Anasayfa   /    Geri   /    Site İçi Arama   /    Site Haritası  /    English  

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 21.02.2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Sira Plan Adi Meclis Onay Tarihi Aski Tarihi Plan Muellifi Detay
1 Nilüfer İlçesi İrfaniye Mahallesi 1949-832-831-830-828-827-826-825-853-829-845-837-852-840-841-843-844-842-838-847-846 parseller, Görükle Mahallesi 1379-1378-1377-1376-1380-5357-1384-1385-1386-1366-1370-1371-1375-1374-1382-1373-1372-1365-1364-1362-1361-1363-1367-1368-1369-1360 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Görükle Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2013/184 06.03.2013-08.04.2013 Turgut Yalkı
2 Nilüfer İlçesi Büyükbalıklı ve Konaklı Mahallelerinde 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarının işlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri 21.02.2013/182 06.03.2013-08.04.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
3 Nilüfer İlçesi 844 Ada 4 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 21.02.2013/183 06.03.2013-08.04.2013 Turgut Yalkı
4 Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada 1 parselde Akaryakıt İstasyonu yer almasına ilişkin 1/1000 Ölçekli BHRS Bakım İşletme Merkezi ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği 21.02.2013/185 06.03.2013-08.04.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
5 Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Köyü, 4562 Parsele ait Rüzgar Enerji Santrali yapılmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri 21.02.2013/173 06.03.2013-08.04.2013 Turgut Yalkı
6 18.10.2012 gün ve 1076 sayılı kararı ile onaylanan, BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergah Revizyonuna yapılan askı itirazlarına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Kestel Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Kestel Belediyesi Revizyon İmar Planı değişiklikleri 21.02.2013/203 06.03.2013-08.04.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
7 Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4848 ada, 6-7-8-9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2013/177 06.03.2013-08.04.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
8 Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 95 parselde yol düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2013/178 06.03.2013-08.04.2013 Gülay BOZKURT
9 Gemlik ilçesi, Cihatlı Köyü Bölge Hastanesi Alanı’na 25 mt lik yol bağlantısının yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 21.02.2013/189 06.03.2013 08.04.2013 Gülay BOZKURT
10 Gemlik Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 21.02.2013/193 06.03.2013 08.04.2013 Turgut Yalkı
11 Mudanya İlçesi, Mürselköy H21b19d pafta, 1349 ve 1350 parsellerin konut alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 21.02.2013/198 06.03.2013 08.04.2013 Sema MERTOL
12 Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi H21b13a pafta, 1268 ada, 14, 15, 16, 18 ve 19 parsellerin turizm tesis alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2013/200 06.03.2013 08.04.2013 Gülay BOZKURT
13 Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellerin “Depolama Alanı (Hurdacılar Sitesi)” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2013/179 06.03.2013 08.04.2013 Ayhan TURAN
14 Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, muhtelif parsellerin “Askeri Alan”dan “Kentsel Sosyal Donatı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı Plan Değişikliği 21.02.2013/187 06.03.2013 08.04.2013 Turgut Yalkı
15 Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı Doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, Tahtalı Köyü, 1/5.000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan Değişikliği 21.02.2013/188 06.03.2013 08.04.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
16 Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 4344 ada, 12 parselin Merkezi İş Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 21.02.2013/169 06.03.2013 08.04.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
17 Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi- Bursa Modern-Yasemin Park arasındaki alanın “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”a alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve /5000 Ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği 21.02.2013/172 06.03.2013 08.04.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
18 Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 759 ada 3-4-5 parsellerin “Tali İş Merkez Alanı” na, 538 ada 20, 551 ada 9-34, 552 ada 12-13 ve 671 ada 1 nolu parsellerin “Park ve Dinlenme Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2013/186 06.03.2013 08.04.2013 Turgut YALKI
19 Osmangazi İlçesi, Alaşarköy ve Ovaakça Mahalleleri, H22a22a ve H22a22b Paftalarda “Enerji Üretim Alanı (EÜAŞ)” planlanmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve /5000 Ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği 21.02.2013/171 06.03.2013 08.04.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
20 Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4162 ada, 5-6-7 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Süleyman Çelebi, Çelikpalas Arası Uygulama İmar Planı değişikliği 22.03.2013/274 06.03.2013 08.04.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
 Sosyal Medya
 E-Bülten Üyeliği
sinema
Bursa Mobil Eğitim Projesi
hal fiyatları
yayınlarımız
merinos akkm
Anasayfa  /    Geri   /   Site İçi Arama   /   Site Haritası   /    İletişim  /   Sık Kullanılanlara Ekle      

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 P.K.16270 Osmangazi/BURSA
Tel : 444 16 00
E-Posta: alo153@bursa.bel.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Şb.Md. © Tüm Hakları Saklıdır.
www.bursa.bel.tr Haber Ajanslarının resmi abonesidir.
Site Kullanım Şartları