MECLİS TOPLANTILARI

30.12.2011 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.12.2011 Cuma günü saat 15.00’de Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 39 uncu, 3 üncü dönemin 3 üncü OLAĞANÜSTÜ toplantısının Birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2011 Mali Yılında Aktarma Yapılması ile ilgili yazısı,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2011 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi ile ilgili yazısı.

 

Atilla ÖDÜNÇ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30/12/2011 Cuma günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 39 uncu 3 üncü dönemin 3 üncü OLAĞANÜSTÜ toplantısının birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptı’nın oybirliği ile kabulüne,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2011 Mali Yılında Aktarma Yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2011 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Perihan BALCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zafer Cemal ÜLGEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan ÖZEKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

30.12.2011 Tarihli Meclis