Anasayfa   /    Geri   /    Site İçi Arama   /    Site Haritası  /    English  

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 19.03.2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI-104

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Sira Plan Adi Meclis Onay Tarihi Aski Tarihi Plan Muellifi Detay
1 Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4497 Ada, 12 Parsel ile Armutköy Mahallesi, 4367 Ada, 135 Parsel'in "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları"na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı Değişikliği 19.03.2014/298 21.03.201421.04.2014 Turgut Yalkı
2 Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4497 Ada, 12 Parsel ile Armutköy Mahallesi, 4367 Ada, 135 Parsel'in "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları"na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı Değişikliği 19.03.2014/298 21.03.2014 21.04.2014 Turgut Yalkı
3 Gemlik İlçesi, Orhaniye mahallesi, 1 ada, 161 parselin “Turizm ve 2. Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 19.03.2014/284 27.03.2014 - 28.04.2014 Nevin DEMİREL
4 Gemlik İlçesi, Hamidiye mahallesi, 554 ada, 219 ve 240 parsellerin “İbadet Yeri Alanı” ve 554 ada, 238 parselin “Belediye Hizmet Alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 19.03.2014/285 27.03.2014 28.04.2014 Gülay BOZKURT
5 Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, h21c03c – h21c03b paftalar, 4430 ada 1 parsel ve 4432 ada 1 parselin “100 kişi/ha yoğunluklu konut alanına”, 4434 ada 1 parselin “spor tesis alanı ve park alanına” ve 4434 ada 2 parselin “spor tesis alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan Değişikliği 19.03.2014/279 27.03.2014 28.04.2014 Turgut YALKI
6 Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 114 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Fethiye-İhsaniye Uygulama İmar Planı Değişikliği 19.03.2014/277 27.03.2014 28.04.2014 Esin MIHÇIOĞLU
7 Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4127 ada, 1 parselin “Özel Sağlık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 19.03.2014/278 27.03.2014 28.04.2014 Turgut YALKI
8 Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 3763 Ada, 22 Parsel mevcut bina göz önünde bulundurularak imar hattında değişiklik yapılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişikliği 19.03.2014/273 27.03.2014 28.04.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
9 Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 03.12.2013 gün ve 1295 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 Ada, 68 Parsel’in bir kısmının “Tali İş Merkezi’ne” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı 19.03.2014/274 27.03.2014 28.04.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
10 Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, 3659 ada, 8 parselin “Turizm Alanına” alınması ilişkin 1/1000 Ölçekli Garaj Altı - Hacı İlyas Mahallesi, İmar Planı Revizyonu değişikliği 19.03.2014/276 27.03.2014 28.04.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
11 Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4469 Ada, 4 ve 8 Parseller’in “Belediye Hizmet Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı Değişikliği ile Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4469 Ada, 4 ve 8 Parseller’in “Belediye Hizmet Alanı"na alınması ve “Uygulamada kadastral sınırlar esastır. TAKS ve çekme mesafesi şartı aranmaz. KAKS:1.75’tir.” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Alaşarköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği 19.03.2014/300 27.03.2014 28.04.2014 Saim LELOĞLU
12 Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4469 Ada, 4 ve 8 Parseller’in “Belediye Hizmet Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı Değişikliği ile Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4469 Ada, 4 ve 8 Parseller’in “Belediye Hizmet Alanı"na alınması ve “Uygulamada kadastral sınırlar esastır. TAKS ve çekme mesafesi şartı aranmaz. KAKS:1.75’tir.” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Alaşarköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği 19.03.2014/300 27.03.2014 28.04.2014 28.04.2014 Saim LELOĞLU
 Sosyal Medya
 E-Bülten Üyeliği
sinema
Bursa Mobil Eğitim Projesi
hal fiyatları
yayınlarımız
merinos akkm
Anasayfa  /    Geri   /   Site İçi Arama   /   Site Haritası   /    İletişim  /   Sık Kullanılanlara Ekle      

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 P.K.16270 Osmangazi/BURSA
Tel : 444 16 00
E-Posta: alo153@bursa.bel.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Şb.Md. © Tüm Hakları Saklıdır.
www.bursa.bel.tr Haber Ajanslarının resmi abonesidir.
Site Kullanım Şartları