Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.03.2012 VE 20.03.2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1131 ada 1 parsel, 1140 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 15.03.2012/246 30.03.2012/30.04.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 1191 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı Değişikliği 15.03.2012/258 30.03.2012/30.04.2012 Sema Mertol
Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2689 adanın batısı, Ahmetyesevi Mahallesi, 2691 ada 6-8 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 15.03.2012/250 30.03.2012/30.04.2012 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 2697 ada, 32-33-34-56-58-59-60-61-62 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 15.03.2012/271 30.03.2012/30.04.2012 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, H21c05b2b pafta, eski 3028 parsel, yeni 6400 ada, 451 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 15.03.2012/272 30.03.2012/30.04.2012 Işın ÇUBUKÇU
Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 110 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 15.03.2012/275 30.03.2012/30.04.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3399 ada, 13 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 15.03.2012/274 30.03.2012/30.04.2012 Osmangazi Belediyesi
Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14 parseller ile 4492 ada, 10-11 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 15.03.2012/269 30.03.2012/30.04.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2840 Ada, 61 ve 89 nolu parsellere ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 15.03.2012/253 30.03.2012/30.04.2012 Sema Mertol
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi 1454 ada 1 parsel, 529 ada 11 parsel; İhsaniye Mahallesi 2169/1, 2168/1 ve 2183/1 ada/parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 15.03.2012/254 30.03.2012/30.04.2012 Nilüfer Belediyesi
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 5146 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 15.03.2012/255 30.03.2012/30.04.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 4624 ada 36 parselin Resmi Kurum Alanı’ndan; 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planında “Kentsel Sosyal Donatı Alanları”na, 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planında ise Belediye Hizmet Alanı’na (Sosyal ve Kültürel Tesisler ile Spor Tesisleri) alınmasına ilişkin planı değişiklikleri 15.03.2012/265 30.03.2012/30.04.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Kestel, İtfaiye- İlçe Kriz Merkezi 1/1000 ölçekli UİP değ. 15.03.2012/262 30.03.2012/30.04.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Kestel, Vani Mehmet Paşa Mah. 265 ada 5 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değ. 15.03.2012/260 30.03.2012/30.04.2012 Gülay BOZKURT
Kestel, Yeni Mah. 403 ada 2 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değ. 15.03.2012/261 30.03.2012/30.04.2012 Gülay BOZKURT
Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, H22d02c1c Pafta, 7121 Ada, 1 Parsel’in Tali İş Merkezi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı Değişikliği 15.03.2012/276 30.03.2012/30.04.2012 Sema MERTOL
Kestel, Çataltepe Bursa Teknik Üniversitesİ 1/5000 ve 1/25000 Ölçekli NİP değişiklikleri 20.03.2012/314 30.03.2012/30.04.2012 Gülay BOZKURT