Haberler

Gürültü Eylem Planı

Font Boyutu

07 KASIM 2017

BASIN BÜLTENİ

Gürültü Eylem Planı

Türkiye’de çevresel gürültü konusunda çalışmalar AB Çevresel Gürültü Direktifine de tam uyumlu olarak hazırlanmış “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında yürütülmektedir.

Bursa’da çevresel gürültünün azaltılarak halkın yaşam konforunun arttırılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, Avrupa Birliği Destekli “Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi” kapsamında karayolu ve endüstri kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla “Bursa Stratejik Gürültü Haritaları” hazırlanmış olup gürültü eylem planlarının hazırlanması aşamasına gelinmiştir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği esaslarına göre 31/12/2017 tarihine kadar yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana karayolları, yılda altmış binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları, ana hava limanları ve yakınındaki yerler ile öncelikle nüfusu 250.000’in ve nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 1000 kişinin üstünde olan yerleşim alanları için stratejik gürültü haritalarının hazırlanması çalışmalarının yürütülmesi, alan içinde bulunan gürültüden etkilenen; nüfus, konut, okul, hastane sayısını belirlemek için, gürültü haritalarının hazırlanması ve harita sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir.

Yönetmelik doğrultusunda;
- Haritalanacak yerleşim alanı 246 km2
- Model Alanı 487 km2
- Hesaplama Alanı 353 km2 olarak belirlenmiş,
- Toplam hane sayısı 672.583 olmak üzere, 222.484 toplam hassas kullanım içeren bina sayısı, 1008 okul/eğitim binası, 113 hastane binası ve 251.610 toplam bina için 1.854.446 kişinin maruziyeti değerlendirilmiştir.
- 734 km karayolu,
- 309 km ana karayolu,
- 76 km ana demiryolu
- 1 endüstri tesisi gürültü kaynağı için gündüz, akşam ve gece zaman dilimlerini içeren ayrı ayrı stratejik gürültü haritaları hazırlanmıştır.

Hazırlanan gürültü haritaları, çevre düzeni planları ve imar planlarının hazırlanması aşamasında göz önünde bulundurularak ileride oluşabilecek gürültü problemleri büyük oranda planlama aşamasında önlenmiş olacaktır. Kontrol tedbirlerinin alınması gereken alanların belirlenmesinde bir sonraki aşama da hazırlanacak eylem planlarına ışık tutacaktır.

Gerçekleştirilen modelleme çalışması sonucunda, etki alanı içerisinde yer alan tüm kaynaklar katkıları açısından karşılaştırıldığında, karayolu kaynaklı gürültünün diğer kaynaklara oranla çok daha baskın olduğu tespit edilmiştir.
Özellikle karayolu kaynaklı gürültünün önlenmesi ya da azaltılarak yönetmelik sınır değerlerine indirgenmesi için Eylem Planları hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulacaktır.
Halkımızın katılımı ve bilinçlendirilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden “Çevresel Gürültü Eylem Planı Anketi” oluşturulmuş olup elde edilen kamuoyu yoklaması sonuçları eylem planı çalışmalarımıza dahil edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulacaktır.

Stratejik gürültü haritalarına http://www.bursa.bel.tr/dosyalar//gurultu_haritasi.pdf web adresinden ulaşabilir, konu ile ilgili her türlü bilgi ve görüşlerinizi http://www.bursa.bel.tr/bursa-gurultu-eylem-plani-anketi/sayfa/1394 adresinde paylaşabilirsiniz.

BURSA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI
BASIN VE HALKLA İLIŞKILER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 

Tarih: 07.11.2017 | Okunma sayısı:1726

Haber Foto Galeri
Tüm ekleri indir