Yerel Gündem Şube Müdürlüğü - Yasemin TATLI

Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

Yasemin TATLI (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 3699

Fax: 0224 7163099

E-Posta: yasemin.tatli@bursa.bel.tr

Adres: Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi F Kapısı


İnsan Kaynakları

Yerel Gündem Şube Müdürlüğü; Şube Müdürü, 1 Gıda Yüksek Mühendisi (memur), 1 Bilgisayar İşletmeni (memur), 1 Yüksekokul mezunu (memur), 2 sürekli işçi (Büro Elemanı), 1 sürekli işçi (temizlik görevlisi), 10 BİNTED personeli olmak üzere toplam 17 personel ile çalışmalarını yürütmektedir.

 

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

(1) Kurumun Stratejik Planı ve Performans Programı doğrultusunda Bursa Kent Konseyi çalışmalarına Bursa Büyükşehir Belediyesi adına ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.
(2) Kentin yerel gündemlerini takip eder, gerekli toplantı ve organizasyonların gerçekleştirilmesini sağlar.
(3) Bursa Kent Konseyi sürecinin kentsel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, yaygınlaştırılması çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.
(4) Diğer kentlerdeki Kent Konseyleri ile koordineli çalışmalar yürütür ve bilgi alışverişi sağlar.
(5) Müdürlük personeline görev dağıtımı yapar, izler ve çalışanların yürüttüğü işleri kolaylaştırır.
(6) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
(7) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.
(8) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.
(9) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.
(10) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlar.
(11) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlar.
(12) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
(13) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
(14) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
(15) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve/veya Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
(16) Müdürlüğün bütçe teklifini hazırlar.
(17) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.

İnsan Kaynakları

Yerel Gündem Şube Müdürlüğü; Şube Müdürü, 1 Gıda Yüksek Mühendisi (memur), 1 Bilgisayar İşletmeni (memur), 1 Yüksekokul mezunu (memur), 2 sürekli işçi (Büro Elemanı), 1 sürekli işçi (temizlik görevlisi), 10 BİNTED personeli olmak üzere toplam 17 personel ile çalışmalarını yürütmektedir.