Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 15.02.2018 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 4352 ada, 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 27.12.2017/3889 28.02.2018-28.03.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Orhanbey Mahallesi, 5521 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı değişikliği 27.12.2017/3890 28.02.2018-28.03.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü