MECLİS TOPLANTILARI

15.03.2012 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 Perşembe günü saat 15.00’de Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 42 nci, 4 üncü dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, “Kadro Cetvelleri” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
3-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısı,
4-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Parkomat Talebi ile ilgili yazısı,
5-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Ana Arterler ile ilgili yazısı,
6-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nde U Tipi Güzergah Belgesiyle ilgili yapılan değişiklikler ile ilgili yazısı,
7-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, yol yapım, bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere çeşitli araç ve malzeme alınması ile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1725 ada, 45 sayılı parsel üzerinde bulunan 2 m. genişliğinde, 10 m. uzunluğundaki sundurmanın (basit yapı) kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Şube Müdürlüğü oluşturulması, kaldırılması, isim değişikliği ve Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Sanatçının göreve başlatılması ile ilgili yazısı,

11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, Dışkaya Toplu Konut Alanları Bağlantı Yolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı,

 

 

 


13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2012 gün ve 66 sayılı kararı ile onaylanan, askı itirazlarının değerlendirildiği BursaRay III Aşama (Kestel Hattı) Güzergahı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2012 gün ve 69 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkiinde Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) üyelerine yönelik Sanayi Sitesi kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 28.04.2011 tarihli iptal kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi, Mudanya Planlama Bölgesi (Nilüferköy) Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı.


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mimar Sinan Caddesi ile Emniyet Caddesi’nin, birbirine bağlanabilmesi için 1531 ada, 6-7-8-9 sayılı parsellerin Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2567 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz, Park Alanında kaldığından Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Koğukçınar Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, 1436 ada, 1,2 ve 3 parseller üzerinde bulunan binaların Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili raporu,
4-Hukuk Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
5-Hukuk Komisyonu’nun, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Yönetmelik Değişikliği ile ilgili raporu,
6-Hukuk Komisyonu’nun, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili raporu,
7-Hukuk Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
8-Hukuk Komisyonu’nun, Trilye Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında İşbirliği Protokolü düzenlenmesi ile ilgili raporu,
9-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin Ceza Hükümlerini Düzenleyen 20. Maddesinde Değişiklik Yapılması ile ilgili müşterek raporu,
10-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin, Özürlüler ile ilgili 6. Maddesinin “v” bendinin değiştirilmesi ile ilgili müşterek raporu,
11-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması talebi ile ilgili müşterek raporu,
12-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, BURULAŞ bünyesinde alt yüklenici olarak çalışan otobüsler ile ilgili müşterek raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2/5

 


15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 gün ve 1029 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1131 ada, 1 parsel ve 1140 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 gün ve 1089 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1028 ada, 2 parsel, 1030 ada, 3 parsel ve Özlüce Mahallesi, 2396 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ertuğrul Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 626 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2070 ada, 4 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2689 adanın batısının Park Alanı ve Eğitim Tesis Alanına alınması ile Ahmetyesevi Mahallesi, 2691 ada, 6 parsel ve 8 parselin bir kısmının Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 123 ada, 5 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4394 ada, 1 parselin Spor Tesisi Alanından çıkarılmasına ilişkin talep ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2840 ada, 61 ve 89 nolu parsellerin “Büyükbaş Hayvancılık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 1454 ada, 1 parselin Tali İş Merkezi’ne, 529 ada, 11 parselin Park ve Dinlenme Alanı’na ve İhsaniye Mahallesi, 2169/1, 2168/1 ve 2183/1 ada/parsellerin Park ve Dinlenme Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 tarih ve 242 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 5146 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar planına karşı açılan 2010/886 Esas nolu iptal davasına ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 12.01.2012 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 gün ve 1034 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3941 ada, 2 ve 3 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

3/531-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 tarih ve 1012 sayılı kararı ile onaylanan, Karacabey İlçesi, Orhaniye, Taşpınar ve İkizce Köylerinde küçük ölçekli KOBİ yapısındaki esnaf ve sanatkârlara yönelik Sanayi Sitesi yapılması amacı ile 1/100.000 ölçekli Bursa 2020 İl Çevre Düzeni Plan değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 1191 parselin “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul Mahallesi, 1130 parselin “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Vani Mehmet Paşa Mahallesi, 265 ada, 5 numaralı parselin Turizm Tesis Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Yeni Mahalle, 403 ada, 2 numaralı parselin Belediye Hizmet Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Kestel İlçesi, 583 ada, 1 parselin İlçe Kriz Merkezi –İtfaiye Alanı olarak düzenlenmesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Bursa Kentiçi Tramvay hatlarının 1. olan Kent Meydanı-Heykel (T1) Tramvay Hattının, güzergah projelerine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 31 parsel Ağaçlandırılacak Alan (Emirsultan Mezarlığı) 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 4624 ada, 36 parsel “Sosyal ve Kültürel Merkez” 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1044 sayılı kararı ve BKVKBK Müdürlüğü’nün, 30.11.2011/0224 sayılı kararı ile uygun bulunan Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 527 ada, 27 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011/1037 sayılı kararı ile onaylı Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsel Depolama Alanı (Hurdacılar Sitesi) 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Teknik Üniversitesi talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14 parsellerin ve 4492 ada, 11 parselin Üniversite Kampüs Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010/537 sayılı kararı ile onaylı Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Revizyon İmar Planı hakkında 2 ayrı davaya ilişkin yürütmeyi durdurma kararları ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 2697 ada, 32-33-34-56-58-59-60-61-62 sayılı parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, H21c05b2b pafta, 3028 parselin Ticaret Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,


