MECLİS TOPLANTILARI

18.07.2011 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 Pazartesi günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 33 üncü, 3 üncü dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                        

 


G Ü N D E M                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro iptal/ihdas ile ilgili yazısı,
2-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Merinos Tekstil Sanayi Müzesi ile ilgili yazısı,
3-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Atık  Toplama ve Taşıma Araçlarının Uyması Gereken Kurallar ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasakları Belirleyen Zabıta Yönetmeliği gereği işlem yapılması ile ilgili yazısı,
4-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesine (DOSAB) yapılacak İtfaiye Binası ile ilgili yazısı,
5-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Devir Talebi ile ilgili yazısı,
6-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,
7-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği hakkındaki UKOME Kararı ile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi 2555 ada, 40-41 parseller, 2574 ada, 41-61-62 parseller, 2577 ada, 10 sayılı yol ve yeşil sahada kalan parsellerin kamulaştırılması için Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Şehir Plancıları Odası’nın 12.05.2011 tarih ve 491 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Kamu Proje Alanı Nazım İmar Planı  değişikliği  askı itirazı ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
1/5

 


12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2011 tarih ve 537 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 2011/19 Esas No’lu davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 27/05/2011 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2011 tarih ve 490 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2010 tarih ve 149 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 124-125 Parsellerin otopark bağlantısına ilişkin 2010/793 E., 2011/316 K. No’lu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 28/04/2011 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2010 tarih ve 442 sayılı kararıyla onaylanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 124-125 Parsellerin otopark bağlantısına ilişkin 2010/1278 Esas No’lu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 20/05/2011 tarihli yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2011 tarih ve 432 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 2368 parselde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesine istinaden yaptığı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2011 tarih ve 460 sayılı kararıyla onaylanan, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 343 parselin “ Su Deposu ve Koruma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2008 tarih ve 416 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Revizyonu’nda, Osmangazi İlçesi, Biladiyunus Mahallesi, Çukurlar Mevkii, 22 pafta, 1923, 1179, 1180, 1195, 2172 (hisseli), 1977, 1185, 1186, 2156, 1181, 2150 sayılı ve Hamitler 2. Bölge, H21c05b2c pafta, yeni 6400 ada, 238, 411, 230, 228, 229, 551 parsellere ilişkin 2008/1063 E., 2010/825 K. sayılı davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 08/12/2010 tarihli kısmi iptal kararı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından hazırlanan İmar Yönetmeliği Taslağı ile ilgili yazısı.
3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yolda kalan 558 ada, 253 parselin  Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin, 20. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
3-Hukuk Komisyonu’nun, İndirimli BU-KART ile ilgili raporu,
4-Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonlarının, 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 7. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,

2/5


5-Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonlarının, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Geçiş Hakkı Ücretleri hakkındaki talepleri ile ilgili müşterek raporu,
6-Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonlarının, Geçiş Hakkı Ücretleri ile ilgili müşterek raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda yer alan mevcut sanayi tesislerine ilişkin talepler ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge 4212 ada, 21-24-2-5-13-3-11-12-23-14-15-16 parsellerin “Turizm Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3917 ada, 6, 7 ve 30 nolu parsellerin "Belediye Hizmet Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 5 parsele ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/866 E. Sayılı davaya ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesinin 21.04.2011 tarihli kararı ve ilgi b yazı ekinde yer alan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3855 ada 11 parsele ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, Kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/930 E. Sayılı davaya ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 04.05.2011 tarihli kararı ile “Yürütmenin Durdurulması” kararı ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Köyü, H21b24b2a pafta, 457-458-459-460 parseller ile Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, H21b24b2a pafta, 8-9-11-12-13 parsellerin 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “Ticaret Alanı”na, 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Güzelyalı Belediyesi Nazım İmar Planı’nda ise “Tali İş Merkezi” olarak tanımlanmasına ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, Panayır Mahallesi-Bursa Modern (Yasemin Park) arasındaki alanın “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.03.2011/289 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4753 ada 20 parsele ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Selçukbey Mahallesi, 2314 ada 15-16-22 parsellerin Dini Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
3/5


22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesi, 6974 ada 4 parselin çekme mesafesinin değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 4720 ada, 1 parselin Park Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 583 ada 1-2-3 parsellerin Park Alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi 2567 ada 4-5-23 parsellerin Park Alanı ve Dini Tesis Alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan 1395 ve 1668 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planının Mudanya İlçesi, Mürsel 1521 sayılı parsel hakkındaki Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2007/218 E. Sayılı iptal kararının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon İmar Planı hakkındaki Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2009/739 E. Sayılı kararının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ahmetyesevi Mahallesi, 4110 ada, 5 parselin “Turizm Tesis Alanı”na  alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1853 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesine ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2070 ada, 4 parselin Resmi Kurum Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 807 ada, 3 parselin Park Alanı, 806 ada 1 parselin Dini Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gümüştepe ve Demirci Mahallelerini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 844 ada, 4 parselin “Hipodrom Tesisleri Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, 2467 ada, 6 parselin güneyinde yol geçişinin düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Doğanköy Mahallesi, 2 pafta 21 parsel ve 1 pafta 981 parselin bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” bir kısmının “Mezarlık Alanı”na alınmasına ilişkin Batıkent Mezarlığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi’nde 35 km.lik yolun düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Minareliçavuş Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Küçük Orta Ölçekli Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Ayvalı Deresi üzerinden Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi ile Doğanköy Mahallelerini birbirine bağlayan Yolçatı Köprüsü Ön Projelerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, H22A09A  pafta, Osmaniye Mahallesi, 406 ada, 14 ve 15 parsellerin “Gasilhane Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
4/5

 


41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 148 ada, 2 ve 26 sayılı parsellerin “İlköğretim Tesisi Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, H22A08c10  pafta, 193 ada, 8 parselde “Su Deposu ve Koruma Alanına” ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Üniversite Alanı’nın güneyinde kalan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi ve planlama çalışmalarının yapılması ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi 221 ada 8 parsele ilişkin açılan davada, Gemlik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi ‘nin 2010/865 E. Sayılı ve 22.12.2010 tarihli yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi 84 ada 3-4-5-6-8-9-10-17-18 sayılı parsellerin “Belediye Hizmet Alanı (Kapalı Otopark) olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisartepe, Dr. Ziya Kaya ve Hamidiye Mahalleleri 862 ada 1 ve 2 parseller, 861 ada 1,2,3 parseller, 860 ada 1, 2 parsellerin “Pazarlama Alanı”, 856 ada 1,3,4 parsellerin “BHA alanı (Kapalı Otopark)” alanı olması ve Eşref Dinçer ve Osmaniye Mahalleleri 427 ada 1 parsel, 82 ada, 179, 195, 218, 220, 224 parsellerin “Pazarlama Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey 7212 ve 7213 sayılı parsellerin “Akaryakıt ve LPG Tesisinin Ticaret Alanı (Restoran)” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, 593 ada, 256 sayılı parselin “Park ve Dinlenme Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2008 tarih ve 745 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Sarıalan İstasyonu ve Etrafı 1. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 08.03.2011 tarihli ve 2010/498  Esas No’lu iptal kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Sarıalan İstasyonu ve Etrafı 1. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2008 tarih ve 745 sayılı kararı ile onaylanan Bursa-Uludağ Yeni Teleferik Projesi 1/1000 ölçekli Kadıyayla İstasyonu ve Etrafı 1. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 10.01.2011 tarihli ve 2009/692  Esas No’lu iptal kararı doğrultusunda hazırlanan Bursa-Uludağ Yeni Teleferik Projesi 1/1000 ölçekli Kadıyayla İstasyonu ve Etrafı 1.Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu.

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

18.07.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 Pazartesi günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 33 üncü 3 üncü dönemin 7 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR. 

 

1-Geçen Toplantı Zaptının;Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,  16.06.2011 tarih ve 2011/100-224 Esas, 516 sayılı Kararıyla kabul edilen; “Kestel Belediye Meclisi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararında;

 “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.05.2011 gün ve 106 sayılı Meclis Kararındaki plan değişikliğinde yol aksının 2433 nolu parsel ile 1688 sayılı parsel arasındaki kalan kısmında düz olarak devam ettirilmeyip ekli planda gösterildiği şekliyle tadil edilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro iptal/ihdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

3-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Merinos Tekstil Sanayi Müzesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

4-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Atık  Toplama ve Taşıma Araçlarının Uyması Gereken Kurallar ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasakları Belirleyen Zabıta Yönetmeliği gereği işlem yapılması ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık – Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,

5-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesine (DOSAB) yapılacak İtfaiye Binası ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

6-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Devir Talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

7-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

8-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği hakkındaki UKOME Kararı ile ilgili yazısının Hukuk – Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,

9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi 2555 ada, 40-41 parseller, 2574 ada, 41-61-62 parseller, 2577 ada, 10 sayılı yol ve yeşil sahada kalan parsellerin kamulaştırılması için Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Şehir Plancıları Odası’nın 12.05.2011 tarih ve 491 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Kamu Proje Alanı Nazım İmar Planı  değişikliği  askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2011 tarih ve 537 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 2011/19 Esas No’lu davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 27/05/2011 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2011 tarih ve 490 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

 

1/8

 

16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2010 tarih ve 149 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 124-125 Parsellerin otopark bağlantısına ilişkin 2010/793 E., 2011/316 K. No’lu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 28/04/2011 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2010 tarih ve 442 sayılı kararıyla onaylanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 124-125 Parsellerin otopark bağlantısına ilişkin 2010/1278 Esas No’lu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 20/05/2011 tarihli yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2011 tarih ve 432 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 2368 parselde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesine istinaden yaptığı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2011 tarih ve 460 sayılı kararıyla onaylanan, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 343 parselin “ Su Deposu ve Koruma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2008 tarih ve 416 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Revizyonu’nda, Osmangazi İlçesi, Biladiyunus Mahallesi, Çukurlar Mevkii, 22 pafta, 1923, 1179, 1180, 1195, 2172 (hisseli), 1977, 1185, 1186, 2156, 1181, 2150 sayılı ve Hamitler 2. Bölge, H21c05b2c pafta, yeni 6400 ada, 238, 411, 230, 228, 229, 551 parsellere ilişkin 2008/1063 E., 2010/825 K. sayılı davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 08/12/2010 tarihli kısmi iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından hazırlanan İmar Yönetmeliği Taslağı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

            23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yolda kalan 558 ada, 253 parselin  Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

            24-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin, 20. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25Hukuk Komisyonu’nun, İndirimli BU-KART ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonlarının, 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 7. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonlarının, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Geçiş Hakkı Ücretleri hakkındaki talepleri ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonlarının, Geçiş Hakkı Ücretleri ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 01.06.2011 tarih ve 496 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 8 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile uygun olduğuna,

 

 

2/8

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 01.06.2011 tarih ve 501 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 34 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 11 sırada yer alan 01.06.2011 tarih ve 326 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 34 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 16. sırada yer alan 01.06.2011 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararının; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne, 

            Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 18. sırada yer alan 02.03.2011 tarih ve 7 sayılı Meclis Kararının; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne, 

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 19. sırada yer alan 02.03.2011 tarih ve 17 sayılı Meclis Kararının“14. katlarda ortak kullanım amaçlı bahçe katı yapılabilir. Kaksa dahil edilemez, bağımsız bölüm numarası alamaz.” plan notu ilavesiyle; kabul edilen plan değişikliğinde yapılanma koşullarının H=serbest olmasının ve plan notlarının 3.maddesinin kaldırılmasının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 8 red - 28 kabul) ileuygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun, Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 01.06.2011 tarih ve 131 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 8 red – 28  kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda yer alan mevcut sanayi tesislerine ilişkin talepler ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 8 red – 28  kabul) ile kabulüne,

            36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge 4212 ada, 21-24-2-5-13-3-11-12-23-14-15-16 parsellerin “Turizm Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “4212 ada, 21, 24, 2, 5, 13, 3, 11, 12, 23, 14, 15, 16 parseller” ifadesinin sehven eski parsel numaraları yazıldığından “4212 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parseller” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (AK Parti; Recep KOYGUN 1 red - CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 8 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 25 kabul) ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 8 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3917 ada, 6, 7 ve 30 nolu parsellerin "Belediye Hizmet Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 8 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile kabulüne,

 

3/8

 

