Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.04.2021 ve 20.04.2021 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6339 ada, 146-223-224-225 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 15.04.2021/549 03.05.2021-01.06.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6339 ada, 146-223-224-225 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 15.04.2021/550 03.05.2021-01.06.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Mudanya İlçesi, Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 20.04.2021/641 03.05.2021-01.06.2021 Mudanya Belediye Başkanlığı
Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi , 3198 Ada 71 Parselin Kuzeyindeki Yeşil Alan İle 3198 Ada 4 Parsel Ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 20.04.2021/649 03.05.2021-01.06.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3938 Ada 13-14-15-16-17-18-19 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 20.04.2021/642 03.05.2021-01.06.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3938 Ada 13-14-15-16-17-18-19 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.04.2021/643 03.05.2021-01.06.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 168 Ada 16 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.04.2021/639 03.05.2021-01.06.2021 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 Ada 14 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği 20.04.2021/647 03.05.2021-01.06.2021 Turgut YALKI
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 Ada, 14 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.04.2021/648 03.05.2021-01.06.2021 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 282 ve 283 adalar arasındaki tescil harici alan, 242 ve 247 adalar arasındaki tescil harici alan ile 3810 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi 15.04.2021/551 03.05.2021-01.06.2021 Turgut YALKI
Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Güllüce Mahallesi, 2751 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 20.04.2021/652 03.05.2021-01.06.2021 Alp KAYA
Nilüfer İlçesi, Tahtalı Mahallesi, 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 24.09.2020/1264 03.05.2021-01.06.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Esin MIHÇIOĞLU)
Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1239, 1240, 1243, 1244, 1245, 1247,1348, parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 28.07.2020/1139 03.05.2021-01.06.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Esin MIHÇIOĞLU)
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2276 ve 2271 ada muhtelif parsellerde kalan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 24.09.2020/1270 03.05.2021-01.06.2021 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 129,8 ha alana ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı 20.04.2021/640 03.05.2021-01.06.2021 Gülay BOZKURT
Bursa İli Mudanya İlçesi Trafik Sirkülasyon Planı Ve Tasarım Projesi Çalışması Kapsamında Şht. Hakan Tamaç Ve İpar Caddesi Kesişiminde Yer Alan Kavşak Tasarım Projesine İlişkin 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.04.2021/644 03.05.2021-01.06.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli Osmangazi İlçesi, Bademli Kavşağında, Bursa-Bademli Bağlantı Koluna İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.04.2021/645 03.05.2021-01.06.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yalova Yolu Güzergahı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’na ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 20.04.2021/638 03.05.2021-01.06.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü