Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 17.01.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada, 107 parsel kapsamında T1 Tramvay Hattı Trafo Alanı projesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 24.12.2012/1310 04.02.2013-04.03.2013 Şehir Planlama Şb. Md
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ebuishak Mahallesi, 3968 ada, 1 Parselin Dini Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar planı değişikliği 20.09.2012/918 07.02.2013-07.03.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5384 ada, 63 ve 64 parsellerin Belediye Hizmet Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ve 1/500 Ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği 24.12.2012/1303 12.02.2013-12.03.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü