MECLİS TOPLANTILARI

20.12.2011 Tarihli Meclis Gündemi

    

20.12.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 Salı günü saat 14.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 38 inci, 3 üncü dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde Dini Tesis yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2011 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-7521-6400-6587-6588 nolu adalara ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-7521-6400-6587-6588-7521-7520-7518-7519-5771-6579-5062 nolu adalara ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2011 tarih ve 524 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Mudanya Revizyon Nazım İmar Planlarına ilişkin askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 23 kabul) ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 Ölçekli Güzelyalı İmar Planının Çağrışan-Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 23 kabul) ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 09.06.2011 tarih ve 93 sayılı kararı (1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonu) ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 23 kabul) ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2856 ada, 24 sayılı parselin “Tarımsal Tesis Alanı (Besihane)” alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 23 kabul) ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 4054 ada, 2 parsel ve 4055 ada, 2 parselin “Rekreasyon Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1030 ada, 3 parselin batısının Ticaret Alanına alınması, Özlüce Mahallesi, 2396 ada, 9 parselin bir kısmının Park Alanına alınması, Ertuğrul Mahallesi, 1028 ada, 2 parselin güneyindeki imar hattının düzenlenmesi ve 1028 ada, 2 parsele ilişkin plan notunun iptaline ilişkin 1/1000 ölçekli Ertuğrul Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “1028 ada, 2 parselin eski imar hakları aynen kalmak kaydıyla kaldırılan plan notunun tekrar konulması ve 1030 ada, 3 parselin 2 olan emsalinin 1,30’a düşürülmesi” şeklinde değiştirilerek uygun olduğuna, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 23 kabul) ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 05.10.2011 tarih ve 47 sayılı kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

1/2

 


11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Perihan BALCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

20.12.2011 Tarihli Meclis