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 5 parsele ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/866 E. Sayılı davaya ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesinin 21.04.2011 tarihli kararı ve ilgi b yazı ekinde yer alan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3855 ada 11 parsele ilişkin, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi kararı, Kamulaştırma kararı ve dayanağı imar planlarına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2010/930 E. Sayılı davaya ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 04.05.2011 tarihli kararı ile “Yürütmenin Durdurulması” kararı ile raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 8 red – 28  kabul) ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Köyü, H21b24b2a pafta, 457-458-459-460 parseller ile Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, H21b24b2a pafta, 8-9-11-12-13 parsellerin 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “Ticaret Alanı”na, 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Güzelyalı Belediyesi Nazım İmar Planı’nda ise “Tali İş Merkezi” olarak tanımlanmasına ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 8 red – 28  kabul) ile kabulüne,

            41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, Panayır Mahallesi-Bursa Modern (Yasemin Park) arasındaki alanın “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (AK Parti; Recep KOYGUN 1 red - CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 8 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 çekimser - 25 kabul) ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.03.2011/289 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4753 ada 20 parsele ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Selçukbey Mahallesi, 2314 ada 15-16-22 parsellerin Dini Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

            44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesi, 6974 ada 4 parselin çekme mesafesinin değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 4720 ada, 1 parselin Park Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 583 ada 1-2-3 parsellerin Park Alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi 2567 ada 4-5-23 parsellerin Park Alanı ve Dini Tesis Alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan 1395 ve 1668 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planının Mudanya İlçesi, Mürsel 1521 sayılı parsel hakkındaki Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2007/218 E. Sayılı iptal kararının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

4/8

 

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon İmar Planı hakkındaki Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2009/739 E. Sayılı kararının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ahmetyesevi Mahallesi, 4110 ada, 5 parselin “Turizm Tesis Alanı”na  alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1853 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesine ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2070 ada, 4 parselin Resmi Kurum Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 8 red – 28  kabul) ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 807 ada, 3 parselin Park Alanı, 806 ada 1 parselin Dini Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gümüştepe ve Demirci Mahallelerini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 844 ada, 4 parselin “Hipodrom Tesisleri Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 8 red – 28  kabul) ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, 2467 ada, 6 parselin güneyinde yol geçişinin düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Doğanköy Mahallesi, 2 pafta 21 parsel ve 1 pafta 981 parselin bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” bir kısmının “Mezarlık Alanı”na alınmasına ilişkin Batıkent Mezarlığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi’nde 35 km.lik yolun düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Minareliçavuş Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Küçük Orta Ölçekli Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Ayvalı Deresi üzerinden Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi ile Doğanköy Mahallelerini birbirine bağlayan Yolçatı Köprüsü Ön Projelerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, H22A09A  pafta, Osmaniye Mahallesi, 406 ada, 14 ve 15 parsellerin “Gasilhane Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 148 ada, 2 ve 26 sayılı parsellerin “İlköğretim Tesisi Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, H22A08c10  pafta, 193 ada, 8 parselde “Su Deposu ve Koruma Alanına” ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Üniversite Alanı’nın güneyinde kalan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi ve planlama çalışmalarının yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

5/8

 

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi 221 ada 8 parsele ilişkin açılan davada, Gemlik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi ‘nin 2010/865 E. Sayılı ve 22.12.2010 tarihli yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi 84 ada 3-4-5-6-8-9-10-17-18 sayılı parsellerin “Belediye Hizmet Alanı (Kapalı Otopark) olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisartepe, Dr. Ziya Kaya ve Hamidiye Mahalleleri 862 ada 1 ve 2 parseller, 861 ada 1,2,3 parseller, 860 ada 1, 2 parsellerin “Pazarlama Alanı”, 856 ada 1,3,4 parsellerin “BHA alanı (Kapalı Otopark)” alanı olması ve Eşref Dinçer ve Osmaniye Mahalleleri 427 ada 1 parsel, 82 ada, 179, 195, 218, 220, 224 parsellerin “Pazarlama Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “Pazarlama Alanı” ifadesinin “Pazar Alanı” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 8 red - 28 kabul)  ile kabulüne, 

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey 7212 ve 7213 sayılı parsellerin “Akaryakıt ve LPG Tesisinin Ticaret Alanı (Restoran)” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 8 red - 28 kabul)  ile kabulüne, 

