisinde yapılması planlanan T1 Tramvay Hattı İnşaatı kapsamındaki Trafo Binası (TM-3) projesine ilişkin 1/1000 ölçekli Yeni Hal Kavşak ve Çevresi Uygulama İmar Planı Değişikliği 26.03.2013/405 02.04.2013-02.05.2013 Şehir Planlama Şube Müd
Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının işlenmesine ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişiklikleri 21.03.2013/345 02.04.2013-02.05.2013 Şehir Planlama Şube Müd
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 Ada 1 Parselin Güneyinde Kalan Kısmının Eğitim Tesisleri Alanına alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği 21.03.2013/341 02.04.2013-02.05.2013 Şehir Planlama Şube Müd
Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi 988 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 26.03.2013/409 02.04.2013-02.05.2013 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi 1028 ada 2 parsel, 1030 ada 3 parsel ve Özlüce Mahallesi 2396 ada 9 parsel ve 2352 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.03.2013/343 02.04.2013-02.05.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 345 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Görükle Nazım İmar Planı Değişikliği 21.03.2013/337 02.04.2013-02.05.2013 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1860 ada 21 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 21.03.2013/340 02.04.2013-02.05.2013 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 4789 ada 11 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 21.03.2013/344 02.04.2013-02.05.2013 Turgut Yalkı
Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 794 ada, 60 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 26.03.2013/407 02.04.2013-02.05.2013 Şehir Planlama Şube Müd
Gemlik Belediye Meclisi’nin, 07.11.2012 tarih ve M-345 sayılı kararı ile Karacaali, 1540, 1541 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı (Spor Tesisi Alanı)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği. 21.03.2013/358 02.04.2013-02.05.2013 Gülay Bozkurt
Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 622 ada, 214 parselde çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği. 21.03.2013/357 02.04.2013-02.05.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 25.12.2012 gün ve 2932 sayılı kararları doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi’nde 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği. 21.03.2013/347 02.04.2013-02.05.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada 527 nolu parselin Orman Alanı dışına çıkarılarak “Ağaçlandırılacak Alan” a alınması ile ilgili 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklikleri. 21.03.2013/348 02.04.2013-02.05.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4633-4650-4651-4634 adalar “Özel İlköğretim ve Ortaöğretim Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği. 21.03.2013/350 02.04.2013-02.05.2013 Gülay BOZKURT
Yıldırım İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 1187 ada 2 parselin Park Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Davutkadı Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı değişikliği 21.03.2013/352 02.04.2013-02.05.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 198 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellerin “Katlı Otopark Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 21.03.2013/351 02.04.2013-02.05.2013 .Şehir Planlama Şube Müd.
Kestel İlçesi, 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli NİP değişiklikleri 21.03.2013/360 02.04.2013-02.05.2013 Turgut YALKI
1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Köyü’nün bir kısmını kapsayan Nazım İmar Plan Revizyonu 21.03.2013/328 02.04.2013-02.05.2013 Gülay BOZKURT
Gürsu İlçesi Adaköy Mahallesi 1523 sayılı parsel “Soğuk Hava Deposu” 1/25.000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı Değişikliği 21.03.2013/330 02.04.2013- 02.05.2013 Saim Leloğlu
Gürsu İlçesi Gürsu Mahallesi 217 ada 15-18 sayılı parseller “Özel Sağlık Alanı” 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 21.03.2013/329 02.04.2013- 02.05.2013 Turgut Yalkı
Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yer Alan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin Kırsal Yerleşme Alanları Hükmünde Değişiklik 21.03.2013/361 02.04.2013- 02.05.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü-Turgut Yalkı
Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6337 Ada, 46 Parsel ve Dereçavuşköy Mahallesi, 4991 Ada, 304 Parsellerde hafriyat döküm sahasına ulaşım ve Hamitler Toplu Konut Alanı’nın yol genişletilmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Hamitler Toplu Konut Alanı Planlaması Uygulama İmar Planı plan değişiklikleri 21.03.2013/332 02.04.2013- 02.05.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6579 Ada, 1 Parsel, 7518 Ada, 1-2-3 Parseller, 7519 Ada, 1 Parsel ve 5771 Ada, 1 Parsel’de “Konut Alanı, Sağlık Alanı, Spor Alanı, İlköğretim Alanı ve Otopark Alanı” yapılmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı plan değişiklikleri 21.03.2013/331 02.04.2013- 02.05.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, H21b24b Pafta, 373 Parsel’in “Tali İş Merkezi Alanı (Düğün Salonu”na alınmasına ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği 22.03.2013/335 02.04.2013- 02.05.2013 Gülay Bozkurt
Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi 4073 ada 3 parsel ve 886 adanın güneyine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 21.03.2013/342 02.04.2013-02.05.2013 Nilüfer Belediyesi