MECLİS TOPLANTILARI

15.09.2011 Tarihli Meclis Gündemi

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 35 inci 3 üncü dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ’ın 20.000.000,00 (yirmimilyon) TL’lık borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Hafif Raylı Sistem Projesi II. Aşamasının finansmanında kullanılmak üzere 20.000.000,00 (yirmi milyon) EURO kredi kullanılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya İlçeleri ana arter, cadde ve sokakları asfalt kaplama ve yama yapım işlerinde kullanılmak üzere 9.500.000,00 (dokuzmilyonbeşyüzbin) TL’lık İller Bankasından kredi kullanılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin, Yıldırım, Gürsu, Kestel ve Gemlik İlçeleri ana arter, cadde ve sokaklarının asfalt kaplama ve yama yapım işlerinde kullanılmak üzere 8.500.000,00 (Sekizmilyonbeşyüzbin) TL’lık İller Bankasından kredi kullanılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel çalıştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1985-1996 yıları arasında ekonomik ömrünü dolduran araç ve iş makinalarının satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, görev alanlarının genişlemesi ve iş çeşitliliğinin artması sebebi ile 2 adet tek dingil çöp kamyonu ve 2 adet tek dingil çok amaçlı damperli kamyon satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 16 KB 233 plakalı Ford Marka, 1992 Model, İtfaiye Arazözümüzün Yalova İli, Esenköy Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Bursa Teknik Üniversitesi’ne verilen +10,54 kotundaki 2580 m2 alanın kullanımın kaldırılması ve kullanım bedelinin yeniden belirlenmesi talebi ile ilgili yazısının “inşaat bitinceye kadar aylık 5000 (Beşbin)-TL bedelle Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne geçici olarak tahsis edilmesine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
11-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 3588 ada, 1 ve 3 nolu parseller ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Doğanbey Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 10 red - MHP; Dinçer YENİ 1 red - 29 kabul) ile kabulüne,
13-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin,” CEZALAR” bölümündeki 12. Maddesine ilave yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İmar Yönetmeliği’nin, 7.10 uncu maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2011 gün ve 524 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

1/7

 

16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2011 gün ve 635 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 148 ada, 2 ve 26 parsellerin İlköğretim Tesisi Alanı olması, 639 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi 84 ada, 3-4-56-8-9-9-17-18 parsellerin Kapalı Otopark olması, 640 sayılı kararları ile onaylanan Hisartepe, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, 862 ada, 1 ve 2 parseller, 861 ada, 1,2,3 parseller, 860 ada, 1,2 parsellerin Pazar Alanı, 856 ada, 1,3,4 parsellerin Kapalı Otopark Alanı ve Eşref Dinçer Mahallesi 427 ada, 1 parsel, 85 ada, 179,195,218,220,224 parsellerin Pazar Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik ilçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 221 ada, 8 parsele ilişkin kamulaştırma kararına ve kamulaştırma kararının dayanağı olan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 tarih ve 234 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 tarih ve 697 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı’nın Bursa 2. İdare Mahkemesi 28.04.2011 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, 593 ada, 256 sayılı parselin “Park ve Dinlenme Alanı” olmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 642 sayılı kararı ile onaylı Gemlik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi’nin bağlı bulunduğu Belediyeden ayrılarak aynı adla bağımsız bir köy haline getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı onay yazısı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkiinde Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) üyelerine yönelik sanayi sitesi kurulması amacıyla onaylanan, 1/100000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı değişikliğine karşı açılan 2011/417 Esas No’lu davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 30.06.2011 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.06.2011 gün ve 530 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 6482 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.06.2011 gün ve 527 sayılı kararı ile onaylanan, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda yer alan mevcut sanayi alanlarına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 629 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, 844 ada, 4 parselin Hipodrom Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 626 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2070 ada 4 parselin Resmi Kurum Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği’ne yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 628 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe ve Demirci Mahallelerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği’ne yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 625 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi’ne ilişkin 1/5000 Ölçekli Görükle Nazım İmar Planı Değişikliği”ne yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonlarına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
2/7


28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BKTVKBK’nun 07.07.2011 gün ve 7009 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2396 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 33 parseller ile 2397 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3847 ada, 2 parsele ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/952 E. Sayılı davaya ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 20.07.2011 tarihli yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Erdoğan ÇAKIR’a ait Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5028 ada, 10 parselin mülkiyeti Belediyemize ait 5028 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz ile takas edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, meskenlere uygulanan oran ile şantiye suyu abonelerine uygulanan Su Fiyat Tarifesi (Abonelik) ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Sıvı Tıbbi Kimyasal Atıkların ihale edilmek suretiyle Bertaraf Tesisi kurulması için yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-Hukuk- Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, atık toplama ve taşıma araçlarının uyması gereken kurallar ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasakları Belirleyen Zabıta Yönetmeliği gereği işlem yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Hukuk – Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği hakkında UKOME Kararı ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 23 sırada yer alan 06.07.2011 tarih ve 606 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 10 red - 30 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 14. sırada yer alan 06.07.2011 tarih ve 594 sayılı Meclis Kararının; yeniden incelenmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 01.06.2011 tarih ve 317 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Dinçer YENİ 1 red - 39 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 5. sırada yer alan 06.07.2011 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararının; yeniden incelenmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan 02.03.2011 tarih ve 7 sayılı Meclis Kararının; “Bitişik nizam 2 kat ticaret olarak” ifadesinin eklenerek; Söz konusu plan değişikliğinde 5054 ada 1, 2, 3, 7 parsellerin bulunduğu imar adasının yapılanma koşulunun BL-3, Hmax: 11.00, çekme mesafelerinin ana yoldan 8 m. komşu parsel ve yan yollardan 5 m. olacak şekilde değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 25. sırada yer alan 06.07.2011 tarih ve 20 sayılı Meclis Kararının; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3/7


40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6051 ada, 1 parselin Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3864 ada, 1 parselin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 38-40-41-42-43-44-45-46 ve 51 nolu parsellerin, Su Deposu ve Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4506 ada, 24 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada, 7 parselin, Yeşil Alan olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili Raporun; “ ‘HB’ Lejantının kalması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, Fatih Kocameşe Camii batısında yer alan alanın Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün Osmangazi İlçesi, Alaşar ve Armutköy Mahalleleri, 4497 ada, 1-2-3-4-5 parseller, 4367 ada, 13-14-15-16-18-53-54 parsellerin “Büyük Alana Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 2368 parselde yaptığı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4457 ada, 18-19-20-21-22-23 parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 10 red - 30 kabul) ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.05.2011 gün ve 460 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 343 parselin Su Deposu ve Koruma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010 gün ve 537 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4848 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2011/19 E. Sayılı İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, talebi ve Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, hazırladığı Trap ve Skeet Atış Poligonu Projesi doğrultusunda; Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 3025 Parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 370 parselin “Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Çalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4/7

 

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, 2322 Ada, 7 Parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 816 Ada, 6 Parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 677 Parselin “Karayolu Servis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 187, 347, 1850, 1851 Parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan H21b24b pafta, 392 ve 394 parsellerin Özel Eğitim Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Dışkaya 605 ada, 1 parselin Ortaöğretim Tesis Alanı, 607 ada, 1 parselin Sosyal Tesis Alanı ve 599 ada, 1 parselin İlköğretim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Dışkaya II. Etap Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Köyü, 1723 parsel "Açık Depolama Alanı’na" ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi 867 ada 1 parselin "Özel Sağlık Tesisi Alanı" olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, 818, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 1538, 1539, 1542 parsellerin “Bölge Hastanesi, Eğitim Tesisi Alanı, Park ve Belediye Hizmet Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporun; “Sağlık Tesisi (Bölge Hastanesi) Alanı’nın 5000 m2 arttırılmasına, aynı alanın kuzeyine 4000 m2 Belediye Hizmet Alanı konmasına” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenlemesi’ne İlişkin askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, 377 ada, 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 nolu parsellere ait Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Narlıdere 1649 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Orhan ŞAHİN, Kartal SALDIRIŞ ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “Kültürpark içinde kontrolsüz parklanma yapan araçlar hakkında ilgili düzenleme yapılması.” İle ilgili yazılı önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 12.09.2011 tarih ve 2011/128-129-130-133-134-135 sayılı Meclis Kararları” İle ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Mudanya-Güzelyalı Yüzme Havuzu’nun BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin “mülkiyeti Mudanya Belediyesi’ne ait taşınmaz üzerinde Belediyemizce inşaat edilen, Mudanya-Güzelyalı Yüzme Havuzu’nun kapalı alanlarının aylık 500,00 (beşyüz)-TL bedelle, 5 yıllığına BURFAŞ Genel Müdürlüğü’ne, açık alanların Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.09.2011 tarih ve 673-674-675-679-680-681-682-683-684-685-687-688-689-690-691-692-693 sayılı Meclis Kararları” İle ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
5/7

72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Recep DEMİRHAN ve Murat AY’ın verdiği “Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin Binalara Kot Verilmesini Düzenleyen 7.08 inci maddesinin 4.ve 5. bendinde değişiklik yapılması.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Şevki ÇELİK’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.09.2011 tarih ve 426- 427- 428- 429- 430- 431- 432- 433- 434 435- 436- 437- 438- 439- 440- 441 sayılı Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Şevki ÇELİK’in verdiği “Fidyekızık, H22d08b4c pafta, 4142 ada, 79 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘Konut Alanı’ndan, ‘Park Alanı’na alınması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Şevki ÇELİK’in verdiği “Emirsultan Hamamı’nın güneybatısında, 263 ada, 14, 15, 16 ve 6 parsellerin yolda ve yeşil alanda kalan kısımlarının kamulaştırılarak park yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelesi Celal DEMİR’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Ebuishak Mahallesi, sivil mimari örneği tescilli yapıların, sosyal ve kültürel amaçlı kullanılması kaydıyla 30 yıllığına kiralanması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 12.09.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44.301.03-140531 sayılı yazısı) “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2737 ada, 1, 24 ve 25 parsel sayılı taşınmazların imar yolunda kalan kısımlarının ve söz konusu taşınmazlar üzerindeki bina, bina eklenti ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 44 ve 45 sayılı parsellerin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması.” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Mudanya İlçesi, Tekkeiatik Mahallesi, 1016 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın imar yolunda kalan kısmı ve üzerindeki bina ve eklentilerinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Hacıvat Mahallesi, 3585 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısımları ve bahse konu imar yolu üzerinde tescil harici alanda kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılması için Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 05/09/2011 Tarih ve 117 Esas, 2011/203 Karar sayılı “2011 Mali Yılı Ek Bütçesi” hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Demirtaş ve Panayır Mahalleleri- Bursa Modern (Yasemin Park) arasındaki alanın ‘Orta Yoğunlukta Konut Alanı’’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı Değişikliğine askı itirazı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “BURULAŞ bünyesinde alt yüklenici olarak çalışan otobüsler” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk-Ulaşım Komisyonu’na müştereken havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Akçalar Arkeopark Projesi kapsamında Akçalar Sanayi Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilindeki 168 ada, 1, 2, 3 nolu parselleri içine alan ‘Kültür ve Eğitim Tesis Alanı’ için ‘Kültür ve Eğitim Tesis Alanında çekme mesafeleri şartı aranmaz. Uygulama Bursa Kültür

6/7

 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylı projesine göre yapılacaktır.’ plan hükmünün eklenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY, Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 05/09/2011 tarih ve 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ve 200 sayılı Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde bulunan, Ulucami Çevresi Meydan Düzenleme Planında, meydan alanında kalan 197 pafta, E:666 Y:6021 ada, E:5 Y:22 parselin kamulaştırma programına alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, H22A9A1D pafta, 904 ada 3 parsel ve 2 parsel hissesi bulunan 904 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli plan değişikliği yapılarak ‘Resmi Kurum Alanı’ (Kaymakamlık Lojmanı) olarak belirlenmesi.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali KARAMIK ve Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.09.2011 tarih ve 4-21-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-38-39-40-41 ve 42 sayılı Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan ÖZEKİN’in verdiği “Mudanya İstasyonu Sosyal Tesisleri’nin, arkasına kaçak olarak yapılan ek binanın tarihi yapının doğal güzelliğini ve tarihi yapısını bozması” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