4/5

 

 

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Hamitler Mezarlığı içinde "Dini Tesis Alanı" yapılmasına ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın talebi ile Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3399 ada, 13 parselin "Belediye Hizmet Alanı" 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 110 ada, 1 parsel hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 04.11.2011 tarih ve 1125 Esas sayılı yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, H22d02c1c pafta, 7121 ada, 1 parsel "Tali İş Merkezi Alanı" 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011/1084 sayılı kararı ile onaylı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Mudanya Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya ve Gemlik İlçelerinde Sit Alanında kalan onaylı ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Hmaks. belirtilen alanlarda yapı yüksekliği artırımına ilişkin plan notu ilavesi ile ilgili raporu.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2012 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 42 inci 4 üncü dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, “Kadro Cetvelleri” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
5-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Parkomat Talebi ile ilgili yazısının; “her birinin aylık 300 (üçyüz) TL bedelle, 5 yıllığına BURBAK A.Ş.’ye Tahsis edilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
6-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Ana Arterler ile ilgili yazısının Hukuk-Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,
7-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nde U Tipi Güzergah Belgesiyle ilgili yapılan değişiklikler ile ilgili yazısının Hukuk-Ulaşım Komisyonu’na müştereken havalesine,
8-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, yol yapım, bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere çeşitli araç ve malzeme alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1725 ada, 45 sayılı parsel üzerinde bulunan 2 m. genişliğinde, 10 m. uzunluğundaki sundurmanın (basit yapı) kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Şube Müdürlüğü oluşturulması, kaldırılması, isim değişikliği ve Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Sanatçının göreve başlatılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, Dışkaya Toplu Konut Alanları Bağlantı Yolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2012 gün ve 66 sayılı kararı ile onaylanan, askı itirazlarının değerlendirildiği BursaRay III Aşama (Kestel Hattı) Güzergahı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2012 gün ve 69 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkiinde Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) üyelerine yönelik Sanayi Sitesi kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 28.04.2011 tarihli iptal kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi, Mudanya Planlama Bölgesi (Nilüferköy) Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mimar Sinan Caddesi ile Emniyet Caddesi’nin, birbirine bağlanabilmesi için 1531 ada, 6-7-8-9 sayılı parsellerin Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2567 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz, Park Alanında kaldığından Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Koğukçınar Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, 1436 ada, 1,2 ve 3 parseller üzerinde bulunan binaların Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
1/8


20-Hukuk Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-Hukuk Komisyonu’nun, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Yönetmelik Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-Hukuk Komisyonu’nun, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-Hukuk Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-Hukuk Komisyonu’nun, Trilye Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında İşbirliği Protokolü düzenlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin Ceza Hükümlerini Düzenleyen 20. Maddesinde Değişiklik Yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin, Özürlüler ile ilgili 6. Maddesinin “v” bendinin değiştirilmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması talebi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, BURULAŞ bünyesinde alt yüklenici olarak çalışan otobüsler ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 08.02.2012 tarih ve 97 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 29 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.12.2011 tarih ve 607 sayılı kararı ile 10. Sırada yer alan 01.02.2012 tarih ve 75 sayılı Meclis Kararlarının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 31 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 01.02.2012 tarih ve 68 sayılı Meclis Kararı ile 12. sırada yer alan 01.02.2012 tarih ve 77 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 39 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 14. sırada yer alan 04.01.2012 tarih ve 7 sayılı Meclis Kararının; Duaçınarı Mahallesi, 2884 ada, 2 parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınması şeklinde; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 31 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 15. sırada yer alan 01.02.2012 tarih ve 71 sayılı Meclis Kararının; parselin kuzeyinde yer alan pasif Yeşil Alanın Yol Alanına alınması şeklinde, oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 29 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülmeyen Kararlar içinde 17. sırada yer alan 07.12.2011 tarih ve 627 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu parsellerin Yeşil Alandan İlköğretim Tesis Alanına alınmasına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü olması nedeniyle; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 31 kabul) ile uygun olmadığına,
2/8

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülmeyen Kararlar içinde 18. sırada yer alan 04.01.2012 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu parsellerin Konut Alanından İlköğretim Tesis Alanına alınmasına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü olması nedeniyle; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 31 kabul) ile uygun olmadığına ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 23. sırada yer alan 01.02.2012 tarih ve 20 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu plan değişikliği onaylı üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğundan, oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 31 kabul) ile uygun olmadığına,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 25. sırada yer alan 01.02.2012 tarih ve 23 sayılı Meclis Kararının; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 gün ve 1029 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1131 ada, 1 parsel ve 1140 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 gün ve 1089 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1028 ada, 2 parsel, 1030 ada, 3 parsel ve Özlüce Mahallesi, 2396 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ertuğrul Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun “Büyükşehir Belediyesi kendisiyle ilgili projelerde 1/1000’lik plan yetkisi olduğu için” yapılan askı itirazının uygun olmadığına şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 626 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2070 ada, 4 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2689 adanın batısının Park Alanı ve Eğitim Tesis Alanına alınması ile Ahmetyesevi Mahallesi, 2691 ada, 6 parsel ve 8 parselin bir kısmının Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red- MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red-29 kabul) ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 123 ada, 5 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4394 ada, 1 parselin Spor Tesisi Alanından çıkarılmasına ilişkin talep ile ilgili raporunun Hukuk-İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına müştereken havalesine,
3/8

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2840 ada, 61 ve 89 nolu parsellerin “Büyükbaş Hayvancılık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red- MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red-29 kabul) ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 1454 ada, 1 parselin Tali İş Merkezi’ne, 529 ada, 11 parselin Park ve Dinlenme Alanı’na ve İhsaniye Mahallesi, 2169/1, 2168/1 ve 2183/1 ada/parsellerin Park ve Dinlenme Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 tarih ve 242 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 5146 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar planına karşı açılan 2010/886 Esas nolu iptal davasına ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 12.01.2012 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 gün ve 1034 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3941 ada, 2 ve 3 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 tarih ve 1012 sayılı kararı ile onaylanan, Karacabey İlçesi, Orhaniye, Taşpınar ve İkizce Köylerinde küçük ölçekli KOBİ yapısındaki esnaf ve sanatkârlara yönelik Sanayi Sitesi yapılması amacı ile 1/100.000 ölçekli Bursa 2020 İl Çevre Düzeni Plan değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red- MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red-29 kabul) ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 1191 parselin “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul Mahallesi, 1130 parselin “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Vani Mehmet Paşa Mahallesi, 265 ada, 5 numaralı parselin Turizm Tesis Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Yeni Mahalle, 403 ada, 2 numaralı parselin Belediye Hizmet Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Kestel İlçesi, 583 ada, 1 parselin İlçe Kriz Merkezi –İtfaiye Alanı olarak düzenlenmesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Bursa Kentiçi Tramvay hatlarının 1. olan Kent Meydanı-Heykel (T1) Tramvay Hattının, güzergah projelerine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red- 31 kabul) ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 31 parsel Ağaçlandırılacak Alan (Emirsultan Mezarlığı) 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 4624 ada, 36 parsel “Sosyal ve Kültürel Merkez” 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1044 sayılı kararı ve BKVKBK Müdürlüğü’nün, 30.11.2011/0224 sayılı kararı ile uygun bulunan Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 527 ada, 27 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4/8


57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011/1037 sayılı kararı ile onaylı Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsel Depolama Alanı (Hurdacılar Sitesi) 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red- MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red-29 kabul) ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red-31 kabul) ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Teknik Üniversitesi talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14 parsellerin ve 4492 ada, 10-11 parsellerin Üniversite Kampüs Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunda; “Spor Salonunun korunması şartıyla” şeklinde değiştirilerek oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red- 31 kabul) ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010/537 sayılı kararı ile onaylı Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Revizyon İmar Planı hakkında 2 ayrı davaya ilişkin yürütmeyi durdurma kararları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 2697 ada, 32-33-34-56-58-59-60-61-62 sayılı parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red- MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red-29 kabul) ile kabulüne
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, H21c05b2b pafta, 3028 parselin Ticaret Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Hamitler Mezarlığı içinde "Dini Tesis Alanı" yapılmasına ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın talebi ile Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3399 ada, 13 parselin "Belediye Hizmet Alanı" 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 110 ada, 1 parsel hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 04.11.2011 tarih ve 1125 Esas sayılı yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, H22d02c1c pafta, 7121 ada, 1 parsel "Tali İş Merkezi Alanı" 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011/1084 sayılı kararı ile onaylı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Mudanya Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red- 31 kabul) ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya ve Gemlik İlçelerinde Sit Alanında kalan onaylı ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Hmaks. belirtilen alanlarda yapı yüksekliği artırımına ilişkin plan notu ilavesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red- MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red-29 kabul) ile kabulüne,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “BUSKİ tarafından İçme Suyu Dolum Tesisi Kurulması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
5/8

70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi “Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin 13. maddesinin ‘U Tipi Güzergah İzin Belgeleri’ ” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Kent Katı Atık Depolama Alanında oluşan Metan Gazından Enerji Üretimi Projesi kapsamında Depolama Alanı dışında kalan yerlerin Belediyemiz 2011- 2015 yılları arası Kamulaştırma Programına alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Uluslararası Avrasya Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne Üyelik” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 14/03/2012 tarih, M.16.1.BBB.0.17.01.00. 301.01-41138 sayılı yazısı) “Yıldırım İlçesi, 152 Evler, 4455 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 Yılları dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 12/03/2012 tarih, M.16.0.BBB.0.16.02.0-301.01-38971 sayılı yazısı) “2012 Yılı Hafriyat Atık Kabulü, Hafriyat Düzenleme Depolama Alanlarının Ruhsatlandırılması ve Hafriyat Taşıma İzin Belgesi Ücretleri” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Cumhuriyet Caddesi’ndeki, Nostaljik Tramvay Hattının Yeşilyayla yönünde 650 m. uzatılması için, BURULAŞ’a yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 8.09 ‘Ekmek Fabrikaları ve Ekmek Fırınları’ ile 7.11.1 ‘Çatılar’ maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Mudanya İlçesi. Bademli Mahallesi, Eski Mudanya Caddesi-Eğitim Caddesi ve 21. Yüzyıl Caddesi Planlama Bölgesi’nde 1/1000 ölçekli İmar Planlarındaki uyumsuzluğun çözümlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, Turfandalık Mevkii, H21b15d pafta, 127-128-129-130 ve 140 parsellerde 1/1000 ölçekli Güzelyalı Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, H21B19B pafta, 238 ada, 1 parselde İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 01.03.2012 tarih ve 2012/54 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.03.2012 tarih ve 200-201-202-203-204 -205 -206 -207 -208 -209 -210 -211 -212 -213 -214 -215 -216 -217 -218 -219 -220 -221 -223-224- 225- 227-228- 229- 230- 231- 232- 233- 234- 235- 236- 239- 240- 241- 242- 243- 244-245-246-247-248-249-250-297 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ, Hasan MAKASCIOĞLU ve Hulisi TURAN’ın verdiği “Gürsu İlçesi, Adaköy Mahallesi, 704 parselde 1/5000 ölçekli plan tadilatı yapılması.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ, Hasan MAKASCIOĞLU ve Hulisi TURAN’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 07.03.2012 tarih ve 47-48 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
6/8

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Hasan YOLUÇ ve Derya BULUT’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3715 ada, 1 parsel, 3717 ada, 14 parsel, 3641 ada, 3 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Hasan YOLUÇ ve Derya BULUT’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.03.2012 tarih ve 115-116-117-118-119-120-121-123-124-125-126-127 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.03.2012 tarih ve 82,83,85,86,87,89,90,93 ve 94 sayılı Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel İlçesi, Çataltepe Köyü, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği (17.05.2011 tarih ve 491 sayılı Meclis Kararı)” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 adaya ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “1/1000 ölçekli Değirmenönü Karapınar Uygulama İmar Planı dahilinde 1960 ada, 2 parselde plan değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Perihan BALCI ve Recep TANLAK’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 4.02 ‘İstisnalar’ maddesinde düzenleme yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Perihan BALCI ve Recep TANLAK’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.03.2012 tarih ve 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ ve Hulisi TURAN’ın verdiği “Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, Karanfil Caddesi üzerinde bulunan 3731,3737,3738,3739,4574,4589,4590,4591,4592 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ’nin verdiği “Arabayatağı Mahallesi Metro İstasyonu Kuzeyindeki mülkiyeti Yıldırım Belediyesi’ne ait planda Bölge Otoparkı olarak gözüken yerde düzenleme yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ’nin verdiği “Toplum yararına hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarının (Vakıf, Dernek vb.) ticari amaç gütmeyen faaliyetlerinde kullandıkları pankart vb. belli süreyle ücretsiz asılması talebi.” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Refik YILMAZ ve Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 34 pafta, 125 ada, 14 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 187 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 07.03.2012 tarih ve 2012/M-65, 2012/M-72, 2012/M-73, 2012/M-75, 2012/M-76, 2012/M-77, 13.03.2012 tarih ve 2012/M-86, 2012/M-87 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

7/8

 

 

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin ‘Çatılar’ hakkındaki bölümünde değişiklik yapılması.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, Santral Garaj Altı – Hacıilyas Mahallesi arasındaki alanın 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

15.03.2012 Tarihli Meclis