Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü - Alper BAYRAK

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Alper BAYRAK (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 17 11

Fax: 0224 716 16 40

E-Posta: alper.bayrak@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 A Blok Kat:1 16270 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları 

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 14 personel olmak üzere toplam 15 personel ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Stratejik Planı’nı hazırlayarak BBB Meclis’ine sunmak ve belirli periyotlarda izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Yıllık Performans Programı’nı hazırlamak ve takibinin yapılmasını sağlamak.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan ‘Birim Faaliyet Raporları’ nın koordine edilmesini ve bu raporlardan hareketle “Yıllık İdare Faaliyet Raporu’nun” hazırlanmasını sağlamak.
 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının koordine edilmesini ve sürekli iyileştirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
 • İdare ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Misyon, Vizyon, Kalite Politikası ve Temel Değerler’ inin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği gereği “İç Kontrol Eylem Uyum Planı’nın” hazırlanmasını sağlamak ve belirli periyotlarda sonuçlarını değerlendirerek, Maliye Bakanlığı’na sunmak.
 • Tüm birimlerden gelen Aylık Faaliyet Raporları ve Ajanda Bilgilerinin derlenmesini ve Üst Yönetime sunulmasını sağlamak.
 • Belediye yatırımları hakkında Valilik Makamına 3 aylık periyotlarda sunum hazırlamak.

 

İnsan Kaynakları 

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 14 personel olmak üzere toplam 15 personel ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Stratejik Planı’nı hazırlayarak BBB Meclis’ine sunmak ve belirli periyotlarda izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Yıllık Performans Programı’nı hazırlamak ve takibinin yapılmasını sağlamak.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan ‘Birim Faaliyet Raporları’ nın koordine edilmesini ve bu raporlardan hareketle “Yıllık İdare Faaliyet Raporu’nun” hazırlanmasını sağlamak.
 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının koordine edilmesini ve sürekli iyileştirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
 • İdare ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Misyon, Vizyon, Kalite Politikası ve Temel Değerler’ inin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği gereği “İç Kontrol Eylem Uyum Planı’nın” hazırlanmasını sağlamak ve belirli periyotlarda sonuçlarını değerlendirerek, Maliye Bakanlığı’na sunmak.
 • Tüm birimlerden gelen Aylık Faaliyet Raporları ve Ajanda Bilgilerinin derlenmesini ve Üst Yönetime sunulmasını sağlamak.
 • Belediye yatırımları hakkında Valilik Makamına 3 aylık periyotlarda sunum hazırlamak.