MECLİS TOPLANTILARI

17.11.2011 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 37 nci, 3 üncü dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :


1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
4-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
5-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
6-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Performans Esaslı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
7-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin Ödenek Aktarımı hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
8-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin Bütçe İçi Ödenek Aktarımı hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısı,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İpotek bedelinin yeniden belirlenmesi ile ilgili yazısı,
11-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Engelliler Şube Müdürlüğü’nün, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısı,
12-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1992 Model, Ikarus Marka 2 adet körüklü otobüsün Yıldırım Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
13-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2011 tarih ve 2011/304 Esas, 716 sayılı Kararının revize edilmesi ile ilgili yazısı,

1/4

 

 

14-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Proje Hazırlığı ile ilgili yazısı,
15-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Çamlık Mahallesi’nde bulunan 170. Yıl Çocuk Ormanı ile ilgili yazısı,
16-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ile ilgili yazısı,
17-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Alan Yönetimi Birimlerinin çalışmalarını yürütmek üzere Alan Yönetim Birimi, Başkanı ve Kurullarının oluşturulması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Başköy Dökümcüler Sitesi’nde arsa satış talebi ile ilgili yazısı,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Hafif Raylı Sistem (B.H.R.S.) 3. Aşama Doğu Hattı güzergahında inşaat sahası ve aynı güzergahta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında imar yolunda kalan, arsa, bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
20-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Avrupa Müze Akademisi’ne Üye Olunması ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesine ilişkin talepler ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011
gün ve 744 sayılı kararı ile onaylı Gürsu İlçesi, 599 ada, 1 parsel, 605 ada, 1 parsel, 606 ada, 607 ada, 1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Dışkaya Toplu Konut Alanı 2. Etap Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli
Mahallesi, Çukurlar Mevkii ile ilgili Danıştay 6. Dairesi’nin 2008/5026 Esas, 2011/2489 sayılı kararı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011
tarih ve 731 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, H22d02d1d-1c pafta, 1107 ada-1 parsel, 1044 ada- 1-2-4-27 parseller ile ilgili, 1/1000 ölçekli Çiftehavuzlar-Fatih Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011
tarih ve 730 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada 7 parsel ile ilgili, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011
gün ve 747 sayılı kararları ile onaylanan, Gemlik İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli,
Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkiinde Sanayi Sitesi kurulması amacıyla 16.09.2010/770 ve 31.01.2011/93 sayılı kararları ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına karşı açılan 2011/1029 Esas No’lu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 16.09.2011 tarihli Yürütmeyi Durdurma kararı ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan hükümlerinde, 1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı tamamlanmadan değişiklik yapılmaması ile ilgili yazısı.

2/4

 


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile ilgili müşterek raporu,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Santral Garaj Meydanı isminin Celal Bayar Meydanı olarak değiştirilmesine ilişkin talep ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Plan Hükümlerinin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” maddesinde “Konut Amaçlı Yapılara ilişkin” değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın yazısı ile talep edilen; 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planında “Tali İş Merkezi Alanı”nda kalan, Demirtaş Barbaros Mahallesi, 692 ada, 3 parselin “Park Alanı”na alınması ve Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 793 adadaki “Park Alanı”nın “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün talebi olan Osmangazi İlçesi, Alaşar ve Armutköy Mahalleleri, 4497 ada 1-2-3-4-5 parseller, 4367 ada, 13-14-15-16-18-53-54 parsellerin “Büyük Alana Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Uludağ Üniversitesi Kampüsü girişi ve yan yolları 1. Etap Düzenleme Projesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BURULAŞ’ın yazısı ile talep edilen, Cumhuriyet Caddesi Nostaljik Tramvay Hattının devamı niteliğinde olan Gökdere Bulvarı ile Davutkadı Mahallesi Dökümhane Hamamı arasındaki Nostaljik Tramvay Hattının planlanan güzergah projesi hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 1739 ada, 5-6-7-8-9 parsellerin “Organize Sanayi Bölgesi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 2518 ada, 1 parsel, 2519 ada 1 parsel ve 2493 ada 3 parsel ile ilgili plan notunun düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 19 parselin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, H22d02c1b pafta, 7004 ada, 1 parsel ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

3/4

 


19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Muhtelif İlçelerde Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli, H21b24a2b pafta, 786 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli, H21b24a pafta, 569, 570, 571, 572, 573, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 596, 597, 598, 599, 600, 603, 604, 605, 606, 853 ve 1347 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,
23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 tarih ve 616 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesi, 6974 ada, 4 parselin çekme mesafesinin düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (BUSKİ), 12.09.2011 gün ve 958/8648 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4224 ada 129 parselde Su Deposu oluşturulmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4206 ada, 11, 12 ve 44 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5847 ada, 4 parselin bir kısmının “Belediye Hizmet Alanına” alınması ve 5- 6 ve 7 parsellerin "3. Derece Doğal Sit Alanı” sınırlarına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 38-40-41-42-43-44-45-46 ve 51 nolu parsellerin Su Deposu ve Park Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahalleri, H21c01a, H21c01b, H21c01c ve H21c01d paftalarında kalan planlı bölgede mevcut dere yatağı ve boru hatları dikkate alınarak ulaşım güzergahlarının düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği “Bacalar” başlıklı 7.23 maddesi ile “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği uyulması gereken esaslar” başlıklı 12.12.1 maddesi hakkında revizyon talepleri ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları ile uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği ile ilgili raporu.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

17.11.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 37 nci 3 üncü dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
3-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
4-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
5-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
6-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
7-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Performans Esaslı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin Ödenek Aktarımı hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin Bütçe İçi Ödenek Aktarımı hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İpotek bedelinin yeniden belirlenmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Engelliler Şube Müdürlüğü’nün, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1992 Model, Ikarus Marka 2 adet körüklü otobüsün Yıldırım Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2011 tarih ve 2011/304 Esas, 716 sayılı Kararının revize edilmesi (Tehlikeli Tıbbi Atıklar) ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Proje Hazırlığı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Çamlık Mahallesi’nde bulunan 170. Yıl Çocuk Ormanı ile ilgili yazısının ; “Daire Teklifinde “Çamlık Mahallesi” olarak geçen ismin “Çamlıca Mahallesi” olarak değiştirilmesine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
17-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
18-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Alan Yönetimi Birimlerinin çalışmalarını yürütmek üzere Alan Yönetim Birimi, Başkanı ve Kurullarının oluşturulması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Başköy Dökümcüler Sitesi’nde arsa satış talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Hafif Raylı Sistem (B.H.R.S.) 3. Aşama Doğu Hattı güzergahında inşaat sahası ve aynı güzergahta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında imar yolunda kalan, arsa, bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
21-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Avrupa Müze Akademisi’ne Üye Olunması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesine ilişkin talepler ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011
gün ve 744 sayılı kararı ile onaylı Gürsu İlçesi, 599 ada, 1 parsel, 605 ada, 1 parsel, 606 ada, 607 ada, 1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Dışkaya Toplu Konut Alanı 2. Etap Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli
Mahallesi, Çukurlar Mevkii ile ilgili Danıştay 6. Dairesi’nin 2008/5026 Esas, 2011/2489 sayılı kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011
tarih ve 731 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, H22d02d1d-1c pafta, 1107 ada-1 parsel, 1044 ada- 1-2-4-27 parseller ile ilgili, 1/1000 ölçekli Çiftehavuzlar-Fatih Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011
tarih ve 730 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada 7 parsel ile ilgili, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011
gün ve 747 sayılı kararları ile onaylanan, Gemlik İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli,
Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkiinde Sanayi Sitesi kurulması amacıyla 16.09.2010/770 ve 31.01.2011/93 sayılı kararları ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına karşı açılan 2011/1029 Esas No’lu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 16.09.2011 tarihli Yürütmeyi Durdurma kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan hükümlerinde, 1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı tamamlanmadan değişiklik yapılmaması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 05.10.2011 tarih ve 766 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 26 kabul) ile uygun olduğuna diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda;
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 05.10.2011 tarih ve 486 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 26 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 05.10.2011 tarih ve 488 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 26 kabul) ile uygun olduğuna diğer kararların oybirliği ile kabulüne, 
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 05.10.2011 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 8 red - 28 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 05.10.2011 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 8 red - 28 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 05.10.2011 tarih ve 25 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu plan değişikliğinde yüksekliğin 6 kat olacak şekilde oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 26 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 05.10.2011 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu plan değişikliğine eklenen plan notunun “İmar Yönetmeliğinin 7.04 maddesi (Blok boyu şartı) aranmaz.” olacak şekilde oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 26 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 06.07.2011 tarih ve 147 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 34 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 1.2-) sırada yer alan 05.10.2011 tarih ve 333 sayılı Meclis Kararının; yeniden değerlendirilmek üzere Belediyesine iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Santral Garaj Meydanı isminin Celal Bayar Meydanı olarak değiştirilmesine ilişkin talep ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Plan Hükümlerinin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” maddesinde “Konut Amaçlı Yapılara ilişkin” değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile reddine,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın yazısı ile talep edilen; 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planında “Tali İş Merkezi Alanı”nda kalan, Demirtaş Barbaros Mahallesi, 692 ada, 3 parselin “Park Alanı”na alınması ve Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 793 adadaki “Park Alanı”nın “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün talebi olan Osmangazi İlçesi, Alaşar ve Armutköy Mahalleleri, 4497 ada 1-2-3-4-5
parseller, 4367 ada, 13-14-15-16-18-53-54 parsellerin “Büyük Alana Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 24 kabul) ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Uludağ Üniversitesi Kampüsü girişi ve yan yolları 1. Etap Düzenleme Projesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BURULAŞ’ın yazısı ile talep edilen, Cumhuriyet Caddesi Nostaljik Tramvay Hattının devamı niteliğinde olan Gökdere Bulvarı ile Davutkadı Mahallesi Dökümhane Hamamı arasındaki Nostaljik Tramvay Hattının planlanan güzergah projesi hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 26 kabul) ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 1739 ada, 5-6-7-8-9 parsellerin “Organize Sanayi Bölgesi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 2518 ada, 1 parsel, 2519 ada 1 parsel ve 2493 ada 3 parsel ile ilgili plan notunun düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 19 parselin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, H22d02c1b pafta, 7004 ada, 1 parsel ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Muhtelif İlçelerde Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli, H21b24a2b pafta, 786 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli, H21b24a pafta, 569, 570, 571, 572, 573, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 596, 597, 598, 599, 600, 603, 604, 605, 606, 853 ve 1347 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin Plan Notu değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 24 kabul) ile kabulüne,
53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 tarih ve 616 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesi, 6974 ada, 4 parselin çekme mesafesinin düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (BUSKİ), 12.09.2011 gün ve 958/8648 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4224 ada 129 parselde Su Deposu oluşturulmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4206 ada, 11, 12 ve 44 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5847 ada, 4 parselin bir kısmının “Belediye Hizmet Alanına” alınması ve 5- 6 ve 7 parsellerin "3. Derece Doğal Sit Alanı” sınırlarına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 24 kabul) ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 38-40-41-42-43-44-45-46 ve 51 nolu parsellerin Su Deposu ve Park Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahalleri, H21c01a, H21c01b, H21c01c ve H21c01d paftalarında kalan planlı bölgede mevcut dere yatağı ve boru hatları dikkate alınarak ulaşım güzergahlarının düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği “Bacalar” başlıklı 7.23 maddesi ile “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği uyulması gereken esaslar” başlıklı 12.12.1 maddesi hakkında revizyon talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları ile uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis I. Başkan V. Recep DEMİHAN’ın verdiği (İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun), “Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, Arkeopark Projesi kapsamında proje bütünlüğünün sağlanması amacı ile 1/1000 ölçekli Akçalar Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planında 3386 parselin bir kısmının ‘Yeşil Alan’ olarak ve ilgi planın plan notlarına bina çekme mesafeleri hakkında planı notu ilave edilmesi şeklindeki plan değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Mahkeme Hamamı’nın BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Erikli Yüzme Havuzu’nun BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği (Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 15.11.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.31.68-301.01-172827 sayılı yazısı), “Üsküp Çayır Belediyesi ile ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirilmek üzere İşbirliği Protokolü yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 676 parselin X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Mülkiyeti Belediyemize ait Altınova Mahallesi, arsa vasfındaki taşınmazın Emniyet Hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Hazinesi’ne bedelsiz devri“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah KARADAĞ, Hikmet AYDOĞDU ve Mustafa ALTIN’ın verdiği “Vatan Mahallesi Spor Tesisleri’nin Açık Alanlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan MAKASCIOĞLU, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Hikmet AYDOĞDU, Ali Hasan YOLUÇ ve Derya BULUT’un verdiği “Batum İli ile Kardeş Şehir olunması” ile ilgili yazılı önergenin Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Toplu Taşıma Hatlarının BURULAŞ’a verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Derya BULUT ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.11.2011 tarih ve 537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-550 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Derya BULUT ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 15.11.2011 tarih ve M-371, M-373 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 14.11.2011-16.11.2011 tarih ve 2011/164, 2011/166, 2011/171, 2011/172, 2011/173 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 14.11.2011 tarih ve 871- 872- 874- 875- 876- 878- 879- 880- 881- 882- 883- 884- 885- 886- 887- 888- 889- 890- 891 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyeleri Recep TANLAK ve Erhan ÖZEKİN’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.11.2011 tarih ve 21-23-24-26-27-28-29-30-31-32-33-35-36-41-42-43 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “H21c04a3d pafta, 1131 ada, 1 parsel ile ilgili değişiklik” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Murat AY’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.11.2011 tarih ve 244-245-246-247 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Recep TANLAK ve Zafer Cemal ÜLGEN’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Akçalar, Zafer Mahallesi, Gölyolu Caddesi mevkiinde 542 ve 543 parsellerde yeni arıtma tesisi yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Altın’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 14.11.2011 tarih, 2011/371 Esas, 870 sayılı ‘2012 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi’ ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU, Ali Hasan YOLUÇ ve Derya BULUT’un verdiği “Davutkadı Mahallesi, Musababa Caddesi üzerinde bulunan H22d07b4c pafta, 215 ada, 21-22-23-24-25 parseller ve üzerindeki binalar ile aynı pafta ve adada bulunan 26 ve 27 parsellerin Kamulaştırma Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin 15.11.2011 tarih ve M-377 sayılı ‘2012 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Kocanaip Mahallesi 907 ada, 53 nolu parselin Kamulaştırma Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Deprem” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe-İmar ve Bayındırlık-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

17.11.2011 Tarihli Meclis