Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 10.12.2016 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5622 ada 1,2 sayılı parseller ve 5627 ada 16,17,18,19 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklikleri 16.10.2014/1082 02.01.2017-02.02.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü