MECLİS TOPLANTILARI

13.10.2011 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 36 ncı, 3 üncü dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Taksi-Dolmuş-Minibüs Servis Araçları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
2-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İmar Yönetmeliği’nin “Bacalar” başlıklı 7.23 maddesi ile “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Gereği Uyulması Gereken Esaslar” başlıklı 12.12.1 maddesi hakkında revizyon talepleri ile ilgili yazısı,
3-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 616 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesi, 6974 ada, 4 parsel çekme mesafelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
4-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 609 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada, 5 parsel Sağlık Tesisi Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediye Meclisi’nin imara ilişkin kararları ile ilgili yazısı,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel Belediye Meclisi’nin imara ilişkin kararları ile ilgili yazısı.
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıvat Mahallesi, 3585 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısımları ve bahse konu imar yolu üzerinde tescil harici alanda kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılması için Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Emirsultan Hamamı’nın güneybatısında, 263 ada, 14, 15, 16 ve 6 parsellerin yolda ve yeşil alanda kalan kısımlarının kamulaştırılarak park yapılması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde bulunan, Ulucami Çevresi Meydan Düzenleme Planında, meydan alanında kalan 197 pafta, E:666, Y:6021 ada, E:5, Y:22 parselin kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 44 ve 45 sayılı parsellerin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Tekkeiatik Mahallesi, 1016 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın imar yolunda kalan kısmı ve üzerindeki bina ve eklentilerinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
6-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Kültürpark içinde kontrolsüz parklanma yapan araçlar hakkında düzenleme yapılması ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 25.07.2011 gün ve 117346 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 6993 ada, 1 parsel ve çevresine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.06.2011 gün ve 527 sayılı kararı ile onaylanan, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda yer alan mevcut sanayi alanlarına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2011 gün ve 490 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Vakıf, Millet, Samanlı Mahallelerini kapsayan alanda Arazi Toplulaştırmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü’nün, 05.08.2011/5772 sayılı dilekçesi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4822 ada, 2-3 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, 02.08.2011 gün ve 121750 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4858 ada, 5-6 parsellerin Meydan Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesi, 4195 ada, 5 parselin Konut Alanı’na alınmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 6535 ada, 5-6-7-8-9-10-11 parsellerden geçen 25 mt.lik yolun kaldırılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 79 parselin Park Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 17.08.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.23.20-754.99.99-130115 sayılı yazısı doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, H22a22d4b pafta, 4490 ada, 143 parsele ilişkin plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 433 ada, 1 parselin “Özel Kreş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 2187 ada, 1 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKTVKBK Kararı doğrultusunda hazırlanan Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2396 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15-16-17-18-19-20-27-28-33 parseller ile 2397 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 05.01.2011/1408 sayılı yazısı ve Başkanlık Makamı talebi ile Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3917 ada, 6, 7 ve 30 parsellerin "Belediye Hizmet Alanına” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini sınırları içine alan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak haritalara işlenmesi talebi ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, H22d01b1b pafta, 4506 ada, 108 parselin Soğuk Hava Deposu Alanına Alınması ile ilgili 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BURULAŞ’ın 18.07.2011 gün ve 2715-1 sayılı yazısı ile gönderilen, Cumhuriyet Caddesi Nostaljik Tramvay Hattı’nın devamı niteliğinde olan Gökdere Bulvarı ile Davutkadı Mahallesi Dökümhane Hamamı arasındaki Nostaljik Tramvay Hattı’nın planlanan güzergah projesi ile ilgili 1/25.000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 11.08.2011 gün ve 127540 sayılı yazısı ile Uludağ Üniversitesi Kampüsü girişi ve yan yolları 1. Etap Düzenleme projesi ile ilgili 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 29.07.2011 gün ve 120708 sayılı yazısı ile Bursa Hafif Raylı Sistem Projesi 2. Aşama kapsamında Altınşehir İstasyonu’nun tek taraflı çıkışına ilave olarak diğer çıkış merdiveninin yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 27.06.2011 gün ve 101512 sayılı yazısı ile “Bursa-Mudanya Devlet Karayolu Üzeri Fethiye Viyadüğü Avan ve Uygulama Projelerinin Yapılması İşi” kapsamında bahse konu viyadüğe ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlıklarının Bursa-Ankara Devlet Karayolu üzeri Esenevler ve Kestel Kavşakları Avan ve Kesin Projelerinin Yapılması İşi” kapsamında ve aynı güzergahta bulunan BHRS III. Aşama Kestel Hattı ve Trafo Yerleri ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı Köyü, H22d04a pafta, 1141 parselin Soğuk Hava Deposu alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, 593 ada, 256 sayılı parselin “Park ve Dinlenme Alanı” olmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 642 sayılı kararı ile onaylı Gemlik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli H21b24a3c pafta, 1215 ve 1216 parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 36 ncı 3 üncü dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan 15/09/2011 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimi ve 21/09/2011 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Geçen Toplantı Zaptının; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 2011/324 Esas, 695 sayılı Kararıyla kabul edilen; “Doğanbey Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” hakkındaki Meclis Kararında; ‘Oylama sırasında oyçokluğunda sehven unutulan CHP Grubundan Erhan ÖZEKİN isminin eklenerek’, mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 11 red - MHP; Dinçer YENİ 1 red - 28 kabul) ile karar verilmiştir. şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 2011/310 Esas, 719 sayılı Kararıyla kabul edilen; “Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararında; ‘Oylama sırasında oyçokluğunda sehven unutulan CHP Grubundan Erhan ÖZEKİN isminin eklenerek’, mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 11 red - 29 kabul) ile uygun olduğuna, şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 2011/241 Esas, 734 sayılı Kararıyla kabul edilen; “Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4457 ada, 18-19-20-21-22-23 parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararında; ‘Oylama sırasında oyçokluğunda sehven unutulan CHP Grubundan Erhan ÖZEKİN isminin eklenerek’, mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 11 red - 29 kabul) ile karar verilmiştir.” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
2-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Taksi-Dolmuş-Minibüs Servis Araçları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk-Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,
3-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İmar Yönetmeliği’nin “Bacalar” başlıklı 7.23 maddesi ile “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Gereği Uyulması Gereken Esaslar” başlıklı 12.12.1 maddesi hakkında revizyon talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
4-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 616 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesi, 6974 ada, 4 parsel çekme mesafelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 609 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada, 5 parsel Sağlık Tesisi Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediye Meclisi’nin imara ilişkin kararları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel Belediye Meclisi’nin imara ilişkin kararları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıvat Mahallesi, 3585 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısımları ve bahse konu imar yolu üzerinde tescil harici alanda kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılması için Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
1/8

10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Emirsultan Hamamı’nın güneybatısında, 263 ada, 14, 15, 16 ve 6 parsellerin yolda ve yeşil alanda kalan kısımlarının kamulaştırılarak park yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde bulunan, Ulucami Çevresi Meydan Düzenleme Planında, meydan alanında kalan 197 pafta, E:666, Y:6021 ada, E:5, Y:22 parselin kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 44 ve 45 sayılı parsellerin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Tekkeiatik Mahallesi, 1016 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın imar yolunda kalan kısmı ve üzerindeki bina ve eklentilerinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Kültürpark içinde kontrolsüz parklanma yapan araçlar hakkında düzenleme yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda: Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 07.09.2011 tarih ve 687 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 25 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 07.09.2011 tarih ve 689 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 25 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan 07.09.2011 tarih ve 691 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 35 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 19 sırada yer alan 06.07.2011 tarih ve 591 sayılı Meclis Kararının; “konaklama amaçlı yapı yapılması halinde bodrum katlar emsale dahil değildir” plan notunun kaldırılması şeklinde düzeltilerek; Bağlarbaşı Mahallesi, H21c05b3d pafta, 889 ada, 1 parselin emsal değerinde değişiklik olmaksızın, “889 ada, 1 parselde, parselin güney cephesinde 25 metre, doğu cephesinde 5 metre çekme mesafesi bırakılacaktır. Çekme mesafesi haricinde kalan bölümün tamamı dolu yapılabilir.” plan notunun eklenmesi şeklinde oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 25 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporuna; Uygun Görülen Kararlarda sehven yazılan “07.06.2011” tarihlerinin tümünün “07.09.2011” olarak düzeltilerek kabulüne,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.09.2011 tarih ve 426 sayılı Meclis Kararının”; “Ankara Yolu’na cepheli adalarda 2000 m2’ye kadar olan adaların emsalinin 2, 2000 ila 4000 m2 arasında bulunan adaların 2,5 emsal, 4000’den büyük parsellerde emsalin 3 olması, zemin katta TAKS alanının %50’den fazla olmayacak şekilde plan notu konması, Hmax’ın serbest olarak” düzeltilerek, oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 25 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 16. sırada yer alan 07.09.2011 tarih ve 427 sayılı Meclis Kararının;” Meclis Kararında yer alan “6367 ada, 3 parsel” ifadesinin, “6367 ada, 25 parsel” şeklinde oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 25 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
2/8

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda: Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 07.09.2011 tarih ve 41 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 27 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 17. sırada yer alan 06.07.2011 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararının;” Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliği, onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlandığından oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 27 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 18. sırada yer alan 07.09.2011 tarih ve 36 sayılı Meclis Kararının;” Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde, ticaret alanının emsal değeri 0.50 olacak şekilde oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 27 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 20.. sırada yer alan 06.07.2011 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararının;” Söz konusu plan değişikliğine eklenen plan notlarının 3. maddesinde yer alan “Bursa Büyükşehir İmar Yönetmeliği’nin 7.04 maddesinde belirtilen bina cephesi çıkmalar hariç 40 metreyi geçemez şartı aranmaz.” hükmünün kaldırılarak oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 27 kabul) ile uygun olduğuna diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 1. sırada yer alan 05.09.2011 tarih ve 192 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 27 kabul) ile uygun olduğuna,
Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 8. sırada yer alan 05.09.2011 tarih ve 200 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - MHP;Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 25 kabul) ile uygun olduğuna,
Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 12. sırada yer alan 01.07.2011 tarih ve 159 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 27 kabul) ile uygun olduğuna,
Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 13. sırada yer alan 01.07.2011 tarih ve 166 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 27 kabul) ile uygun olduğuna,
Kestel Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 14. sırada yer alan 01.07.2011 tarih ve 167 sayılı Meclis Kararının;
• Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında çekme mesafesi bütün yollardan 10 m. olarak düzenlenmesi,
• Gelişme Konut Alanlarında Emsal:0.40 olarak düzenlenmesi
• Güneyde kalan 1512 nolu parselin 1/5000 ölçekli NİP doğrultusunda Konut Alanından çıkartılması şekli ile oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 35 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna; diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
3/8


21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 25.07.2011 gün ve 117346 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 6993 ada, 1 parsel ve çevresine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.06.2011 gün ve 527 sayılı kararı ile onaylanan, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda yer alan mevcut sanayi alanlarına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 27 kabul) ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2011 gün ve 490 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Vakıf, Millet, Samanlı Mahallelerini kapsayan alanda Arazi Toplulaştırmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 27 kabul) ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü’nün, 05.08.2011/5772 sayılı dilekçesi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4822 ada, 2-3 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunda; Sehven yazılan “05.09.2011/5772” ifadesinin “05.08.2011/5772” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, 02.08.2011 gün ve 121750 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4858 ada, 5-6 parsellerin Meydan Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesi, 4195 ada, 5 parselin Konut Alanı’na alınmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 6535 ada, 5-6-7-8-9-10-11 parsellerden geçen 25 mt.lik yolun kaldırılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 79 parselin Park Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 17.08.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.23.20-754.99.99-130115 sayılı yazısı doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, H22a22d4b pafta, 4490 ada, 143 parsele ilişkin plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 433 ada, 1 parselin “Özel Kreş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 27 kabul) ile uygun olduğuna,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 2187 ada, 1 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 27 kabul) ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKTVKBK Kararı doğrultusunda hazırlanan Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2396 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15-16-17-18-19-20-27-28-33 parseller ile 2397 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 27 kabul) ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 05.01.2011/1408 sayılı yazısı ve Başkanlık Makamı talebi ile Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü
4/8
Mahallesi, 3917 ada, 6, 7 ve 30 parsellerin "Belediye Hizmet Alanına” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red -25 kabul) ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini sınırları içine alan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak haritalara işlenmesi talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 27 kabul) ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, H22d01b1b pafta, 4506 ada, 108 parselin Soğuk Hava Deposu Alanına Alınması ile ilgili 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BURULAŞ’ın 18.07.2011 gün ve 2715-1 sayılı yazısı ile gönderilen, Cumhuriyet Caddesi Nostaljik Tramvay Hattı’nın devamı niteliğinde olan Gökdere Bulvarı ile Davutkadı Mahallesi Dökümhane Hamamı arasındaki Nostaljik Tramvay Hattı’nın planlanan güzergah projesi ile ilgili 1/25.000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 27 kabul) ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 11.08.2011 gün ve 127540 sayılı yazısı ile Uludağ Üniversitesi Kampüsü girişi ve yan yolları 1. Etap Düzenleme projesi ile ilgili 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 27 kabul) ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 29.07.2011 gün ve 120708 sayılı yazısı ile Bursa Hafif Raylı Sistem Projesi 2. Aşama kapsamında Altınşehir İstasyonu’nun tek taraflı çıkışına ilave olarak diğer çıkış merdiveninin yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 27.06.2011 gün ve 101512 sayılı yazısı ile “Bursa-Mudanya Devlet Karayolu Üzeri Fethiye Viyadüğü Avan ve Uygulama Projelerinin Yapılması İşi” kapsamında bahse konu viyadüğe ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlıklarının Bursa-Ankara Devlet Karayolu üzeri Esenevler ve Kestel Kavşakları Avan ve Kesin Projelerinin Yapılması İşi” kapsamında ve aynı güzergahta bulunan BHRS III. Aşama Kestel Hattı ve Trafo Yerleri ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı Köyü, H22d04a pafta, 1141 parselin Soğuk Hava Deposu alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red -25 kabul) ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, 593 ada, 256 sayılı parselin “Park ve Dinlenme Alanı” olmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 642 sayılı kararı ile onaylı Gemlik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli H21b24a3c pafta, 1215 ve 1216 parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Mülkiyeti Halis Demirel adına kayıtlı Osmangazi İlçesi, Mutlular Mezarlığı olarak kullanılan 4213 m2 yüzölçümlü taşınmazın mezarlık olarak kullanılması şartıyla hibe edilmesi ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
5/8


45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parsel sayılı 127.057,80 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın Adliye Sarayı yapılması şartıyla Maliye Hazinesi’ne tescili.” ile ilgili yazılı önergenin oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 27 kabul) ile kabulüne,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 13.09.2011 tarih ve 2011/M-305, 05.10.2011 tarih ve 2011/M-333, 12.10.2011 tarih ve 2011/M-341 sayılı Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şevki ÇELİK’in verdiği “Mudanya İlçesi, Şükrüçavuş Mahallesi, H21B13C pafta, 1103 (eski 74) ada, 9-42-43-47 parsel hakkında 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı ile 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında plan değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği (Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2011 tarih ve 2011/311 sayılı kararında) “Mudanya İlçesi, Güzelyalı 235 ada, 4 parsel yerine sehven Mudanya İlçesi, Güzelyalı 234 ada, 4 parselin kamulaştırma kararının alındığı tespit edilmiştir. Kamulaştırma işlemlerinin ‘Mudanya İlçesi, Güzelyalı 234 ada 4 parsel’ yerine ‘Mudanya İlçesi, Güzelyalı 235 ada, 4 parsel’ olarak düzeltilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.10.2011 tarih ve 763- 764- 765-766- 767- 768- 769- 770- 771- 772- 773- 774- 775- 776- 777- 778- 779- 781- 782 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya 1/5000 ölçekli Nazım Plan içinde kalan, Çağrışan 511 parsel, Bademli 471 parsel, Çağrışan 461-462 parsellerde bulunan mevcut işletmelerin işletme ruhsatının verilebilmesi talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Güzelyalı 228 ada, 3,5,7 parsel, 226 ada 7,8,9 parsel, 236 ada 2,3 parsel, 237 ada, 8,9,12,13 parsel, 227 ada 2 parsel, 224 ada 6 parsel ve 235 ada 4 parsellerin imar uygulamasının durdurulma kararının kaldırılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.10.2011 tarih ve 2011/147, 2011/153, 2011/154 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 2518 ada 1 parsel ve 2519 ada, 1 parsel maliklerinin, 2493 ada, 3 numaralı Spor Alanı olarak görünen parseldeki Plan notu ile konulan hibe zorunluluğunun yarattığı mağduriyetin giderilmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin verdiği “İmar Yönetmeliği’nin, konutlarda minimum mekan ölçüleri tarifinin, uygulamalardaki bazı sorunlar nedeniyle incelenmesi talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU, Ali Hasan YOLUÇ ve Şevki ÇELİK’in verdiği “Yıldırım Belediye

6/8

Meclisi’nin, 05.10.2011 tarih ve 481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya İlçesi, Altıntaş Köyü, H21B15D4A pafta, 3 parselde plan revizyonu yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin,
03.10.2011 tarih ve 213-214-215-216 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Büyükşehir Belediyesinde yapılan hizmet işleri ihaleleri” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyeleri Perihan BALCI, Recep TANLAK ve Ali KARAMIK’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 05.10.2011 tarih ve 20-22-23-24-25-27-28-31-33-34-35-36-37-38-40-41-42-43-44-45-46-47-48 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, Metro Kuzeyi İmar Planında Merkezi İş Alanı olarak belirlenen, 3550 adanın 1/1000 ölçekli İmar Plan notlarında değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, Ekim 2011 tarihinde alınan 1/1000 ölçekli ‘Plan Tadilatı’ ile ilgili Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62 -Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 695 sayılı “Doğanbey Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” hakkındaki Meclis Kararında “ Oylama sırasında oyçokluğunda sehven unutulan CHP Grubundan Erhan ÖZEKİN isminin eklenerek,
Daire Teklifinin aynen kabulüne, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15/09/2011 günlü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde yapılan işaretle oylamada mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 11 red - MHP; Dinçer YENİ 1 red - 28 kabul) ile karar verilmiştir.” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
63-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 719 sayılı “Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararında“ Oylama sırasında oyçokluğunda sehven unutulan CHP Grubundan Erhan ÖZEKİN isminin eklenerek,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, ‘Uygun Bulunan Kararlar içinde 23. sırada yer alan 06.07.2011 tarih ve 606 sayılı Meclis Kararının’ oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 11 red - 29 kabul) ile uygun olduğuna,” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
64-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 734 sayılı “Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4457 ada, 18-19-20-21-22-23 parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.” ile ilgili Meclis Kararının; “Oylama sırasında oyçokluğunda sehven unutulan CHP Grubundan Erhan ÖZEKİN isminin eklenerek mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 11 red - 29 kabul) ile karar verilmiştir.” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

7/8

 

65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

13.10.2011 Tarihli Meclis