Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 11.10.2018 TARİH VE 8228 SAYILI KARARI İLE UYGUN BULUNAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLANI

Aşağıda belirtilen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Alaaddinbey Mahallesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 20.02.2015/345 2.11.2018/ 3.12.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü