Bursa İmar Plan Degisiklikleri

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN 644 KHK DOĞRULTUSUNDA ONAYLANANAN PLANLARIN İLANI

Aşağıda belirtilen “Sanayi Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri uyarınca onaylanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12.10.2016 gün ve 16617 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile eş zamanlı olarak, 18/10/2016 – 18/11/2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) ilan panosuna asılmıştır. Nilüfer İlçesi, İnegazi Mahallesi, 101 ada 30, 31 parsellerde “Sanayi Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ONAY TARİH VE SAYISI 12.10.2016 tarih ve 16617 ASKI TARİHİ 18.10.201618.11.2016 PLAN MÜELLİFİ Mustafa SAYAR
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan