MECLİS TOPLANTILARI

15.12.2011 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 38 inci, 3 üncü dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin Aktarma Yapılması hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
2-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin Ceza Hükümlerini düzenleyen 20. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Şube Müdürlüğü oluşturulması, kaldırılması, isim değişikliği ve kadro ihdası ile ilgili yazısı,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ’ın Sermaye Artışı ile ilgili yazısı,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Altınşehir-Özlüca-Ertuğrul ve 100. Yıl Mahalleleri entegre imar yollarının açılması ve yol üst yapım işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan kredi kullanılması ile ilgili yazısı,
6-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 2 adet sepetli platform aracın satın alınması ile ilgili yazısı,
7-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal, Kültürel ve Sportif alanda şehrimizde katkısı olacağı düşünülen Kültür Dernekleri, Hemşehri Dernekleri, Spor Kulüpleri vb. ile ortak projeler gerçekleştirmek ve etkinlikler yapmak, bu etkinliklerin mekan, alan, salon tahsis bedellerinin ödenebilmesi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
8-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında “İŞ’DE KADIN! İŞ’DE ENGELLİ! İŞ’DE TEKNOLOJİ” Projesi ile ilgili yazısı,
9-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Çevre ve Enerji Mali Destek Programı kapsamında, Akıllı Bisiklet Sistemi Uygulama Projesi ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, Eski:3511 parselin, durum haritası üzerinde 61 ve 62 nolu taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına yeniden ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Teferrüç Mahallesi, Taner Sokakta bulunan 755 ada, 9 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2502 ada, 30 parsel, 2505 ada, 4 parsel ve söz konusu parseller üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, Kent Katı Atık Depolama Alanı’na bağlantı yolu olarak kullanılan 2. Gündoğdu Sokak’ın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında söz konusu yol güzergahında kalan 6343 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17 parsel sayılı taşınmazlar ile mevcut bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına 2011 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan Müteahhit, Sürveyan ve Kalfaların Büyükşehir Belediyesine Kayıtlarına Ait Usul ve Esasların yeniden düzenlenmesi ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2011 gün ve 815 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi 4858 ada 5-6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 02.11.2011 gün ve 548-549 sayılı kararları ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2011 gün ve 821 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 2187 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 gün ve 826 sayılı kararı ile onaylanan Meydancık-Çınarönü Nostaljik Tramvay Hattına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2011 gün ve 829 sayılı kararı ile onaylanan, Fethiye Viyadüğü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2011 gün ve 830 sayılı kararı ile onaylanan, BursaRay Kestel Hattı Güzergahı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 02.11.2011/185 sayılı Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, H22d01a4d pafta, 580 ada, 11-12-16 parsellerde kayıtlı toplam 85.849,29 m2 yüzölçümlü, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, 1. Derece Doğal Sit Alanında kalan taşınmaz üzerinde, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün Hizmet Binaları ve Müştemilatının “Resmi Kurum Alanı” olarak “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü” adına plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 5 parsel, 3847 ada, 2 parsel ve 3850 ada, 11 parsellere ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/866, 2010/952, 2010/930 E. sayılı davalara ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesinin 31.10.2011 tarihli kararı ile “kamulaştırma ve dayanağı işlemlerin iptaline” kararı ile ilgili yazısı,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada 3 parsele ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/1320 E. sayılı davaya ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesinin 22.09.2011 tarihli kararı ile “Yürütmenin Durdurulmasına” kararı ile ilgili yazısı.


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Davutkadı Mahallesi, Musababa Caddesi üzerinde bulunan H22d07b4c pafta, 215 ada, 21-22-23-24-25 parseller ve üzerindeki binalar ile aynı pafta ve adada bulunan 26 ve 27 parsellerin Kamulaştırma Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kocanaip Mahallesi, 907 ada, 53 nolu parselin Kamulaştırma Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Hukuk Komisyonu’nun, AYKOME Yönetmeliği ile ilgili raporu,
4-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Toplu Taşıma Hatlarının BURULAŞ’a verilmesi ile ilgili müşterek raporu,
5-İmar ve Bayındırlık-Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılması (Baz İstasyonları) ile ilgili müşterek raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Orhaniye, İkizce, Taşpınar Köylerinde H21d04a ve H21d04b paftalarında yaklaşık 223 ha alana ait 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı plan değişikliği ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin Mustafakemalpaşa Planlama Bölgesi 6.1.2.2.1.c maddesine ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Dışkaya, 605 ada, 1 parsel, 607 ada, 1 parsel ve 599 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Dışkaya II. Etap Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planı değişikliğine Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün 609 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada, 5 parsele ait 1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğine askı itirazları ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3917 ada, 7 ve 30 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İnkaya Köyü, 440 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ahmetbeyköy, H22a21a pafta, 20-21 parsellerin “Soğuk Hava Deposu”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Osmangazi Belediyesi Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Aksungur Köyü, H21b25a pafta, 525 parselin “Soğuk Hava Deposu”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Osmangazi Belediyesi Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, Kocakarayer Mevkii, H21b24b pafta, 97-99-373-374-406-407 parsellere ilişkin Osmangazi Belediyesi Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, Kocakarayer Mevkii, H22b24b pafta, 147-148-149-150-151-152-157-158-291-292-293 parsellerin üzerinden geçen 15mt lik yolun, doğalgaz hattı üzerinden geçecek şekilde düzenlenmesi ve yol ile BOTAŞ hattı arasında kalan alanın “Çok Az Yoğunlukta Konut Alanı”na alınmasına ilişkin Osmangazi Belediyesi Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Köyü, H22a17a pafta, 1462 ve 1463 parsellerin “Soğuk Hava Deposu”na alınmasına ilişkin Osmangazi Belediyesi Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 731 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, H22d02d1d-1c pafta, 1107 ada- 1 parsel, 1044 ada-1, 2, 4, 27 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Çiftehavuzlar-Fatih Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mevkii, 579 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonuna Alınmasına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin Depolama Alanları Maddesine “Kömür Depoları ve İmalatları Yer Alabilir” hükmünün ilave edilmesi talebi ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 167 ada, 3 parselin Tali İş Merkezi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 976 ada, 3 parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda; Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1030 ada, 3 parselin batısının 1282 m2’lik kısmının imara alınması ve 1028 ada, 2 parselin güneybatısındaki imar hattının yoldan ihdasının kaldırılmasına ilişkin talep ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1131 ada, 1 parsel ve 1140 ada, 2 parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisartepe, Dr. Ziya Kaya ve Hamidiye Mahalleleri 862 ada, 1-2 parseller, 861 ada, 1-2-3 parseller, 860 ada, 1-2 parsellerin Pazar alanı, ve Eşref Dinçer ve Osmaniye Mahallesi, 427 ada, 1 parsel, 81 ada, 179- 195-218-220-224 parsellerin Pazar alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği Askı İtirazları ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda; Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1423 ada, 1 parselde bulunan İlkokul Alanı’nın doğusundaki yapı yaklaşma sınırının 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Ataevler Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2840 ada, 61 ve 89 nolu parsellerin “Besihane Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2856 ada, 24 nolu parselin “Besihane Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3941 ada, 2 ve 3 nolu Parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan Değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1076,1022,815,818 adalar ile Mimarsinan Mahallesi 1642, 2643 adalarda bulunan muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, Polis Okulu Kavşağından kuzey-güney yönünde alternatif ulaşım bağlantısı oluşturulmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellerin Depolama Alanına (Hurdacılar Sitesi) alınmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2671 ada, 144-145 parsellerin Konut Alanı’na alınmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BURBAK A.Ş. nin 11.08.2011 gün ve 2011-08/1012 sayılı yazısı ile BursaRay Nilüfer İstasyonuna hizmet veren Park & Ride niteliğindeki otoparka, İzmir Yolu istikametinde çıkış bağlantısı sağlanmasına yönelik imar plan değişikliği talebi. ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel, Aksu- Gözede Köyleri HES 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2011 tarih ve 432 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı 228 ada 3-5-7 parseller, 226 ada 7-8-9 parseller, 236 ada 2-3 parseller, 237 ada 8-9-12-13 parseller, 227 ada 2 parsel, 224 ada 6 parsel ve 235 ada 4 parselde imar uygulamasının durdurulmasına ilişkin karar ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2011/524 sayılı kararı ile onaylı 1/25.000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Revizyonu askı itirazları ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Türk Kızılayı Bursa Şube Başkanlığının Mudanya İlçesi, Bademli H21b24b4b pafta 354 parselin Özel Sosyal Kültürel Tesis (sağlıklı yaşam ve rehabilitasyon merkezi) alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan-Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Altıntaş Köyü, H21b15d4a pafta, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin binalara kot verilmesini düzenleyen 7.08 maddesinin 4. ve 5. bendinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu.

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı 

15.12.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 38 inci 3 üncü dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan 29.11.2011 günlü Olağan Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Geçen Toplantı Zaptı’nın “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2011 tarih ve 2011/404 Esas, 892 sayılı Kararıyla kabul edilen; ‘Nilüfer İlçesi, Başköy Dökümcüler Sitesi’nde arsa satış talebi’ hakkındaki Meclis Kararında; ‘Meclis Kararının; ‘Daire Teklifinde sehven yazılan ‘Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2009 tarih ve 731 sayılı Meclis Kararı’nın “16.07.2009 tarih, 431 sayılı Meclis Kararı” şeklinde düzeltilerek kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin Aktarma Yapılması hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin Ceza Hükümlerini düzenleyen 20. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Ulaşım – Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Şube Müdürlüğü oluşturulması, kaldırılması, isim değişikliği ve kadro ihdası ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ’ın Sermaye Artışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Altınşehir-Özlüce-Ertuğrul ve 100. Yıl Mahalleleri entegre imar yollarının açılması ve yol üst yapım işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan kredi kullanılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 2 adet sepetli platform aracın satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal, Kültürel ve Sportif alanda şehrimizde katkısı olacağı düşünülen Kültür Dernekleri, Hemşehri Dernekleri, Spor Kulüpleri vb. ile ortak projeler gerçekleştirmek ve etkinlikler yapmak, bu etkinliklerin mekan, alan, salon tahsis bedellerinin ödenebilmesi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında “İŞ’DE KADIN! İŞ’DE ENGELLİ! İŞ’DE TEKNOLOJİ” Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Çevre ve Enerji Mali Destek Programı kapsamında, Akıllı Bisiklet Sistemi Uygulama Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, Eski:3511 parselin, durum haritası üzerinde 61 ve 62 nolu taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına yeniden ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Teferrüç Mahallesi, Taner Sokakta bulunan 755 ada, 9 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2502 ada, 30 parsel, 2505 ada, 4 parsel ve söz konusu parseller üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, Kent Katı Atık Depolama Alanı’na bağlantı yolu olarak kullanılan 2. Gündoğdu Sokak’ın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında söz konusu yol güzergahında kalan 6343
1/9
ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17 parsel sayılı taşınmazlar ile mevcut bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına 2011 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan Müteahhit, Sürveyan ve Kalfaların Büyükşehir Belediyesine Kayıtlarına Ait Usul ve Esasların yeniden düzenlenmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2011 gün ve 815 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi 4858 ada 5-6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 02.11.2011 gün ve 548-549 sayılı kararları ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2011 gün ve 821 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 2187 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 gün ve 826 sayılı kararı ile onaylanan Meydancık-Çınarönü Nostaljik Tramvay Hattına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2011 gün ve 829 sayılı kararı ile onaylanan, Fethiye Viyadüğü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2011 gün ve 830 sayılı kararı ile onaylanan, BursaRay Kestel Hattı Güzergahı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 02.11.2011/185 sayılı Meclis Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, H22d01a4d pafta, 580 ada, 11-12-16 parsellerde kayıtlı toplam 85.849,29 m2 yüzölçümlü, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, 1. Derece Doğal Sit Alanında kalan taşınmaz üzerinde, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün Hizmet Binaları ve Müştemilatının “Resmi Kurum Alanı” olarak “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü” adına plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 5 parsel, 3847 ada, 2 parsel ve 3850 ada, 11 parsellere ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/866, 2010/952, 2010/930 E. sayılı davalara ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesinin 31.10.2011 tarihli kararı ile “kamulaştırma ve dayanağı işlemlerin iptaline” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada 3 parsele ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan
2/9
2010/1320 E. sayılı davaya ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesinin 22.09.2011 tarihli kararı ile “Yürütmenin Durdurulmasına” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Davutkadı Mahallesi, Musababa Caddesi üzerinde bulunan H22d07b4c pafta, 215 ada, 21-22-23-24-25 parseller ve üzerindeki binalar ile aynı pafta ve adada bulunan 26 ve 27 parsellerin Kamulaştırma Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kocanaip Mahallesi, 907 ada, 53 nolu parselin Kamulaştırma Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Hukuk Komisyonu’nun, AYKOME Yönetmeliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
30-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Toplu Taşıma Hatlarının BURULAŞ’a verilmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık-Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılması (Baz İstasyonları) ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 05.10.2011 tarih ve 763 sayılı Meclis Kararının’ oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 11. sırada yer alan 02.11.2011 tarih ve 550 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 34 kabul) ile uygun olduğuna,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, ‘Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 12. sırada yer alan 02.11.2011 tarih ve 539 sayılı Meclis Kararının; ‘Plan değişikliğine ilişkin plan notlarında yer alan ‘…güney cephesinde Ankara Yoluna 3m. Mesafeye kadar yaklaşacaktır’ ifadesinin, ‘…güney cephesinde Ankara Yoluna 5m. Mesafeye kadar yaklaşacaktır’ şeklinde değiştirilerek oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 26 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 02.11.2011 tarih ve 43 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinin oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 02.11.2011 tarih ve 32 sayılı Meclis Kararının; Daha önce söz konusu alana ilişkin hazırlanan plan değişikliği Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 603 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylandığından oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile uygun olmadığına, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3/9
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun “Kestel Belediye Meclisi’nin, ‘Belediyesine İade Edilen Meclis Kararı içinde 4. sırada yer alan 01.11.2011 tarih ve 244 sayılı Meclis Kararının; Belediyesinden geldiği şekilde uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Gemlik Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2.1-) sırada yer alan 01.06.2011 tarih ve M-220 sayılı Meclis Kararının yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Orhaniye, İkizce, Taşpınar Köylerinde H21d04a ve H21d04b paftalarında yaklaşık 223 ha alana ait 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin Mustafakemalpaşa Planlama Bölgesi 6.1.2.2.1.c maddesine ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Dışkaya, 605 ada, 1 parsel, 607 ada, 1 parsel ve 599 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Dışkaya II. Etap Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planı değişikliğine Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün 609 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada, 5 parsele ait 1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğine askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3917 ada, 7 ve 30 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İnkaya Köyü, 440 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ahmetbeyköy, H22a21a pafta, 20-21 parsellerin “Soğuk Hava Deposu”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Osmangazi Belediyesi Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Aksungur Köyü, H21b25a pafta, 525 parselin “Soğuk Hava Deposu”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Osmangazi Belediyesi Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, Kocakarayer Mevkii, H21b24b pafta, 97-99-373-374-406-407 parsellere ilişkin Osmangazi Belediyesi Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, Kocakarayer Mevkii, H22b24b pafta, 147-148-149-150-151-152-157-158-291-292-293 parsellerin üzerinden geçen 15mt lik yolun, doğalgaz hattı üzerinden geçecek şekilde düzenlenmesi ve yol ile BOTAŞ hattı arasında kalan alanın “Çok Az Yoğunlukta Konut Alanı”na alınmasına ilişkin Osmangazi Belediyesi Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4/9
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Köyü, H22a17a pafta, 1462 ve 1463 parsellerin “Soğuk Hava Deposu”na alınmasına ilişkin Osmangazi Belediyesi Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 731 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, H22d02d1d-1c pafta, 1107 ada- 1 parsel, 1044 ada-1, 2, 4, 27 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Çiftehavuzlar-Fatih Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mevkii, 579 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonuna Alınmasına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin Depolama Alanları Maddesine “Kömür Depoları ve İmalatları Yer Alabilir” hükmünün ilave edilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 167 ada, 3 parselin Tali İş Merkezi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 976 ada, 3 parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda; Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1030 ada, 3 parselin batısının 1282 m2’lik kısmının imara alınması ve 1028 ada, 2 parselin güneybatısındaki imar hattının yoldan ihdasının kaldırılmasına ilişkin talep ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1131 ada, 1 parsel ve 1140 ada, 2 parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisartepe, Dr. Ziya Kaya ve Hamidiye Mahalleleri 862 ada, 1-2 parseller, 861 ada, 1-2-3 parseller, 860 ada, 1-2 parsellerin Pazar alanı, ve Eşref Dinçer ve Osmaniye Mahallesi, 427 ada, 1 parsel, 81 ada, 179- 195-218-220-224 parsellerin Pazar alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği Askı İtirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda; Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1423 ada, 1 parselde bulunan İlkokul Alanı’nın doğusundaki yapı yaklaşma sınırının 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Ataevler Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2840 ada, 61 ve 89 nolu parsellerin “Besihane Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2856 ada, 24 nolu parselin “Besihane Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3941 ada, 2 ve 3 nolu Parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1076,1022,815,818 adalar ile Mimarsinan Mahallesi 1642, 1643 adalarda bulunan muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5/9
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, Polis Okulu Kavşağı’ndan kuzey-güney yönünde alternatif ulaşım bağlantısı oluşturulmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellerin Depolama Alanına (Hurdacılar Sitesi) alınmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2671 ada, 144-145 parsellerin Konut Alanı’na alınmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BURBAK A.Ş. nin 11.08.2011 gün ve 2011-08/1012 sayılı yazısı ile BursaRay Nilüfer İstasyonuna hizmet veren Park & Ride niteliğindeki otoparka, İzmir Yolu istikametinde çıkış bağlantısı sağlanmasına yönelik imar plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel, Aksu- Gözede Köyleri HES 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red -26 kabul) ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2011 tarih ve 462 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı 228 ada 3-5-7 parseller, 226 ada 7-8-9 parseller, 236 ada 2-3 parseller, 237 ada 8-9-12-13 parseller, 227 ada 2 parsel, 224 ada 6 parsel ve 235 ada 4 parselde imar uygulamasının durdurulmasına ilişkin karar ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2011/524 sayılı kararı ile onaylı 1/25.000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Revizyonu askı itirazları ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Türk Kızılayı Bursa Şube Başkanlığı’nın Mudanya İlçesi, Bademli H21b24b4b pafta 354 parselin Özel Sosyal Kültürel Tesis (sağlıklı yaşam ve rehabilitasyon merkezi) alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan-Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Altıntaş Köyü, H21b15d4a pafta, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red -26 kabul) ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin binalara kot verilmesini düzenleyen 7.08 maddesinin 4. ve 5. bendinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun; “İmar Yönetmeliğinin 7.15 maddesi 1. Fıkrasında yapılan değişikliğin 1) Genel olarak iskan edilen katların taban döşeme kaplaması üzerinden, tavan sıva altına kadar olan temiz iç yüksekliği (2.40) metreden az olamaz. Ancak kat adeti değiştirilmemek ve kendi kat yüksekliği içinde kullanılmak kaydı ile imar yüksekliği %15 arttırılan binalarda temiz iç yükseklik (2.60) metreden az olamaz.” şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red -26 kabul) ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 12.12.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44.301.01-187354 sayılı yazısı) “Gemlik 221 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,19,22 parseller ile 222 ada, 1,2,3,4,5 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerindeki bina, bina eklentileri ve ağaçların Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
6/9

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 12.12.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44.301.03-187318 sayılı yazısı) “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, Odunluk Caddesi ve Dere Sokak’taki ağaç ve enkazların kamulaştırılması için Belediyemiz X. 5 Yıllık İmar Programına ilave edilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “1 adet Ağaç Söküm Aracı satın alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4767 ada, 1 nolu parselin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na kiralanması. (Altıparmak Stadyum Meydanı)” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Sosyal Kalkınma Destek Programı kapsamında Yaşlıların Sosyal Hayata Katılımına Yönelik Çözümler Projesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-7521-6400-6587-6588-7521-7520-7518-7519-5771-6579-5062 nolu adalara ilişkin plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 7657 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 6537 ada, 8 parsel ile 1428-1170-1318 parsellere yönelik hazırlanan İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 2 parsele yönelik hazırlanan İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Necmettin EKİNCİ’nin verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, ‘Ekmek Fabrika ve Ekmek Fırınları’ hakkındaki 8.09 maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Tramvay Hattı’nın yap-işlet-devret modeli ile BURULAŞ’a verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 17.03.2011 tarih, 316 ve 05.10.2011 tarih, 47 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Derya BULUT ve Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Ankara Yolu Kuzeyi 2057 ada güneyinde bulunan alanın kamulaştırılması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01/12/2011 tarih ve 269-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282 ve 283 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7/9

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 02/11/2011 tarih365, 15.11.2011 tarih 372, 07.12.2011 tarih 403-404, 12.12.2011 tarih 405 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07/12/2011 tarih ve 992-993-996-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1021-1022 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muhammet Yavuz ÜNLÜ’nün verdiği “Hocataşkın Mahallesi, H22d07b4a pafta, 236 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz ile Hocataşkın Mahallesi, H22d07b4a pafta, 236 ada, 41 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma Programına alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.12.2011 tarih ve 601-602-603-604- 605- 606- 607- 608- 609- 610- 611- 612- 613- 614- 615- 616- 617- 618- 619- 621- 622-623-627-644 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Gemlik İlçesi’nde kalan Sanayi Alanlarında, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin depolanmasının önüne geçilmesi ve bu şekilde gelen kapasite artırımına yönelik projelerin önlenmesi amacı ile gerekli çalışmaların yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 08.12.2011 tarih ve 18-19-22-24-30-31-32-34-35-36-37 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Cihatlı Köyü, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “BursaRay C Etabı ve Emek Hattı’nın imalatı” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Alanyolu Mevkii’nde bulunan 223 ada 24 ve 25 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 09.12.2011 tarih ve 178-179-180-181-182 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Atilla ÖDÜNÇ ve Murat AY’ın verdiği “İmar Planlarına maksimum bina yüksekliklerine %15 ilave edilmesi ile ilgili plan notu konulması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin ‘Ödenek Aktarımı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
101-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2011 tarih ve 892 sayılı “Nilüfer İlçesi, Başköy Dökümcüler Sitesi’nde arsa satış talebi” hakkındaki Meclis Kararının; ‘Daire Teklifinde sehven yazılan ‘Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2009 tarih ve 731 sayılı Meclis Kararı’nın “16.07.2009 tarih, 431 sayılı Meclis Kararı” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

8/9


102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep KOYGUN’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahir GENCER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9/9

15.12.2011 Tarihli Meclis