Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11.02.2021 ve 16.02.2021 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2728 ada 32-33-37-38-243-244 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 16.02.2021/297 25.02.2021-26.03.2021 Selman TUZCU
Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 3374 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 16.02.2021/298 25.02.2021-26.03.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğünce hazırlanmıştır.
Karacabey İlçesi, Karacaahmet Mahallesi, 40 ada 8, 9, 48, 49, 58 parsellerin tamamı ile 10, 21, 22, 23, 38, 39, 43, 47 parsellerin bir kısmına ve Hamidiye Mahallesi, 152 ada, 231 parselin tamamına ilişkin 1/5000 Ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği 11.02.2021/198 25.02.2021-26.03.2021 Alp KAYA
Karacabey İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, 434 ada, 84 parselin bir kısmına, 89 parsele ve güneyindeki alana ilişkin 1/5000 Ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Karacabey Uygulama İmar Planı değişikliği 16.02.2021/299 25.02.2021-26.03.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğünce hazırlanmıştır. (Gülay BOZKURT)
Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 488 ada, 4-9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Askı İtirazı. 16.02.2021/296 25.02.2021-26.03.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğünce hazırlanmıştır.
Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 16.02.2021/300 25.02.2021-26.03.2021 Turgut YALKI
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 4151 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Parsellere İlişkin 1/5000 ve 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 11.02.2021/199 25.02.2021-26.03.2021 Dilek Altan TÜRKMEN