Dış Göç Mağdurlarına Destek Hizmetleri

Dış Göç Mağdurlarına Destek Hizmetleri

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde; savaş, iç karışıklıklar, kıtlık vb. nedenlerle ülkemize sığınmış insanların yaşamsal ihtiyaçlarına yönelik sosyal destek hizmeti, sosyal uyuma destek faaliyetleri kapsamında kanaat önderleri ile koordinasyon toplantıları, göç ve mülteci alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve koordinasyon çalışmaları ile diğer kamu ve sivil toplum kuruluşları hakkında danışmanlık ve yönlendirme faaliyetleri yürütülmektedir.