Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü - BORA AYDIN

Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü

BORA AYDIN (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 2800

Fax: 0224 716 2888

E-Posta: bora.aydin@bursa.bel.tr

Adres: Altınova Yerleşkesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. 26/2 Kat:1 Osmangazi/BURSA


İnsan Kaynakları
1 Şube Müdürü, 1 Elektrik -Elektronik Mühendisi, 1 Elektronik Mühendisi, 2 Makine Mühendisi,1 Mimar,1 Harita Mühendisi,3 İnşaat Mühendisi, 1 Fizik Mühendisi 2 Harita teknikeri, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Makine Teknikeri 2 Bilgisayar İşletmeni, 2 görevli (Taşeron) toplamda 19 kişiden oluşmaktadır. 


 

Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları
(1) Planlarda yer alan raylı sistem güzergâhlarının güncellenmesi, projelendirilmesi, yapımı ve işletiminin stratejik planlamasını yapmak ve onaylatmak.
(2) Ana ulaşım planında yer alan Bursa Hafif raylı sistemi güzergah ve yapım aşamalarının plan güncellemeleri ile koordinasyonunu ve güncellenmesini gerçekleştirmek.
(3) Bursa Hafif Raylı Sistemi fizibilite raporlarının güncellenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli onayların alınmasını sağlamak.
(4) Güncellenmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlardan onayları alınmış Hafif Raylı Sistem aşamalarının fizibilite raporunda belirlenen öncelik sırasına göre sırası gelen güzergahın projelerinin hazırlanmasını sağlamak.
(5) Projesi hazırlanan güzergâhın ÇED raporunu almak.
(6) Hazırlanan projelerin imalat ve finansman çalışmalarını yaparak finansman için kredi temin edilmesi çalışmalarına teknik destek vermek.
(7) Onaylı stratejik plan doğrultusunda Raylı Sistem İhale hazırlıklarını, yapmak, şartnamelerini hazırlamak.
(8) Büyük Şehir Belediyesi sorumluluğundaki cadde ve sokaklar üzerinde yapılacak yatırım ve imalatlara yönelik alınması gereken katılım paylarına ait keşifleri yapmak ve hesap raporunu Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına tahsili için göndermek.
(9) Her yıl için hazırlanan Bütçe teklifini Daire Başkanlığı onayı ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na süresi içinde göndermek.
(10) Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporlarını periyodik olarak hazırlamak ve Daire Başkanlığı’nın bilgisine sunmak.
(11) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmede koordinasyon yapmak ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
(12) Hazırlanan projelerin standartlara, teknik şartname ve mevzuata uygunluğunun denetlenmesini ve onaya sunulmasını sağlamak.
(13) Yapılan imalatların projeye ve mevzuata uygunluğunun denetlenmesini sağlamak.
(14) Devam eden işlere ait ara hakedişler ile tamamlanan işlere ait kesin hesap hakedişlerinin yapılmasını ya da yaptırılmasını sağlanmak ve bunların süresi içerisinde incelenerek ödeme evrakları düzenlemek.
(15) Yapım ihalelerinde öngörülmesi halinde Müşavirlik ve Kontrollük hizmetlerinin denetimini sağlamak.
(16) Sözleşme ve yönetmelikler doğrultusunda tamamlanan işler için komisyonların oluşturulması, geçici ve kesin kabullerinin zamanında yapılmasının sağlanmak.
(17) Kabulü yapılan işlerin uygun sürede kullanıma hazır hale getirilmesini sağlanmak.
(18) İş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınması sağlamak.
(19) Hizmet alanı ile ilgili iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde, kanunlara ve mevzuata uygun olarak yürütmek.
(20) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet, mal alımları ve danışmanlık hizmet alımı ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.

İnsan Kaynakları
1 Şube Müdürü, 1 Elektrik -Elektronik Mühendisi, 1 Elektronik Mühendisi, 2 Makine Mühendisi,1 Mimar,1 Harita Mühendisi,3 İnşaat Mühendisi, 1 Fizik Mühendisi 2 Harita teknikeri, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Makine Teknikeri 2 Bilgisayar İşletmeni, 2 görevli (Taşeron) toplamda 19 kişiden oluşmaktadır. 


 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
İhale Dosyası

1) Dilekçe

180 Gün
Hakediş Talebi

1) Dilekçe

25 Gün
Kesin Hesap

1) Dilekçe (Müteahhit)

180 Gün
Teminat Çözümleri

1) Dilekçe

2) Geçici Kabul Tutanağı

3) SGK Borcu Yoktur Belgesi

25 Gün
Geçici Kabul

1) Dilekçe (Müteahhit)

30 Gün
Kesin Kabul

1) Dilekçe (Müteahhit)

25 Gün
Bursaray Görüşü

1) Dilekçe

2) Tapu Fotokopisi

3) Vaziyet Planı

4) Kat Planları

5) İlgili Belediyeden İmar Durum Belgesi

30 Gün
İş Denetleme Belgesi

1) Dilekçe

2) Mezuniyet Belgesi

3) İlgili Meslek Odası Üye Kayıt Belgesi

4) Taahhütname

5) Müteaahhit Teknik Personel Bildirimi

6) SGK Prim Ödemeleri

30 Gün
İş Bitirme Belgesi

1) Dilekçe

2) Sözleşme

3) Hakediş Raporları

4) Geçici Kabul Tutanağı

30 Gün
İş Deneyim Belgesi

1) Dilekçe

30 Gün
Vatandaşlardan Gelen Bursaray İle İlgili Talepler

1) Dilekçe

30 Gün
CİMER Başvuruları

1) Dilekçe

30 Gün
Şikayet, Öneri ve Katkı Başvuruları

1) Dilekçe

48 Saat