15.09.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 35 inci 3 üncü dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ’ın 20.000.000,00 (yirmimilyon) TL’lık borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Hafif Raylı Sistem Projesi II. Aşamasının finansmanında kullanılmak üzere 20.000.000,00 (yirmi milyon) EURO kredi kullanılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya İlçeleri ana arter, cadde ve sokakları asfalt kaplama ve yama yapım işlerinde kullanılmak üzere 9.500.000,00 (dokuzmilyonbeşyüzbin) TL’lık İller Bankasından kredi kullanılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin, Yıldırım, Gürsu, Kestel ve Gemlik İlçeleri ana arter, cadde ve sokaklarının asfalt kaplama ve yama yapım işlerinde kullanılmak üzere 8.500.000,00 (Sekizmilyonbeşyüzbin) TL’lık İller Bankasından kredi kullanılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel çalıştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1985-1996 yıları arasında ekonomik ömrünü dolduran araç ve iş makinalarının satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, görev alanlarının genişlemesi ve iş çeşitliliğinin artması sebebi ile 2 adet tek dingil çöp kamyonu ve 2 adet tek dingil çok amaçlı damperli kamyon satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 16 KB 233 plakalı Ford Marka, 1992 Model, İtfaiye Arazözümüzün Yalova İli, Esenköy Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Bursa Teknik Üniversitesi’ne verilen +10,54 kotundaki 2580 m2 alanın kullanımın kaldırılması ve kullanım bedelinin yeniden belirlenmesi talebi ile ilgili yazısının “inşaat bitinceye kadar aylık 5000 (Beşbin)-TL bedelle Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne geçici olarak tahsis edilmesine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
11-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 3588 ada, 1 ve 3 nolu parseller ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Doğanbey Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 10 red - MHP; Dinçer YENİ 1 red - 29 kabul) ile kabulüne,
13-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin,” CEZALAR” bölümündeki 12. Maddesine ilave yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İmar Yönetmeliği’nin, 7.10 uncu maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2011 gün ve 524 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

1/7

 

16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2011 gün ve 635 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 148 ada, 2 ve 26 parsellerin İlköğretim Tesisi Alanı olması, 639 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi 84 ada, 3-4-56-8-9-9-17-18 parsellerin Kapalı Otopark olması, 640 sayılı kararları ile onaylanan Hisartepe, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, 862 ada, 1 ve 2 parseller, 861 ada, 1,2,3 parseller, 860 ada, 1,2 parsellerin Pazar Alanı, 856 ada, 1,3,4 parsellerin Kapalı Otopark Alanı ve Eşref Dinçer Mahallesi 427 ada, 1 parsel, 85 ada, 179,195,218,220,224 parsellerin Pazar Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik ilçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 221 ada, 8 parsele ilişkin kamulaştırma kararına ve kamulaştırma kararının dayanağı olan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 tarih ve 234 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 tarih ve 697 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı’nın Bursa 2. İdare Mahkemesi 28.04.2011 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, 593 ada, 256 sayılı parselin “Park ve Dinlenme Alanı” olmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 642 sayılı kararı ile onaylı Gemlik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi’nin bağlı bulunduğu Belediyeden ayrılarak aynı adla bağımsız bir köy haline getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı onay yazısı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkiinde Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) üyelerine yönelik sanayi sitesi kurulması amacıyla onaylanan, 1/100000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı değişikliğine karşı açılan 2011/417 Esas No’lu davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 30.06.2011 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.06.2011 gün ve 530 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 6482 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.06.2011 gün ve 527 sayılı kararı ile onaylanan, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda yer alan mevcut sanayi alanlarına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 629 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, 844 ada, 4 parselin Hipodrom Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 626 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2070 ada 4 parselin Resmi Kurum Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği’ne yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 628 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe ve Demirci Mahallelerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği’ne yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 625 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi’ne ilişkin 1/5000 Ölçekli Görükle Nazım İmar Planı Değişikliği”ne yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonlarına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
2/7


