Nöbetçi Zabıta Amirliği

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

Nöbetçi Zabıta Amirliği

1.Cumartesi-Pazar ve saat 17.00’den sonra  yapılan şikayet ve müracaatları değerlendirir.
2.Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, Belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni işlem yapar.
3.Gündüzden kalan ve gecede takibi gereken işleri yaptırır.
4.Başkanlık Makamı´nın gece verdiği emirleri yerine getirir.
5.Belediyenin diğer müdürlüklerinden yapılacak denetimlerde, ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olur.
6.Yangın, sel vs. gibi felaketlerde görevlilerin, almış oldukları tedbirlere yardımcı olur.
7.Zabıta Dairesi Başkanlığının gece ve gündüz telsiz ve telefon muhaberatını yürütür.