Ayniyat Şube Müdürlüğü

Yunus Turhan (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 1260

E-Posta: yunus.turhan@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 1 Müdür, 1 şef, 4 memur, 10 işçi ve 4 binted personeli ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

1)Harcama Birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim alınır, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırlar, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza edilir.
2)Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırlar kontrol edilerek geçici olarak teslim alınır, bunların kesin kabulü yapılmadan  kullanıma verilmesi önlenir.
3)Taşınırların giriş-çıkış hareketlerine ilişkin kayıtlar tutularak, bunlara ilişkin belge ve cetveller düzenlenir ve Mali Hizmetler Dairesince onaya gönderilir.
4)Bursa Büyükşehir Belediyesi`ne bağlı birimlerden gelen her türlü taşınır mal istekleri değerlendirilerek, ambar stoklarından talep eden birime zimmetlenerek karşılanır.
5)Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirler alınır ve alınması sağlanır.
6)Birimlerdeki atıl demirbaşları iade ambarında toplanır, ihtiyacı olan birimlere talep karşılığı verilir. Hurda demirbaş ve malzemeler hurda sahasında biriktirilerek usulüne uygun olarak bertaraf edilir.
7)Memur ve İşçilerin giyim ve koruyucu iş malzemelerinin koordinesi ve teslimi yapılır.
8)Hurdaya ayrılan veya ekonomik ömrünü tamamlayan araçların demirbaş ve trafik kayıtlarından düşülerek, satışları yapılır.
9)Aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlanır ve ilgili birimlere iletilir.
10)Birim çalışanlarının özlük işleri yürütülür.
11)Misyon, Vizyon, hedef, Strateji ve Politikalar hazırlanarak; tespit edilmiş hedef ve politikalara uygun çalışmaların raporlamaları yapılarak izlenmesi sağlanır.
12)ISO9001-2000 Kalite Yönetim Sisteminin çalışmaları takip edilerek sürekliliği sağlanır.

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 1 Müdür, 1 şef, 4 memur, 10 işçi ve 4 binted personeli ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

1)Harcama Birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim alınır, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırlar, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza edilir.
2)Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırlar kontrol edilerek geçici olarak teslim alınır, bunların kesin kabulü yapılmadan  kullanıma verilmesi önlenir.
3)Taşınırların giriş-çıkış hareketlerine ilişkin kayıtlar tutularak, bunlara ilişkin belge ve cetveller düzenlenir ve Mali Hizmetler Dairesince onaya gönderilir.
4)Bursa Büyükşehir Belediyesi`ne bağlı birimlerden gelen her türlü taşınır mal istekleri değerlendirilerek, ambar stoklarından talep eden birime zimmetlenerek karşılanır.
5)Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirler alınır ve alınması sağlanır.
6)Birimlerdeki atıl demirbaşları iade ambarında toplanır, ihtiyacı olan birimlere talep karşılığı verilir. Hurda demirbaş ve malzemeler hurda sahasında biriktirilerek usulüne uygun olarak bertaraf edilir.
7)Memur ve İşçilerin giyim ve koruyucu iş malzemelerinin koordinesi ve teslimi yapılır.
8)Hurdaya ayrılan veya ekonomik ömrünü tamamlayan araçların demirbaş ve trafik kayıtlarından düşülerek, satışları yapılır.
9)Aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlanır ve ilgili birimlere iletilir.
10)Birim çalışanlarının özlük işleri yürütülür.
11)Misyon, Vizyon, hedef, Strateji ve Politikalar hazırlanarak; tespit edilmiş hedef ve politikalara uygun çalışmaların raporlamaları yapılarak izlenmesi sağlanır.
12)ISO9001-2000 Kalite Yönetim Sisteminin çalışmaları takip edilerek sürekliliği sağlanır.