MECLİS TOPLANTILARI

16.02.2012 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2012 Perşembe günü saat 15.00’de Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 41 inci, 4 üncü dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, Yönetmelik değişikliği ile ilgili yazısı,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Altınşehir-Özlüce-Ertuğrul ve 100. Yıl Mahalleleri entegre imar yollarının açılması ve yol üst yapım işlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması ile ilgili yazısı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısı,
5-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1992 model IKARUS Marka 3 adet Otobüsün satışının yapılması ile ilgili yazısı,
6-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1992 model IKARUS Marka 7 adet Otobüsün satışının yapılması ile ilgili yazısı,
7-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, araç devir talebi ile ilgili yazısı,
8-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, araç ve ilaçlama tankı satın alınması ile ilgili yazısı,
9-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısı,
10-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısı,
11-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Altıparmak Caddesi, II. Murat Caddesi, Yahşibey Caddesi, Kavaklı Caddesi, Osmangazi Caddesi, Eski Tekel Çevresi Cephe Sağlıklaştırma Projeleri & Reklam/Tanıtım Tabelaları ile ilgili yazısı,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2815 ada, 7 parsel sayılı ve 2814 ada, 3 parsel sayılı Mezarlık vasfındaki taşınmazların Cumalıkızık Köy Tüzel Kişiliği adına devri ile ilgili yazısı,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 420 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısımları ve yolda kalan kısımlar üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası X. 5 yıllık kamulaştırma imar programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

1/5


14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İnkaya ve Dobruca Mahallesi imar yolunda kalan parsellerin kamulaştırılması için Belediyemiz X. 5 yıllık İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine program eki olarak alınması ile ilgili yazısı,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Koğukçınar Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, 1436 ada, 1, 2 ve 3 parseller üzerinde bulunan binaların kamulaştırılması ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 gün ve 1089 sayılı kararı ile onaylanan “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1028 ada, 2 parsel, 1030 ada, 3 parsel ve Özlüce Mahallesi 2396 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ertuğrul Uygulama İmar Planı değişikliği”ne yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 gün ve 1029 sayılı kararı ile onaylanan “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1131 ada, 1 parsel ve 1140 ada, 2 parselde yer alan Park Alanı ve Tali İş Merkezi Alanının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği”ne yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 gün ve 1085 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı İmar Planının Çağrışan-Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.06.2011 tarih ve 524 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Mudanya Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin askı itirazlarının değerlendirildiği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 tarih ve 1084 sayılı kararı ile yapılan plan değişikliklerine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 gün ve 1081 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde Dini Tesis yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 gün ve 1037 sayılı kararı ile Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parselin Depolama Alanı’na (Hurdacılar Sitesi) alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 gün ve 1044 sayılı kararı ile onaylanan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 30.11.2011 gün ve 0224 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 527 ada, 27 parseli içine alan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3540 ada, 2 parselin Sağlık Tesisi Alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı hükümlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 16.12.2010/1072 sayılı kararına karşı açılan iptal davasında, Bursa 2. İdare Mahkemesi 2011/398 E. Sayılı ve 16.12.2011 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 adaya ilişkin 17.06.2010/537 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Revizyon Uygulama İmar Planına karşı açılan 2 ayrı davaya ilişkin Yürütmeyi Durdurma Kararları ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3847 ada, 4 parsele ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/937 E. sayılı davaya ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 21.12.2011 tarihli kararı ile “kamulaştırma ve dayanağı işlemlerin iptali” kararı ile ilgili yazısı,
2/5

 


27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 8 pafta, 110 ada, 1 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan iptal davası ile ilgili, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 04.11.2011 tarih ve 2011/1125 E. sayılı Yürütmenin Durdurulması kararı ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 tarih ve 242 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 5146 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planına karşı açılan 2010/886 Esas nolu iptal davasına ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 12.01.2012 tarihli “İptal Kararı” ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 tarih ve 1034 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3941 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İl Özel İdaresi’nin, 08.07.2011 tarih ve 348 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 tarih ve 1012 sayılı kararı ile onaylanan, Karacabey İlçesi, Orhaniye, Taşpınar ve İkizce Köylerinde küçük ölçekli KOBİ yapısındaki esnaf ve sanatkarlara yönelik Sanayi Sitesi yapılması amacı ile 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Plan değişikliği’ne ilişkin TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu ve TMMOB Mimarlar Odası’nın askı itirazı ile ilgili yazısı.


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Ulaşım – Hukuk Komisyonlarının, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin, 13. Maddesinin E Tipi Güzergah İzin Belgesi ile ilgili raporu,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, H22A09A1D pafta, 904 ada, 1-2 parselin Resmi Kurum Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kumla Kavşağı’nın yonca kavşak olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Dışkaya Toplu Konut Alanları Bağlantı yolu ile ilgili 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı Köyü 2084 sayılı parsel Soğuk Hava Deposuna ilişkin 1/25.000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 gün ve 829 sayılı kararı ile onaylanan, Fethiye Viyadüğü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yönelik askı itirazları ile ilgili raporu,

3/5

 

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 626 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2070 ada, 4 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı İtirazı ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, H21c07a Pafta, 3030, 3031, 3461, 3462 ve 3464 Parsellerin, “Az Yoğunluklu Konut Alanı”, “Yeşil Alan” ve “Yol” alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3354/7, 3536/1, 3526/4, 3537/3-5, 3538/1 sayılı parsellerde Özel Eğitim Alanı ve Kreş Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2011/925 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin plan notu değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b13c1c pafta, 1372 ada, 24 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan 1444, 419 parsel ve Göynüklü, 376 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, H21c05a pafta, 6080 ada, 2 parsel Spor Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, Çukurlar Mevkiindeki muhtelif parsellere ilişkin, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 31.05.2011 tarih ve 2008/594 E. 2011/642 K. , 08.12.2010 tarih ve 2008/1063 E. 2010/825 K. , Danıştay 6. Dairesi’nin, 27.06.2011 tarih ve 2008/5026 E. 2011/2489 K. , Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 21.12.2011 tarih ve 2011/1459 E. 2011/1582 K. sayılı kararları hakkında bilgilendirme ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2011 gün ve 285 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada, 7 parselin “Arkeolojik Park Alanı (Arkeopark)” olarak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2011 gün ve 523 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine Defterdarlık Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün askı itirazı ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3554 ada, 4, 7, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3554 ada, 4, 7, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4165 ada, 21 parselin “Dini Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, H22a22d Pafta, 2311 Ada, 9-12-270 Parsellerin, “Gelişme Konut Alanı”, “Yeşil Alan”, “Eğitim Tesisleri Alanı (İlköğretim)”, “Spor Tesisi Alanı” ve “Teknik Altyapı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2336 ada 14-15 Parsellere yönelik, 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin talebi ile Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesinde bulunan Dere Yatağı Güzergahının Değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Ovaakça Uygulama İmar Planı Revizyonu plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
4/5

 


28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2011 gün ve 915 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Alaşar ve Armutköy Mahalleleri, H22a21b Pafta, 4497 Ada, 1-2-3-4-5 Parseller ile 4367 Ada, 13-14-15-16-18-53-54 Parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ile, 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan Askı İtirazı ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14 parseller, 4492 ada, 10-11 parsellerin Üniversite Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1321 ada,1 parselde Belediye Hizmet Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2011 gün ve 490 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi sınırları içinde Toplulaştırma Alanı oluşturulmasına yönelik 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan davada Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı hakkında bilgilendirme ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4858 ada, 5-6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 6379 ada 1,2,3,4,5,6 parseller ve 6378 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 parsellerin Konut Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin "Ekmek Fabrika ve Ekmek Fırınları" 8.09 maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği’nin "5.01" maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu.

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2012 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2012 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 41 inci 4 üncü dönemin 2 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptı’nın oybirliği ile kabulüne,
2-Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, Yönetmelik değişikliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Altınşehir-Özlüce-Ertuğrul ve 100. Yıl Mahalleleri entegre imar yollarının açılması ve yol üst yapım işlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
6-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1992 model IKARUS Marka 3 adet Otobüsün satışının yapılması ile ilgili yazısının gündemin 2/6 ncı maddesi ile birleştirilerek görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
7-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1992 model IKARUS Marka 10 adet Otobüsün satışının yapılması ile ilgili yazısının gündemin 2/5 inci maddesi ile birleştirilerek görüşülmesi sonucunda oybirliği ile kabulüne,
8-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, araç devir talebi ile ilgili yazısının, 3 adet otobüsün 10 yıllığına, Adeti 1000 TL bedelle BURULAŞ’a devrininin oybirliği ile kabulüne,
9-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, araç ve ilaçlama tankı satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
11-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Altıparmak Caddesi, II. Murat Caddesi, Yahşibey Caddesi, Kavaklı Caddesi, Osmangazi Caddesi, Eski Tekel Çevresi Cephe Sağlıklaştırma Projeleri & Reklam/Tanıtım Tabelaları ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2815 ada, 7 parsel sayılı ve 2814 ada, 3 parsel sayılı Mezarlık vasfındaki taşınmazların Cumalıkızık Köy Tüzel Kişiliği adına devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 420 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısımları ve yolda kalan kısımlar üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası X. 5 yıllık kamulaştırma imar programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İnkaya ve Dobruca Mahallesi imar yolunda kalan parsellerin kamulaştırılması için Belediyemiz X. 5 yıllık İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine program eki olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Koğukçınar Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, 1436 ada, 1, 2 ve 3 parseller üzerinde bulunan binaların kamulaştırılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 gün ve 1089 sayılı kararı ile onaylanan “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1028 ada, 2

1/9

 


parsel, 1030 ada, 3 parsel ve Özlüce Mahallesi 2396 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ertuğrul Uygulama İmar Planı değişikliği” ne yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 gün ve 1029 sayılı kararı ile onaylanan “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1131 ada, 1 parsel ve 1140 ada, 2 parselde yer alan Park Alanı ve Tali İş Merkezi Alanının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği”ne yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 gün ve 1085 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı İmar Planının Çağrışan-Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.06.2011 tarih ve 524 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Mudanya Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin askı itirazlarının değerlendirildiği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 tarih ve 1084 sayılı kararı ile yapılan plan değişikliklerine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 gün ve 1081 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde Dini Tesis yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 gün ve 1037 sayılı kararı ile Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parselin Depolama Alanı’na (Hurdacılar Sitesi) alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 gün ve 1044 sayılı kararı ile onaylanan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 30.11.2011 gün ve 0224 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 527 ada, 27 parseli içine alan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3540 ada, 2 parselin Sağlık Tesisi Alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı hükümlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 16.12.2010/1072 sayılı kararına karşı açılan iptal davasında, Bursa 2. İdare Mahkemesi 2011/398 E. Sayılı ve 16.12.2011 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 adaya ilişkin 17.06.2010/537 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Revizyon Uygulama İmar Planına karşı açılan 2 ayrı davaya ilişkin Yürütmeyi Durdurma Kararları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3847 ada, 4 parsele ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/937 E. sayılı davaya ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 21.12.2011 tarihli kararı ile “kamulaştırma ve dayanağı işlemlerin iptali” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 8 pafta, 110 ada, 1 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan iptal davası ile ilgili, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 04.11.2011 tarih ve 2011/1125 E. sayılı Yürütmenin Durdurulması kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
2/9

 


29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 tarih ve 242 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 5146 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planına karşı açılan 2010/886 Esas nolu iptal davasına ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 12.01.2012 tarihli “İptal Kararı” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 tarih ve 1034 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3941 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İl Özel İdaresi’nin, 08.07.2011 tarih ve 348 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 tarih ve 1012 sayılı kararı ile onaylanan, Karacabey İlçesi, Orhaniye, Taşpınar ve İkizce Köylerinde küçük ölçekli KOBİ yapısındaki esnaf ve sanatkarlara yönelik Sanayi Sitesi yapılması amacı ile 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Plan değişikliği’ne ilişkin TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu ve TMMOB Mimarlar Odası’nın askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-Ulaşım – Hukuk Komisyonlarının, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin, 13. Maddesinin E Tipi Güzergah İzin Belgesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 04.01.2012 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 15. sırada yer alan 06.04.2011 tarih ve 339 sayılı Meclis Kararının”; “Eğitim Alanının kuzeydeki Yeşil Alan ile yer değiştirmeleri, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Ticaret Alanı Emsal:1.5 Hmaks: 15.50 olarak plana işlenmesine, Ticaret Alanının bir kısmının Belediye Hizmet Alanı olarak plana işlenmesine, Park Alanı, Eğitim Alanı ve Spor Alanının bedelsiz terki halinde geçerlidir plan notunun ilavesiyle” şeklinde, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul) ile ilavesiyle uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 5. sırada yer alan 02.01.2012 tarih ve 25 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red – 29 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 26.12.2011 tarih ve 204 sayılı Meclis Kararının”; “Gürsu Revizyon İmar Planında sehven yapılan 258 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellerin kuzeydoğusundaki 150 ada, 9, 10 ve 13 nolu parsellerin batı cephesindeki 330 ada, 10 nolu parselin kuzey cephesindeki ve 328 ada, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin güney cephesindeki 201, 202, 203, 208, 213 ve 217 adaların
3/9

 

Şehit Cengiz Toper Caddesine cepheli parsellerdeki yapı yaklaşma mesafelerinin revizyon öncesi planda olduğu gibi düzenlenmesine” şeklinde düzeltilerek kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, H22A09A1D pafta, 904 ada, 1-2 parselin Resmi Kurum Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kumla Kavşağı’nın yonca kavşak olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Dışkaya Toplu Konut Alanları Bağlantı yolu ile ilgili 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili Raporun; “sadece 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının” oylanması” şeklinde düzeltilerek, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red – 29 kabul) ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı Köyü 2084 sayılı parsel Soğuk Hava Deposuna ilişkin 1/25.000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul) ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 gün ve 829 sayılı kararı ile onaylanan, Fethiye Viyadüğü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yönelik askı itirazları ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 626 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2070 ada, 4 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı İtirazı ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, H21c07a Pafta, 3030, 3031, 3461, 3462 ve 3464 Parsellerin, “Az Yoğunluklu Konut Alanı”, “Yeşil Alan” ve “Yol” alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3354/7, 3536/1, 3526/4, 3537/3-5, 3538/1 sayılı parsellerde Özel Eğitim Alanı ve Kreş Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2011/925 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin plan notu değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul) ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b13c1c pafta, 1372 ada, 24 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan 1444, 419 parsel ve Göynüklü, 376 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, H21c05a pafta, 6080 ada, 2 parsel Spor Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4/9

 

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, Çukurlar Mevkiindeki muhtelif parsellere ilişkin, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 31.05.2011 tarih ve 2008/594 E. 2011/642 K. , 08.12.2010 tarih ve 2008/1063 E. 2010/825 K. , Danıştay 6. Dairesi’nin, 27.06.2011 tarih ve 2008/5026 E. 2011/2489 K. , Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 21.12.2011 tarih ve 2011/1459 E. 2011/1582 K. sayılı kararları hakkında bilgilendirme ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2011 gün ve 285 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada, 7 parselin “Arkeolojik Park Alanı (Arkeopark)”olarak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım
İmar Planı değişikliği ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2011 gün ve 523 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine Defterdarlık Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3554 ada, 4, 7, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3554 ada, 4, 7, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4165 ada, 21 parselin “Dini Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, H22a22d Pafta, 2311 Ada, 9-12-270 Parsellerin, “Gelişme Konut Alanı”, “Yeşil Alan”, “Eğitim Tesisleri Alanı (İlköğretim)”, “Spor Tesisi Alanı” ve “Teknik Altyapı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; Raporun; “Eğitim Alanının kuzeydeki Yeşil Alan ile yer değiştirmeleri, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Ticaret Alanı Emsal:1.5 Hmaks: 15.50 olarak plana işlenmesine, Ticaret Alanının bir kısmının Belediye Hizmet Alanı olarak plana işlenmesine, Park Alanı, Eğitim Alanı ve Spor Alanının bedelsiz terki halinde geçerlidir plan notunun ilavesiyle” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul) ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2336 ada 14-15 Parsellere yönelik, 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin talebi ile Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesinde bulunan Dere Yatağı Güzergahının Değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Ovaakça Uygulama İmar Planı Revizyonu plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2011 gün ve 915 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Alaşar ve Armutköy Mahalleleri, H22a21b Pafta, 4497 Ada, 1-2-3-4-5 Parseller ile 4367 Ada, 13-14-15-16-18-53-54 Parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ile, 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan Askı İtirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul) ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14 parseller, 4492 ada, 10-11 parsellerin Üniversite Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,

5/9

 

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1321 ada,1 parselde Belediye Hizmet Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2011 gün ve 490 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi sınırları içinde Toplulaştırma Alanı oluşturulmasına yönelik 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan davada Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı hakkında bilgilendirme ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4858 ada, 5-6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 6379 ada 1,2,3,4,5,6 parseller ve 6378 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 parsellerin Konut Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red – 29 kabul) ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin "Ekmek Fabrika ve Ekmek Fırınları" 8.09 maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği’nin "5.01" maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporuna; Bursa Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin İlke ve Esaslar’ ın Madde 2-1.2 fıkrasının “1.2- Ticari Amaçlı Yapılar Ve Büro Binaları: Dükkan, mağaza, banka, bürolar ve/veya büro binaları (ofis), sauna ve hamam, teşhir salonları 50 m2 ye kadar …… 1 otopark.” cümlesinin devamına “İmar planlarında; Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin ‘İmar Planlarına İlişkin Tanımlar’ başlıklı 5.01 maddesinde tanımlandığı şekliyle ‘Ticaret Bölgesi’ olarak belirlenen alanlarda otel yapılması durumunda, tek cepheli parsellerde, Madde 1 – F-1 ve F-2 de belirtilen koşullar olsa dahi, konaklama tesislerinin (yıldızlı oteller) tümü otoparkını kendi parsellerinde çözecekler ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartı ile otopark giriş-çıkışına müsaade edilecektir. Ancak çift cepheli parsellerde; teknik zorunluluklardan dolayı, tek cepheden giriş-çıkış alabilmesi durumunda çift cepheli parseller tek cepheli gibi değerlendirilebilir.” notunun ilgili maddesine eklenmesi şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “(Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2012 tarih ve 82 sayılı Meclis Kararı) Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2712 ada, 98 parsel üzerinde yer alan Tarihi Kite Kalesi’nin Belediyemiz Kamulaştırma Programının 2011-2015 yılları dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “(Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2010 tarih ve 901 sayılı Meclis Kararı) 1/1000 ölçekli Davutkadı – Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planında yolda kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, çeşitli ada ve parsellerde kalan yerlerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. 5 Yıllık İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Tirilye Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında İşbirliği Protokolü düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2472 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın satışı” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 14.02.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.73.02.0.301.01-24747 sayılı yazısı) “Yıldırım İlçesi Raylı Sistemler, Osmangazi İlçesi Lala Şahin Paşa Medresesi Çocuk Kütüphanesi, Mudanya Mezarlığı, Kestel Mezarlığı ve
6/9

 

Gürsu Mezarlığı’nın güvenliğinin Büyükşehir Belediyesince sağlanması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 15.02.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.73.01.00.301.01-24835 sayılı yazısı) “Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Çiğdemli Belediyesi’ne bedelsiz araç devir talebi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan YOLUÇ’un verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın,14.02.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.17.01.0.301.03-24384 sayılı yazısı) “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Veyselkarani Mahallesi, 2981 ada, 10-11-12-13 parsel, 8193 ada, 14-15-16 parsel ve Küçükbalıklı Mahallesi, 7014 ada, 1 parsel (Demirtaş Kavşağı) sayılı taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 6559 ada, 1 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmazın üzerindeki ipotek kaldırılarak satılması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2472 ada, 5 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmazın satışı” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 6591 ada, 1 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmazın satın alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 15.02.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.12.02.301.01-25406 sayılı yazısı) “BHRS III. Aşama Doğu Hattı Hacivat, Balıklıdere ve Deliçay kara ve demiryolu köprü inşaatı yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 25.075.000,00 (yirmibeşmilyonyetmişbeşbin) - TL kredi kullanılması“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 15.02.2012 tarih ve M.16.1.BBB. 0.12.01.0.301.05.01-25212 sayılı yazısı) “Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 16.02.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.12.03.0.302.02-25605 sayılı yazısı) “Büyükşehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 39. Maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Büyükşehir Belediyesi’ne ait muhtelif yerlerde BURBAK ve BURFAŞ’a tahsis edilen Otoparkların yeniden değerlendirilmesi.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, Davutkadı - Değimenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında yolda kalan yapının Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2012 Yılı Dilimine Ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU, Ali Hasan YOLUÇ ve Şevki ÇELİK’in verdiği, “Yıldırım ilçesi, Yiğitler Mahallesi, 2567 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz park alanında kaldığından, Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine ek olarak alınması.” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği, “Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Mezarlık Yanı, 28 pafta, 405 ada, 11
parsel sayılı 4152 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının
7/9


2011-2015 yılları dilimine alınması.” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği, “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 01.02.2012 tarihli ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Turgay ERDEM ve Ali KARAMIK’ın verdiği, “Nilüfer Belediye Meclisinin 01.02.2012 tarih ve 2009/2014 seçim döneminin 35. Toplantısında alınan, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 ve 38 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları. ” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği, “Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2689 ada, 5,6,7,8 parseller ve 2691 ada, 6 parselde Nazım İmar Planı değişiklik talebi.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Orhan ÖZCÜ’nün verdiği, “Gürsu, Dışkaya 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 595 ve 572 nolu adaların ‘Konut Alanı’ olarak planlanmasına ilişkin plan değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği, “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.02.2012 tarih ve 2012/06 Esas, 2012/27 Karar ile 2012/10 Esas, 2012/29 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği, “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 04.01.2012 tarih, 2012/M-17, 2012/M-19, 10.01.2012 tarih, 2012/M-27, 2012/M-29, 2012/M-33, 08.02.2012 tarih, 2012/M-47, 14.02.2012 tarih, 2012/M-56, 2012/M-57 ve 2012/M-58 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği, “Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 7 pafta, 9 ada, 36 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Derya BULUT, Ali Hasan YOLUÇ ve Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği, “Yıldırım İlçesi, Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahallesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Derya BULUT, Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği, “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 01.02.2012 tarih ve 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 78 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği, “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.02.2012 tarih ve 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116 ve 164 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 14 pafta, 653 ada, 174 parselde bulunan binanın maliklerine kira yardımı yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği, “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.02.2012 tarih ve 45, 46, 47, 48, 49, 51 ve 53 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Necmettin EKİNCİ ve Murat AY’ın verdiği, “Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi, H22D-10A-2A pafta, 265 ada, 5 sayılı parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği, “Kestel İlçesi, Yeni Mahalle, H22D-10A Pafta, 403 ada, 2 sayılı parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8/9

 

 


98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail KUŞ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2012 Tarihli Meclis