MECLİS TOPLANTILARI

29.11.2011 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.11.2011 Salı günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 37 nci, 3 üncü dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

YOK.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2012 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,
7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçesi ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporu.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 


1/1

 

 

 

 

 

 


14-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Proje Hazırlığı ile ilgili yazısı,
15-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Çamlık Mahallesi’nde bulunan 170. Yıl Çocuk Ormanı ile ilgili yazısı,
16-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ile ilgili yazısı,
17-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Alan Yönetimi Birimlerinin çalışmalarını yürütmek üzere Alan Yönetim Birimi, Başkanı ve Kurullarının oluşturulması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Başköy Dökümcüler Sitesi’nde arsa satış talebi ile ilgili yazısı,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Hafif Raylı Sistem (B.H.R.S.) 3. Aşama Doğu Hattı güzergahında inşaat sahası ve aynı güzergahta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında imar yolunda kalan, arsa, bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
20-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Avrupa Müze Akademisi’ne Üye Olunması ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesine ilişkin talepler ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011
gün ve 744 sayılı kararı ile onaylı Gürsu İlçesi, 599 ada, 1 parsel, 605 ada, 1 parsel, 606 ada, 607 ada, 1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Dışkaya Toplu Konut Alanı 2. Etap Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli
Mahallesi, Çukurlar Mevkii ile ilgili Danıştay 6. Dairesi’nin 2008/5026 Esas, 2011/2489 sayılı kararı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011
tarih ve 731 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, H22d02d1d-1c pafta, 1107 ada-1 parsel, 1044 ada- 1-2-4-27 parseller ile ilgili, 1/1000 ölçekli Çiftehavuzlar-Fatih Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011
tarih ve 730 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada 7 parsel ile ilgili, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011
gün ve 747 sayılı kararları ile onaylanan, Gemlik İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli,
Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkiinde Sanayi Sitesi kurulması amacıyla 16.09.2010/770 ve 31.01.2011/93 sayılı kararları ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına karşı açılan 2011/1029 Esas No’lu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 16.09.2011 tarihli Yürütmeyi Durdurma kararı ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan hükümlerinde, 1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı tamamlanmadan değişiklik yapılmaması ile ilgili yazısı.

2/4


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile ilgili müşterek raporu,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Santral Garaj Meydanı isminin Celal Bayar Meydanı olarak değiştirilmesine ilişkin talep ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Plan Hükümlerinin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” maddesinde “Konut Amaçlı Yapılara ilişkin” değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın yazısı ile talep edilen; 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planında “Tali İş Merkezi Alanı”nda kalan, Demirtaş Barbaros Mahallesi, 692 ada, 3 parselin “Park Alanı”na alınması ve Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 793 adadaki “Park Alanı”nın “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün talebi olan Osmangazi İlçesi, Alaşar ve Armutköy Mahalleleri, 4497 ada 1-2-3-4-5 parseller, 4367 ada, 13-14-15-16-18-53-54 parsellerin “Büyük Alana Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Uludağ Üniversitesi Kampüsü girişi ve yan yolları 1. Etap Düzenleme Projesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BURULAŞ’ın yazısı ile talep edilen, Cumhuriyet Caddesi Nostaljik Tramvay Hattının devamı niteliğinde olan Gökdere Bulvarı ile Davutkadı Mahallesi Dökümhane Hamamı arasındaki Nostaljik Tramvay Hattının planlanan güzergah projesi hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 1739 ada, 5-6-7-8-9 parsellerin “Organize Sanayi Bölgesi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 2518 ada, 1 parsel, 2519 ada 1 parsel ve 2493 ada 3 parsel ile ilgili plan notunun düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 19 parselin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, H22d02c1b pafta, 7004 ada, 1 parsel ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
3/4

 


19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Muhtelif İlçelerde Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli, H21b24a2b pafta, 786 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli, H21b24a pafta, 569, 570, 571, 572, 573, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 596, 597, 598, 599, 600, 603, 604, 605, 606, 853 ve 1347 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,
23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 tarih ve 616 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesi, 6974 ada, 4 parselin çekme mesafesinin düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (BUSKİ), 12.09.2011 gün ve 958/8648 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4224 ada 129 parselde Su Deposu oluşturulmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4206 ada, 11, 12 ve 44 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5847 ada, 4 parselin bir kısmının “Belediye Hizmet Alanına” alınması ve 5- 6 ve 7 parsellerin "3. Derece Doğal Sit Alanı” sınırlarına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 38-40-41-42-43-44-45-46 ve 51 nolu parsellerin Su Deposu ve Park Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahalleri, H21c01a, H21c01b, H21c01c ve H21c01d paftalarında kalan planlı bölgede mevcut dere yatağı ve boru hatları dikkate alınarak ulaşım güzergahlarının düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği “Bacalar” başlıklı 7.23 maddesi ile “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği uyulması gereken esaslar” başlıklı 12.12.1 maddesi hakkında revizyon talepleri ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları ile uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği ile ilgili raporu.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

4/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.11.2011 Salı günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 37 nci 3 üncü dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2012 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçesi ile ilgili raporunun gündemin 3/10 uncu maddesi ile birleştirilerek görüşülmesine,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun gündemin 3/9 uncu maddesini teşkil eden Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçesi ile ilgili raporu ile birleştirilerek görüşülmesi sonucunda; 2012 Mali Yılı Bütçe Kararname’nin 1. ve 2. maddeleri mevcudun oyçokluğu (CHP ; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red, MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 28 kabul) ile, diğer maddelerin oybirliği ile kabulüne,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

29.11.2011 Tarihli Meclis