MECLİS TOPLANTILARI

18.10.2011 Tarihli Meclis Gündemi

    

18.10.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 36 ncı 3 üncü dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Erhan ÖZEKİN 4 red – 21 kabul) ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun, oyçokluğu (CHP; Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Erhan ÖZEKİN 5 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 18 kabul) ile kabulüne,
3-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
4-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail İPÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Necdet ERSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zafer Cemal ÜLGEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü AKSU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı
 

18.10.2011 Tarihli Meclis