Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Ve Denetimleri

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Ve Denetimleri

B.    YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

- Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği Yönetmeliği doğrultusunda denetimleri yapar, Tespitleri ilgili kurum ve kuruluşlara tutanak eşliğinde bildirir.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.09.2019 sayılı genelgeleri doğrultusunda idari yaptırım uygulanması gereken durumlarda çeşitli kurumlarca 2872 (Değişik: 5491) sayılı Çevre Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Büyükşehir Zabıta Yönetmeliği, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ‘nun ilgili maddelerince idari yaptırım uygulanmasını sağlar.
- Şikayet ile tarafımıza gelen ya da denetim sırasında tespit edilen evsel ve endüstriyel kaynaklı hava kirliliğini önlemek için tutulan çevre denetim tutanağı eşliğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Satışa sunulan mahrukatçılardaki katı yakıtların uygunluğunu denetler.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2006/19 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi konulu Genelge yayımlanmıştır. Bu Genelge ve kış döneminde İlimizde kullanılacak yakıtlara ait kriterleri ve uygulama esaslarını da içeren ve yürürlükte olan;  06.09.2019 Karar Tarihli ve 90 Nolu İl Mahalli Çevre Kurulu  Kararı doğrultusunda çalışmalar ve denetimler yapar.
 
C. İLETİŞİM
Havanızı kirletenlere karşı mücadelede bizimle iletişime geçin;

1.    Endüstriden Kaynaklanan ( fabrika, atölye v.b işletmelerin üretimleri sırasında kullanılan yakıt kazanlarından meydana gelen hava kirliliği ya da üretimleri sırasında oluşan kimyasal gazlar) hava kirliliğini denetleme ve idari yaptırımda bulunma yetkisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündedir.
Çağrı Mrk : Alo 181
E-Posta      : bursa@csb.gov.tr
 
2.    Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Yönetmeliği 4 ‘üncü maddesinde satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verme konusunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilidir.
Telefon  : (0224) 444 16 00 / ALO 153 (Beyaz Masa) 
Fax       : (0224) 7162060
E-Mail   : cevre.kontrol@bursa.bel.tr 

3.    Açıkta ateş yakma-hurda yakma vb hava kirliliği şikayetleri Zabıtaca kabahatler kanunu yaptırımı uygulanır. Bu tür şikâyetlerinizde Bulunduğunuz İl ve ilçe Zabıta müdürlükleriyle iletişime geçin.
Telefon :  (0224) 444 16 00 / ALO 153 (Beyaz Masa)


E-Posta  : zabita@bursa.bel.tr