Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14.01.2021 TARİHLİ ve 17.06.2021 TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Alemdar-Gaziakdemir Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Sıcaksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’na ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (Alemdar Mahallesi 5331/1, 5332/1, 5333/1, 5334/1, 5335/1-2 ada/parseller) 14.01.2021/49 01.07.2021-30.07.2021 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü (Gülay BOZKURT)
Yenişehir İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 512 Ada 22 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 17.06.2021/904 01.07.2021-30.07.2021 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 271 Ada, 1 parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 17.06.2021/898 01.07.2021-30.07.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Gülay BOZKURT)
Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 79 parsel Batı Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı Değişikliği 17.06.2021/900 01.07.2021-30.07.2021 Mustafa SAYAR
Ovaakça Eğitim Mahallesi 7820 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı Değişikliği 17.06.2021/899 01.07.2021-30.07.2021 Uluay KOÇAK GÜVENER
Orhangazi (Bursa) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 17.06.2021/903 01.07.2021 - 30.07.2021 Saim TEMEL
Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6051 Ada, 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.06.2021/908 01.07.2021-30.07.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Gülay BOZKURT)
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1330 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 17.06.2021/909 01.07.2021-30.07.2021 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1330 ada 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.06.2021/910 01.07.2021-30.07.2021 Turgut YALKI
Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 1551 Parselde Katı Atık Aktarma İstasyonu yapılmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği 17.06.2021/905 01.07.2021-30.07.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Gülay BOZKURT)
Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 1551 parselde Katı Atık Aktarma İstasyonu yapılmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği 17.06.2021/906 01.07.2021-30.07.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Gülay BOZKURT)
Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 1551 parselde Katı Atık Aktarma İstasyonu yapılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Doğu Kent Mezarlık Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.06.2021/907 01.07.2021-30.07.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Gülay BOZKURT)