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, 593 ada, 256 sayılı parselin “Park ve Dinlenme Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2008 tarih ve 745 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Sarıalan İstasyonu ve Etrafı 1. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 08.03.2011 tarihli ve 2010/498  Esas No’lu iptal kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Sarıalan İstasyonu ve Etrafı 1. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2008 tarih ve 745 sayılı kararı ile onaylanan Bursa-Uludağ Yeni Teleferik Projesi 1/1000 ölçekli Kadıyayla İstasyonu ve Etrafı 1. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 10.01.2011 tarihli ve 2009/692  Esas No’lu iptal kararı doğrultusunda hazırlanan Bursa-Uludağ Yeni Teleferik Projesi 1/1000 ölçekli Kadıyayla İstasyonu ve Etrafı 1.Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Münir EROĞLU ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya Belediyesi’nin, 08.07.2011 tarih ve 2011/106-2011/108 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.07.2011 tarih ve 154,157,158,159,160,161,164,166,167 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Refik YILMAZ, Mahir GENCER, Necdet ERSOY ve Zafer Cemal ÜLGEN’in verdiği “Kumla Kavşağı’nın ‘Yonca Kavşak’ uygulaması yapılarak, Gemlik-Yalova Karayolu ve Gemlik Merkezi arasında yol bağlantısının güçlendirilmesi ile ilgili plan değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Hasan YOLUÇ ve Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.07.2011 tarih ve 374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin gündemin 3/65 inci maddesi ile birleştirilerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

 

6/8

 

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 14.07.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.12.07-320-112457 sayılı yazısı) “Kültürpark Giriş Ücretleri” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Kayhan Meydanı’ndaki Kafeterya’nın BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin “aylık 50 (elli) TL bedelle, 5 yıllığına BURFAŞ’a tahsisine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun verdiği “Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2734 ada, 1,2,3,4,5 sayılı parsellerin Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine program eki olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.05.2011 tarih ve 116 sayılı Meclis Kararı ile 06.07.2011 tarih ve 146-147 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun verdiği “Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4491 ada, 49 parsel sayılı taşınmazın açık ihale yoluyla satılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Sıvı Tıbbi Kimyasal Atıkların ihale edilmek suretiyle Bertaraf Tesisi kurulması için yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine,

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Gürsu İlçesi, Dışkaya Toplu Konut Alanı II. Etap Nazım İmar Planında 599 ada, 1 parsel ile 605 ada, 1 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği (Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 13.07.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.31.53-301.01-111459 sayılı yazısı) “Reşat Oyal Kültürparkı içine şadırvan yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun verdiği “Meskenlere uygulanan oran ile şantiye suyu abonelerine uygulanan su fiyat tarifesi (Abonelik)” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Teleferik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen toplu ulaşım hizmetlerinin BURULAŞ’a devri” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Şevki ÇELİK’in verdiği “Yıldırım Belediyesi Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin gündemin 3/54 üncü maddesi ile birleştirilerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.07.2011 tarih ve 576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-587-588-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-605-606-607-608-609-610-612 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Mahallesi sınırları kapsamında kalan ve mülkiyeti Osmangazi Belediyesi’ne ait olan 1719 parselde Trap Tesisi olarak projelendirilmesi düşünülen bölge için Spor Alanı olarak düzenlenen 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “İmar planlarında Kamu Sosyal Donatı Alanı olarak ayrılan yerlerle ilgili Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında sorumluluklarının belirlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,

 

7/8

 

 

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediyesi sınırları içerisinde Cihatlı Köyü Mevkiinde yaklaşık 200 dönüme sahip Kadastro Harici Alanın 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılarak ‘Toplu Konut Alanı’ olarak belirlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 221 ada, 8 parselin Yeşil Alana alınması hakkında hazırlanan plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin Geçici 13. maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali KARAMIK, Necdet ERSOY ve Recep TANLAK’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.07.2011 tarih ve 6,14,15,16,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

   95-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.06.2011 tarih ve 516 sayılı “Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.05.2011 gün ve 106 sayılı Meclis Kararındaki plan değişikliğinde yol aksının 2433 nolu parsel ile 1688 sayılı parsel arasındaki kalan kısmında düz olarak devam ettirilmeyip ekli planda gösterildiği şekliyle tadil edilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erhan ÖZEKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şükrü AKSU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/8

18.07.2011 Tarihli Meclis