MECLİS TOPLANTILARI

21.09.2011 Tarihli Meclis Gündemi

       

21.09.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.09.2011 Çarşamba günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 35 inci 3 üncü dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi’nin bağlı bulunduğu Belediyeden ayrılarak aynı adla bağımsız bir köy haline getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı onay yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkiinde Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) üyelerine yönelik sanayi sitesi kurulması amacıyla onaylanan, 1/100000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı değişikliğine karşı açılan 2011/417 Esas No’lu davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 30.06.2011 tarihli iptal kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.06.2011 gün ve 530 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 6482 ada 1 parselin güneyinde yer alan alanın Spor Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 629 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, 844 ada, 4 parselin Hipodrom Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 628 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe ve Demirci Mahallelerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği’ne yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 625 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi’ne ilişkin 1/5000 Ölçekli Görükle Nazım İmar Planı Değişikliği”ne yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3847 ada, 2 parsele ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/952 E. Sayılı davaya ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 20.07.2011 tarihli yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün Osmangazi İlçesi, Alaşar ve Armutköy Mahalleleri, 4497 ada, 1-2-3-4-5 parseller, 4367 ada, 13-14-15-16-18-53-54 parsellerin “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,.
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Perihan BALCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mahir GENCER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat AY’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

21.09.2011 Tarihli Meclis