Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 13.07.2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4767 ada, 1 parselin “Rekreasyon Alanına” alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği 17.05.2011/500 02.08.2012-03.09.2012 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü