Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ NİN 24.01.2018 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, İzmir Yolu kesişimi ile başlayıp, Akçalar Mahallesi güneyi arasında bulunan Otoyol güzergâhının iptaline ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı Değişikliği 24.01.2018/241 01.03.2018-02.04.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü