Makine İşletme Şube Müdürlüğü - İbrahim Özışık

Makine İşletme Şube Müdürlüğü

İbrahim Özışık (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 1380

Fax: 0224 716 1381

E-Posta: ibrahim.ozisik@bursa.bel.tr

Adres: Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı Acemler Yerleşkesi OSMANGAZİ / BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları 
Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 3 Tekniker, 1 Teknisyen, 6 Memur, 4 İşçi, 15 Kadrolu Şoför, 94 Binted Şoför, 8 Akaryakıt Satış Görevlisi ve 3 Temizlik Görevlisi olmak üzere toplam 138 personel ile hizmet vermektedir.

Araç görevlendirmesi yapılan Acemler Saha Amirliği, Yeni Bina Saha Amirliği, Hacıvat Otobüs Sahası ile akaryakıt ikmali yapılan Terminal Akaryakıt Satış İstasyonu,  Çukurca Park Bahçeler Yerleşkesi, Buttim Yol İşleri Şantiyesi, Mimarsinan, Hacıvat, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Karacabey, Yenişehir ve İznik Şantiyelerinde ki ikmal noktaları ile toplam 16 lokasyonda hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

 • Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait 895 adet motorlu-motorsuz araç ve iş makinelerin sicil kayıtlarını tutmak ve zorunlu trafik sigortalarını yaptı
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi ihtiyacı olan araç ve iş makinesi alımlarını gerçekleştirmek
 • Büyükşehir Belediyesi araç parkının yetersizliğinden dolayı araç kiralama hizmetini ve kiralanan araçların şartname hükümlerine uygun olarak çalışmalarını sağ
 • Kurum, kuruluş, dernek ve vatandaştan gelen araç taleplerinin (cenaze, sosyal ve kültürel gezi, sportif turnuvalar) karşılanmasını sağlamak
 • Kaza yapan araçların sigorta ve yazışmalarını takip etmek ve diğer sigortalama işlemlerinin yapılmasını sağ
 • Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin çalışmalarına lojistik destek vermek
 • Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı araçların ihtiyacı olan akaryakıt ve türevleri temini ve dağıtımını sağ
 • Akaryakıt İşletmesinin bayiliğinin devam ettirmek için EPDK’dan yasal resmi izinleri almak
 • Araçlar ile ilgili Yatırım Teşvik Belgesinin geçerliliğinin devamını sağlamak
 • Birim ile ilgili rapor, bilgi ve belgeleri hazırlamak.
 • Stratejik plan, ISO 9001 kalite çalışmaları ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışmalar yapmak.
 • Daire Başkanlığı adına veya görev alanına ait şikayet, öneri, talep (Ş.Ö.K) konularının incelemek ve cevaplamak.

Makine İşletme Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11-

(1)    Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait araç ve iş makinelerin sicil kayıtlarını tutturur ve zorunlu trafik sigortalarının yaptırılmasını sağlatır.

 • Büyükşehir Belediyesi araç parkının yetersizliğinden dolayı yıllık olarak kiralanan hizmet araçlarının sayısı ile çalışma yerlerinin tespiti yapılarak hizmet alımını sağlar.
 • Büyükşehir Belediyesine kiralanan araçların şartname hükümlerine uygun olarak çalışmalarını sağlar.
 • Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin çalışmalarında lojistik destek hizmetleri verir.
 • Büyükşehir Belediye Başkanı ile Daire Başkanının vereceği görevleri ilgili kanun ve yönetmenlik çerçevesinde yerine getirtir.
 • Akaryakıt İşletmesinin bayiliğinin devam edebilmesi için gereken iş ve işlemleri yaparak resmi izinleri alır.
 • Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı araçların ihtiyacı olan akaryakıt ve türevleri temini ve dağıtımını sağlar,
 • Kurum, kuruluş, dernek ve vatandaştan gelen araç taleplerinin (cenaze, birim içi sosyal ve kültürel gezi) karşılanmasını, ayrıca otoparkta araç yetersizliği varsa kiralama yoluyla araç teminini sağlar.
 • Kaza yapan araçların sigorta ve yazışmalarını takip eder ve diğer sigortalama işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Yapılan çalışmalarda ekibi motive eder, verilen önerileri değerlendirir, gerektiğinde çalışmalarına katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur. Kendisine bağlı personelin çalışmalarını düzenler ve aralarında işbirliği kurar.
 • Biriminde yapılacak olan düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki faaliyet grup çalışmalarına katılır, personelinin katılmasını sağlar.
 • Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.
 • Müdürlüğüne ait Bütçeyi hazırlar.
 • Birim çalışmalarında kullanılan sarf malzeme ve demirbaşın amacına uygun olarak kullanılmasını sağlar.
 • Müdürlüğünde görevli personelin özlük işlerini yapar.
 • Kurumu ve Müdürlüğü ile ilgili gerekli resmi yazışmaları yapar.
 • Üst makamdan istenilen rapor, bilgi ve belgeleri hazırlar.
 • Müdürlüğünde görevli personelin iş dağılımını yapar, birbirleri ile uyum içinde çalışmasını sağlar, gerekli görülen hallerde hizmet içi eğitimine katılmasını sağlar.
 • İSO, Stratejik plan ve kalite çalışmalarına geliştirme ve hazırlama hususunda katkı çalışmaları yapar. Birimine ait raporları, belge ve bilgileri hazırlar. Üst makamlar tarafından düzenlenen toplantılara iştirak eder ve alınan talimatların uygulanmasını sağlar.
 • Kuruma Daire Başkanlığı adına veya görev alanına ait şikayet, öneri, talep (Ş.Ö.K) konularını inceler ve cevap verilmek üzere Daire Başkanlığına sunar.

 

İnsan Kaynakları 
Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 3 Tekniker, 1 Teknisyen, 6 Memur, 4 İşçi, 15 Kadrolu Şoför, 94 Binted Şoför, 8 Akaryakıt Satış Görevlisi ve 3 Temizlik Görevlisi olmak üzere toplam 138 personel ile hizmet vermektedir.

Araç görevlendirmesi yapılan Acemler Saha Amirliği, Yeni Bina Saha Amirliği, Hacıvat Otobüs Sahası ile akaryakıt ikmali yapılan Terminal Akaryakıt Satış İstasyonu,  Çukurca Park Bahçeler Yerleşkesi, Buttim Yol İşleri Şantiyesi, Mimarsinan, Hacıvat, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Karacabey, Yenişehir ve İznik Şantiyelerinde ki ikmal noktaları ile toplam 16 lokasyonda hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

 • Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait 895 adet motorlu-motorsuz araç ve iş makinelerin sicil kayıtlarını tutmak ve zorunlu trafik sigortalarını yaptı
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi ihtiyacı olan araç ve iş makinesi alımlarını gerçekleştirmek
 • Büyükşehir Belediyesi araç parkının yetersizliğinden dolayı araç kiralama hizmetini ve kiralanan araçların şartname hükümlerine uygun olarak çalışmalarını sağ
 • Kurum, kuruluş, dernek ve vatandaştan gelen araç taleplerinin (cenaze, sosyal ve kültürel gezi, sportif turnuvalar) karşılanmasını sağlamak
 • Kaza yapan araçların sigorta ve yazışmalarını takip etmek ve diğer sigortalama işlemlerinin yapılmasını sağ
 • Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin çalışmalarına lojistik destek vermek
 • Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı araçların ihtiyacı olan akaryakıt ve türevleri temini ve dağıtımını sağ
 • Akaryakıt İşletmesinin bayiliğinin devam ettirmek için EPDK’dan yasal resmi izinleri almak
 • Araçlar ile ilgili Yatırım Teşvik Belgesinin geçerliliğinin devamını sağlamak
 • Birim ile ilgili rapor, bilgi ve belgeleri hazırlamak.
 • Stratejik plan, ISO 9001 kalite çalışmaları ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışmalar yapmak.
 • Daire Başkanlığı adına veya görev alanına ait şikayet, öneri, talep (Ş.Ö.K) konularının incelemek ve cevaplamak.
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Araç ( Binek, Minibüs, Otobüs) Tahsis Hizmeti

1) Dilekçe ( Vakıf, Dernek vb.)

2) Resmi Yazı (Kurum)

8 Gün