MECLİS TOPLANTILARI

05.08.2011 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 05.08.2011 Cuma günü saat 16.30’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 34 üncü, 3 üncü dönemin 2 nci OLAĞANÜSTÜ toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                       

G Ü N D E M                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parselin bir kısmının Adalet Sarayı yapılması için “Yönetim Merkezleri” olarak tanımlanmasına ilişkin Osmangazi Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve “Resmi Kurum Alanı (Adalet Sarayı)” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  “Doğu Kent Mezarlık Alanına” ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.05.2011 tarih ve 491 sayılı kararı ile onaylı Kamu Proje Alanı 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişiklikleri askı itirazı ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi’nde 35 m.lik yolun düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Minareliçavuş Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Küçük Orta Ölçekli Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Osmangazi İlçesi, Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Alanında kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu.

 Recep ALTEPE
 Mak. Müh.
 Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

05.08.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 05.08.2011 Cuma günü saat 16.30’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 34 üncü 3 üncü dönemin 2 nci OLAĞANÜSTÜ toplantısının birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR. 

 

 

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptınınoyçokluğu (AK Parti; Recai EKMEKÇİ, Recep KOYGUN, Muhammet Yavuz ÜNLÜ 3 red - 38 kabul) ile kabulüne,

2-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parselin bir kısmının Adalet Sarayı yapılması için “Yönetim Merkezleri” olarak tanımlanmasına ilişkin Osmangazi Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve “Resmi Kurum Alanı (Adalet Sarayı)” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun;  “E:1.50” ifadesinin “E:2.00 olarak tanımlanmasına” şeklinde düzeltilmesine ve;

“Konut yapılamaz” plan notunun ilavesiyle oyçokluğu (AK Parti; Özgen KESKİN 1 çekimser - CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU  9 red – 31 kabul) ile kabulüne,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  “Doğu Kent Mezarlık Alanına” ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun; “Kestel İlçesi, Erdoğanköy Doğu Kent Mezarlığı güney tarafından geçen Karayolu projesinin mezarlığa ait parsel sınırları dikkate alınarak düzenlenmesi hususunda hazırlanan plan değişikliğinin kabulü” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.05.2011 tarih ve 491 sayılı kararı ile onaylı Kamu Proje Alanı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişiklikleri askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi’nde 35 m.lik yolun düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Minareliçavuş Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Küçük Orta Ölçekli Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Osmangazi İlçesi, Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Alanında kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ceyhun İRGİL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Recep ALTEPE

Mak. Müh. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 

05.08.2011 Tarihli Meclis