İmar Uygulama Hizmetleri

Mühendis mimar müteaahhit kayıt belgesi başvuru formu 

YAPI RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Dilekçe
2) Tapu (Malikler listesi ruhsat aşamasında alınacaktır.)
3) Çap
4) İmar Durumu (Son bir yıl içinde verilmiş ve ruhsat aşamasında geçerliliği kontrol edilecektir.)
5) Röperli Kroki_Aplikasyon krokisi , (Şuyulama ve İmar Uygulamaları ve kadastro yenilemesi sonucunda oluşan parsellerde  Belediye Harita Bürosunca verilecektir).
6) Kotlu Kroki (İlgili Belediyenin Harita Bürosunca verilecektir.)
7) Zemin Etüd Raporu
8) Uygulama projeleri
9) Sığınak yazısı (proje tetkik aşamasında)
10) Yapının denetimini üstlenen kuruluş veya kişilerin vereceği taahhütname

MÜHENDİS-MİMAR -SÜRVEYAN KAYITLARI İSTENEN BELGELER

MÜHENDİS / MİMAR YENİ KAYIT
 • İmza sirküsü fotokopi (aslı görülecek)
 • Büro tescil Belgesi fotokopi (aslı görülecek)
 • Diploma fotokopi (aslı görülecek)
 • Yeni kayıt ücreti (2016 YILI İÇİN 230 TL)
MÜHENDİS MİMAR KAYIT YENİLEME
 • Büro tescil Belgesi fotokopi (aslı görülecek)
 • Süresi biten kayıt belgesi
 • Kayıt yenileme ücreti (2016 YILI İÇİN 65 TL)
SÜRVEYAN YENİ KAYIT
 • İmza sirküsü fotokopi (aslı görülecek)
 • Diploma fotokopi (aslı görülecek)
 • Tekniker olmayanlar için derneklerinden
 • alınacak belge.
 • Yeni kayıt ücreti (2016 YILI İÇİN 165 TL)

 

 SÜRVEYAN KAYIT YENİLEME

 • Kayıt yenileme ücreti (2016 YILI İÇİN 55 TL)
   


BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.