Parklar ve Bahçeler Zabıta Amirliği

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

Parklar ve Bahçeler Zabıta Amirliği

Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde bulunan park ve bahçeler, düzenlenen yeşil alanların Nizam intizamını huzur ve sükunu  ,kirletilmesi , yangın , işgal ve her türlü tecavüze karşı,  tedbirleri almak,  park içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinin denetimlerini yapmak.