Anasayfa   /    Geri   /    Site İçi Arama   /    Site Haritası  /    English  

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 23.05.2016 - 25.05.2016 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Bina B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır

Sira Plan Adi Meclis Onay Tarihi Aski Tarihi Plan Muellifi Detay
1 İznik İlçesi Drazali Mahallesi, 90 parsele ilişkin Özel Eğitim Tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 25.05.2016/1186 09.06.2016-11.07.2016 Turgut Yalkı
2 Osmangazi, Kırcaali Mahallesi 3853 ada 2-5 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği askı itirazı 23.05.2016/1025 31.05.2016-30.06.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
3 Osmangazi, Kırcaali Mahallesi 3853 ada 2-5 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Plan değişikliği askı itirazı 23.05.2016/1025 31.05.2016-30.06.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
4 Bursa İli, Osmangazi İlçesi Fatih- Altınova Mahalleleri kapsamındaki Beşyol Kavşağı Avan Projelerine ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 23.05.2016/1026 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
5 Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye-Ataevler Mahalleleri kapsamındaki Ata Bulvarı-Kırmızı Cadde Yeni İmar Yolu Kavşağı tasarım projesine ilişkin, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 25.05.2016/1178 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
6 Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mah. 486,500, 501,558, 559, 561 nolu adalara ait 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği 25.05.2016/1185 09.06.2016-11.07.2016 Sayim TEMEL
7 6 Mudanya ilçesi, Yalı Mahallesi, 1861 ada, 24 parsele ait 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Değişikliği 25.05.2016/1182 09.06.2016-11.07.2016 Saim LELOĞLU 25.05.2016/1182 09.06.2016-11.07.2016 Saim LELOĞLU
8 Nilüfer İlçesi Ürünlü Mahallesi 2712 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nilüfer nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 23.05.2016/1049 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
9 Nilüfer İlçesi Ürünlü Mahallesi 2712 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nilüfer nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 23.05.2016/1049 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
10 Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi 4645 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nilüfer nazım imar planı değişikliği 23.05.2016/1040 09.06.2016-11.07.2016 Saim LELOĞLU
11 Osmangazi İlçesi, Çelebi Mehmet Bulvarı Ve Çevresine İlişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Çelebi Mehmet Bulvarı Ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı 23.05.2016/1015 09.06.2016-11.07.2016 Saim LELOĞLU
12 Osmangazi İlçesi, Çelebi Mehmet Bulvarı Ve Çevresine İlişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Çelebi Mehmet Bulvarı Ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı 23.05.2016/1015 09.06.2016-11.07.2016 Saim LELOĞLU
13 Osmangazi İlçesi, Çelebi Mehmet Bulvarı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Çiftehavuzlar-Fatih Mahalleleri Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Ada-İmar Hatlarının düzenlemesine ilişkin imar plan değişiklikleri 23.05.2016/1016 09.06.2016-11.07.2016 Saim LELOĞLU
14 Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, Muhtelif Ada-Parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri 23.05.2016/1017 09.06.2016-11.07.2016 Dilek ALTAN TÜRKMEN
15 Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi, 271 Ada, 1 Parsel’in 1/5000 Ölçekli Emek Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği 23.05.2016/1019 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
16 Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi, 271 Ada, 1 Parsel’in 1/5000 Ölçekli Emek Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği 23.05.2016/1019 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
17 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen Osmangazi İlçesinin muhtelif mahallerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri 23.05.2016/1023 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
18 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen Osmangazi İlçesinin muhtelif mahallerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri 23.05.2016/1023 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
19 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen Osmangazi İlçesinin muhtelif mahallerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri 23.05.2016/1023 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
20 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen Osmangazi İlçesinin muhtelif mahallerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri 23.05.2016/1023 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
21 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen Osmangazi İlçesinin muhtelif mahallerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri 23.05.2016/1023 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
22 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen Osmangazi İlçesinin muhtelif mahallerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri 23.05.2016/1023 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
23 Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 258 Ada, 724 parselin “Akaryakıt İstasyonu + Ticaret Alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Askı İtirazı 23.05.2016/1066 09.06.2016-11.07.2016 Yusuf BAYKA
24 Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 542 ada, 252 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 23.05.2016/1076 09.06.2016-11.07.2016 Turgut YALKI
25 Yenişehir İlçesi, Tabakhane Mahallesi, 305 ada, 18, 20, 77 parseller ve 297 ada, 2, 18 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 23.05.2016/1077 09.06.2016-11.07.2016 Turgut YALKI
26 İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 596 ada, 1, 2, 4, 5, 6 ve 15 parsellerin Konut Alanından “İbadet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği 23.05.2016/1054 09.06.2016-11.07.2016 Turgut YALKI
27 İnegöl İlçesi, Bayramşah Mahallesi, 130 ada, 12 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 23.05.2016/1055 09.06.2016-11.07.2016 Turgut YALKI
28 İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 393 ada, 441 parselin Konut Alanından “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği 23.05.2016/1057 09.06.2016-11.07.2016 Turgut YALKI
29 İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 155 ada, 1 parselin “Orta Yoğunlukta Meskun Konut Alanı”ndan “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Cerrah (Bursa) Anadolu Mahallesi Kalburt Mevkii Nazım İmar Planı değişikliği 23.05.2016/1056 09.06.2016-11.07.2016 Turgut YALKI
30 Fen İşleri Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2737 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 23.05.2016/1027 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
31 Fen İşleri Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2659 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 23.05.2016/1036 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
32 Fen İşleri Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 198 ada, 1-2-3-4-5-6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 23.05.2016/1037 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
33 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.01.2016/82 Tarih, Sayılı Karar İle Onaylanan “1/1000 Ölçekli Katı Atık, Geri Kazanım Ve Bertaraf Tesisi Uygulama İmar Planı” na Yapılan Askı İtirazlarına ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 23.05.2016/1038 09.06.2016-11.07.2016 Işın ÇUBUKÇU
34 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.01.2016/49 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 6.2.4. başlıklı maddesinde yer alan Tarım Alanlarına ilişkin plan notu değişikliğinin askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili değişiklik 23.05.2016/1014 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
35 Orhangazi İlçesi, Çakırlı Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 25.05.2016/1183 09.06.2016-11.07.2016 Sayim TEMEL
36 Orhangazi İlçesi, Yeniköy (Çalılık Mevkii) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 25.05.2016/1184 09.06.2016-11.07.2016 Sayim TEMEL
37 Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi’nde yer alan Kavşak Alanı düzenlemesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 25.05.2016/1181 09.06.2016-11.07.2016 Işın ÇUBUKÇU
38 Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.01.2016/246 sayılı kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1274 parsele ilişkin plan değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili değişiklik 23.05.2016/1072 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
 Sosyal Medya
 E-Bülten Üyeliği
sinema
Bursa Mobil Eğitim Projesi
hal fiyatları
yayınlarımız
merinos akkm
Anasayfa  /    Geri   /   Site İçi Arama   /   Site Haritası   /    İletişim  /   Sık Kullanılanlara Ekle      

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 P.K.16270 Osmangazi/BURSA
Tel : 444 16 00
E-Posta: alo153@bursa.bel.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Şb.Md. © Tüm Hakları Saklıdır.
www.bursa.bel.tr Haber Ajanslarının resmi abonesidir.
Site Kullanım Şartları