28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BKTVKBK’nun 07.07.2011 gün ve 7009 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2396 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 33 parseller ile 2397 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3847 ada, 2 parsele ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/952 E. Sayılı davaya ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 20.07.2011 tarihli yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Erdoğan ÇAKIR’a ait Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5028 ada, 10 parselin mülkiyeti Belediyemize ait 5028 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz ile takas edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, meskenlere uygulanan oran ile şantiye suyu abonelerine uygulanan Su Fiyat Tarifesi (Abonelik) ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Sıvı Tıbbi Kimyasal Atıkların ihale edilmek suretiyle Bertaraf Tesisi kurulması için yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-Hukuk- Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, atık toplama ve taşıma araçlarının uyması gereken kurallar ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasakları Belirleyen Zabıta Yönetmeliği gereği işlem yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Hukuk – Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği hakkında UKOME Kararı ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 23 sırada yer alan 06.07.2011 tarih ve 606 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 10 red - 30 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 14. sırada yer alan 06.07.2011 tarih ve 594 sayılı Meclis Kararının; yeniden incelenmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 01.06.2011 tarih ve 317 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Dinçer YENİ 1 red - 39 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 5. sırada yer alan 06.07.2011 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararının; yeniden incelenmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan 02.03.2011 tarih ve 7 sayılı Meclis Kararının; “Bitişik nizam 2 kat ticaret olarak” ifadesinin eklenerek; Söz konusu plan değişikliğinde 5054 ada 1, 2, 3, 7 parsellerin bulunduğu imar adasının yapılanma koşulunun BL-3, Hmax: 11.00, çekme mesafelerinin ana yoldan 8 m. komşu parsel ve yan yollardan 5 m. olacak şekilde değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 25. sırada yer alan 06.07.2011 tarih ve 20 sayılı Meclis Kararının; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3/7


40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6051 ada, 1 parselin Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3864 ada, 1 parselin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 38-40-41-42-43-44-45-46 ve 51 nolu parsellerin, Su Deposu ve Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4506 ada, 24 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada, 7 parselin, Yeşil Alan olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili Raporun; “ ‘HB’ Lejantının kalması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, Fatih Kocameşe Camii batısında yer alan alanın Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün Osmangazi İlçesi, Alaşar ve Armutköy Mahalleleri, 4497 ada, 1-2-3-4-5 parseller, 4367 ada, 13-14-15-16-18-53-54 parsellerin “Büyük Alana Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 2368 parselde yaptığı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4457 ada, 18-19-20-21-22-23 parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 10 red - 30 kabul) ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.05.2011 gün ve 460 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 343 parselin Su Deposu ve Koruma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010 gün ve 537 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4848 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2011/19 E. Sayılı İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, talebi ve Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, hazırladığı Trap ve Skeet Atış Poligonu Projesi doğrultusunda; Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 3025 Parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 370 parselin “Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Çalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4/7

 

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, 2322 Ada, 7 Parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 816 Ada, 6 Parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 677 Parselin “Karayolu Servis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 187, 347, 1850, 1851 Parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan H21b24b pafta, 392 ve 394 parsellerin Özel Eğitim Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Dışkaya 605 ada, 1 parselin Ortaöğretim Tesis Alanı, 607 ada, 1 parselin Sosyal Tesis Alanı ve 599 ada, 1 parselin İlköğretim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Dışkaya II. Etap Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Köyü, 1723 parsel "Açık Depolama Alanı’na" ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi 867 ada 1 parselin "Özel Sağlık Tesisi Alanı" olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, 818, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 1538, 1539, 1542 parsellerin “Bölge Hastanesi, Eğitim Tesisi Alanı, Park ve Belediye Hizmet Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporun; “Sağlık Tesisi (Bölge Hastanesi) Alanı’nın 5000 m2 arttırılmasına, aynı alanın kuzeyine 4000 m2 Belediye Hizmet Alanı konmasına” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenlemesi’ne İlişkin askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, 377 ada, 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 nolu parsellere ait Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Narlıdere 1649 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Orhan ŞAHİN, Kartal SALDIRIŞ ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “Kültürpark içinde kontrolsüz parklanma yapan araçlar hakkında ilgili düzenleme yapılması.” İle ilgili yazılı önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 12.09.2011 tarih ve 2011/128-129-130-133-134-135 sayılı Meclis Kararları” İle ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Mudanya-Güzelyalı Yüzme Havuzu’nun BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin “mülkiyeti Mudanya Belediyesi’ne ait taşınmaz üzerinde Belediyemizce inşaat edilen, Mudanya-Güzelyalı Yüzme Havuzu’nun kapalı alanlarının aylık 500,00 (beşyüz)-TL bedelle, 5 yıllığına BURFAŞ Genel Müdürlüğü’ne, açık alanların Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.09.2011 tarih ve 673-674-675-679-680-681-682-683-684-685-687-688-689-690-691-692-693 sayılı Meclis Kararları” İle ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
5/7

72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Recep DEMİRHAN ve Murat AY’ın verdiği “Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin Binalara Kot Verilmesini Düzenleyen 7.08 inci maddesinin 4.ve 5. bendinde değişiklik yapılması.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Şevki ÇELİK’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.09.2011 tarih ve 426- 427- 428- 429- 430- 431- 432- 433- 434 435- 436- 437- 438- 439- 440- 441 sayılı Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Şevki ÇELİK’in verdiği “Fidyekızık, H22d08b4c pafta, 4142 ada, 79 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘Konut Alanı’ndan, ‘Park Alanı’na alınması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Şevki ÇELİK’in verdiği “Emirsultan Hamamı’nın güneybatısında, 263 ada, 14, 15, 16 ve 6 parsellerin yolda ve yeşil alanda kalan kısımlarının kamulaştırılarak park yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelesi Celal DEMİR’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Ebuishak Mahallesi, sivil mimari örneği tescilli yapıların, sosyal ve kültürel amaçlı kullanılması kaydıyla 30 yıllığına kiralanması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 12.09.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44.301.03-140531 sayılı yazısı) “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2737 ada, 1, 24 ve 25 parsel sayılı taşınmazların imar yolunda kalan kısımlarının ve söz konusu taşınmazlar üzerindeki bina, bina eklenti ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 44 ve 45 sayılı parsellerin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması.” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Mudanya İlçesi, Tekkeiatik Mahallesi, 1016 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın imar yolunda kalan kısmı ve üzerindeki bina ve eklentilerinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Hacıvat Mahallesi, 3585 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısımları ve bahse konu imar yolu üzerinde tescil harici alanda kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılması için Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 05/09/2011 Tarih ve 117 Esas, 2011/203 Karar sayılı “2011 Mali Yılı Ek Bütçesi” hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Demirtaş ve Panayır Mahalleleri- Bursa Modern (Yasemin Park) arasındaki alanın ‘Orta Yoğunlukta Konut Alanı’’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı Değişikliğine askı itirazı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “BURULAŞ bünyesinde alt yüklenici olarak çalışan otobüsler” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk-Ulaşım Komisyonu’na müştereken havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Akçalar Arkeopark Projesi kapsamında Akçalar Sanayi Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilindeki 168 ada, 1, 2, 3 nolu parselleri içine alan ‘Kültür ve Eğitim Tesis Alanı’ için ‘Kültür ve Eğitim Tesis Alanında çekme mesafeleri şartı aranmaz. Uygulama Bursa Kültür

6/7

 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylı projesine göre yapılacaktır.’ plan hükmünün eklenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY, Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 05/09/2011 tarih ve 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ve 200 sayılı Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde bulunan, Ulucami Çevresi Meydan Düzenleme Planında, meydan alanında kalan 197 pafta, E:666 Y:6021 ada, E:5 Y:22 parselin kamulaştırma programına alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, H22A9A1D pafta, 904 ada 3 parsel ve 2 parsel hissesi bulunan 904 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli plan değişikliği yapılarak ‘Resmi Kurum Alanı’ (Kaymakamlık Lojmanı) olarak belirlenmesi.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali KARAMIK ve Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.09.2011 tarih ve 4-21-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-38-39-40-41 ve 42 sayılı Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan ÖZEKİN’in verdiği “Mudanya İstasyonu Sosyal Tesisleri’nin, arkasına kaçak olarak yapılan ek binanın tarihi yapının doğal güzelliğini ve tarihi yapısını bozması” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

15.09.2011 Tarihli Meclis